Inteligentne przedsiębiorstwo

Obraz osoby w serwerowni

Co czyni przedsiębiorstwo inteligentnym?

Połączenie megatrendów, między innymi, takich jak Internet rzeczy (IoT), mobilność oraz obliczenia w chmurze, doprowadziło do powstania nowego paradygmatu operacyjnego określanego jako „inteligentne przedsiębiorstwo”. Inteligentne przedsiębiorstwo nadaje głos zasobom fizycznym, co umożliwia prowadzenie działalności w skuteczniejszy sposób oraz podejmowanie bardziej trafnych decyzji w oparciu o lepszą widoczność w czasie rzeczywistym. Osiągnięcie wyższego poziomu inteligencji przedsiębiorstwa zapewnia firmom lepszy wgląd w ich działalność oraz metodę szybszego analizowania informacji, a także platformę do działania, dzięki czemu mogą one uzyskać lepszy poziom rozwoju, produktywności i jakości usług.

Inteligentne przedsiębiorstwo

Przeprowadzane przez firmę Zebra badanie zatytułowane „Intelligent Enterprise Index” (Wskaźnik inteligencji przedsiębiorstwa) to globalna ankieta badająca, na jakim etapie znajdują się firmy w drodze do przekształcenia się w tzw. inteligentne przedsiębiorstwo – takie, w którym świat fizyczny i cyfrowy łączą się ze sobą w celu zwiększania innowacyjności poprzez zapewnianie wsparcia w czasie rzeczywistym, pracy opartej na danych oraz harmonijnej pracy zespołowej. W tym roku odbyła się trzecia edycja badania.

Obejrzyj film

Panorama miasta z małymi ikonami urządzeń mobilnych

Jak inteligentne jest Twoje przedsiębiorstwo?

Wnioski z Sympozjum nt. Innowacji

Konwergencja trendów, takich jak Internet Rzeczy (IoT), mobilność i technologia chmury, doprowadziła do powstania nowego modelu operacyjnego — inteligentnego przedsiębiorstwa.

Aby zbadać koncepcję inteligentnego przedsiębiorstwa, Centrum Technologii i Przedsiębiorczości Uniwersytetu Harvarda (TECH) we współpracy z firmą Zebra Technologies, zorganizowało Sympozjum nt. Innowacji 2016: Inteligentne Przedsiębiorstwo na terenie kampusu Uniwersytetu Harvarda. Podczas sympozjum spotkali się doświadczeni liderzy z wielu różnych branż, instytucji rządowych i środowiska akademickiego. Obejrzyj film, aby dowiedzieć się więcej.