Dwie Trzecie Pracowników Sklepów Detalicznych Uważa, że Tablety Mogą Im Pomóc Podnieść Poziom Obsługi Klienta

Mniej niż 15 proc. kupujących całkowicie ufa sprzedawcom detalicznym w zakresie ochrony swoich danych osobowych – wynika z badania Global Shopper Study przeprowadzonego na zlecenie firmy Zebra Technologies wśród kupujących i pracowników placówek handlu detalicznego

Warszawa – 3 stycznia 2019 r.  Firma Zebra Technologies (NASDAQ: ZBRA), lider na rynku komputerów mobilnych, skanerów oraz drukarek kodów kreskowych, oferujący również oprogramowanie i usługi zapewniające widoczność zasobów firmy w czasie rzeczywistym, ogłosiła wyniki jedenastej edycji dorocznego badania Global Shopper Study. Ankieta stanowi analizę opinii oraz oczekiwań kupujących, pracowników sklepów oraz właścicieli i osób decyzyjnych z branży handlu detalicznego.

Ponad połowa (55 proc.) ankietowanych przyznaje, że ich firmy odczuwają braki kadrowe, a 49 proc. z nich skarży się na przepracowanie. Personel sklepowy wyraża swoje niezadowolenie z faktu, że nie zawsze jest w stanie pomagać klientom. Zdaniem 42 proc. uczestniczących w badaniu ekspedientów nie mają oni zbyt wiele czasu na wsparcie kupujących, co wynika z presji na realizację innych zadań. Z kolei 28 proc. z nich wskazuje trudności w pozyskiwaniu informacji pomocnych kupującym. Co ciekawe, większość badanych osób decyzyjnych z branży retail (83 proc.) i pracowników sklepów (74 proc.) jest zdania, że sklepy dysponujące odpowiednimi technologiami mogą podnieść standard obsługi klienta. Dwie trzecie (66 proc.) personelu sklepowego uważa, że z pomocą tabletów mogłaby poprawić obsługę klienta i podnieść poziom ich obsługi.

Jednocześnie zaledwie 13 proc. kupujących deklaruje całkowite zaufanie do sprzedawców detalicznych w zakresie ochrony danych osobowych, co przekłada się na najniższy poziom zaufania wśród 10 różnych branż. Wyniki badania Global Shopper Study obrazują, że aż 73 proc. respondentów z grupy kupujących chce mieć elastyczną kontrolę nad wykorzystywaniem ich danych osobowych przez sklepy.

„Prowadzone przez nas badanie ujawnia rosnące oczekiwania kupujących” – powiedział Jeff Schmitz, wiceprezes i dyrektor marketingu w firmie Zebra Technologies. „Sklepy skupiają się na wyzwaniach związanych z realizacją zamówień, muszą jednak pamiętać o konieczności zapewnienia kupującym spersonalizowanej obsługi na wysokim poziomie. Branża powinna umożliwiać klientom nabywanie produktów, których oczekują, w czasie i miejscu dla nich dogodnym oraz w sposób przez nich preferowany”.

Wyniki badania pokazały także odmienne oczekiwania właścicieli sklepów i pracowników sklepowych w zakresie korzyści płynących z wdrożenia rozwiązań do automatyzacji. Niemal 80 proc. decydentów z branży handlu detalicznego – w porównaniu z 49 proc. personelu – jest zdania, że dzięki nowym technologiom, które mogą zautomatyzować proces płatności, można ograniczyć liczbę stanowisk kasowych obsługiwanych przez ekspedientów. Co więcej, ponad połowa decydentów (52 proc.) deklaruje, że przekształca przestrzeń punktów sprzedaży (POS) na strefy kas samoobsługowych, a 62 proc. zastępuje ją strefami odbioru towarów zakupionych w trybie online.

 

Najważniejsze informacje:

 

Kraje Azji i Pacyfiku

  • Aż 62 proc. pracowników handlu postrzega swoich pracodawców bardziej pozytywnie, gdy zapewniają im oni urządzenia mobilne do realizacji zadań w codziennej pracy.
  • 49 proc. personelu sklepowego twierdzi, że mobilne systemy punktów sprzedaży (mPOS) pomagają im lepiej wykonywać pracę.

 

Europa i Bliski Wschód

  • Prawie trzy czwarte (74 proc.) ankietowanych potwierdza, że rozwój rynku e-commerce wiąże się ze zwiększonym zainteresowaniem rozwiązaniami, które pozwalają spełniać oczekiwania klientów, oraz inwestycjami magazynowymi.
  • Ponad trzy czwarte (76 proc.) decydentów z branży handlu detalicznego jest zdania, że przyjmowanie zwrotów i zarządzanie zwrotami towarów zamówionych w trybie online stanowi poważne wyzwanie.

 

Ameryka Łacińska

  • Zarówno kupujący (59 proc.), jak i pracownicy sklepów (67 proc.) uważają, że klienci mają lepszy dostęp do informacji o towarach, niż pracownicy sklepów.
  • Znaczna większość (99 proc.) decydentów z branży IT uważa, że do zapewnienia precyzji obsługi potrzeba wydajniejszych narzędzi do zarządzania zapasami.

 

Ameryka Północna

  • Tylko 11 proc. kupujących całkowicie ufa sprzedawcom detalicznym w zakresie ochrony swoich danych osobowych, co przekłada się na najniższy poziom zaufania wśród wszystkich sektorów rynkowych, w tym branży opieki zdrowotnej, instytucji finansowych i firm technologicznych.
  • Niemal siedmiu na 10 pracowników sklepów (68 proc.) twierdzi, że elektroniczne etykiety cenowe mogłyby podnieść poziom obsługi, a 54 proc. kupujących chce korzystać z nich w trakcie robienia zakupów.

 

KONTEKST I METODOLOGIA BADANIA

Jedenaste badanie Global Shopper Study, przeprowadzane dorocznie na zlecenie firmy Zebra, objęło około 4725 kupujących, 1225 pracowników sklepowych i 430 decydentów z krajów Ameryki Północnej i Łacińskiej, Azji i Pacyfiku, Europy i Bliskiego Wschodu. Opinie respondentów zostały zebrane w okresie od października do listopada 2018 r. przez firmę Qualtrics.

 

O FIRMIE ZEBRA

Zebra (NASDAQ: ZBRA) umożliwia firmom z branży handlu detalicznego/ecommerce, produkcji, transportu i logistyki, opieki zdrowotnej i innych sektorów osiągnięcie przewagi w zakresie wydajności. Dzięki współpracy z ponad 10 tysiącami partnerów w ponad 100 krajach firma dostarcza dopasowane do potrzeb branży, kompleksowe rozwiązania, które łączą ludzi, zasoby i dane, pomagając klientom w podejmowaniu krytycznych decyzji biznesowych. Oferowane przez Zebra Technologies rozwiązania podnoszą jakość zakupów, umożliwiają śledzenie i zarządzanie zapasami, a także poprawiają efektywność łańcucha dostaw i opieki nad pacjentem. Zebra znalazła się na liście Najlepszych Pracodawców Ameryki w ciągu ostatnich trzech lat w rankingu Forbes. Więcej informacji można uzyskać odwiedzając stronę www.zebra.com lub rejestrując się w systemie powiadomienia o nowościach. Firmę można również obserwować na LinkedIn, Twitterze i Facebooku.

 

Kontakt do mediów:

Valérie Berrivin
Zebra Technologies
Tel. +33-(0)-607-956-184
valerie.berrivin@zebra.com

Adrianna Dzienis-Rudzińska
ITBC Communication
+48 512 868 998
adrianna_dzienis@itbc.pl