Wizjonerska koncepcja widoczności informacji

Wizjonerska koncepcja widoczności informacji

SZERSZA PERSPEKTYWA DAJE WIĘKSZE KORZYŚCI

null

Informacje uzyskiwane w czasie rzeczywistym to w dzisiejszym uzależnionym od danych świecie absolutna podstawa. A przy sprzęcie komunikującym się z oprogramowaniem, które komunikuje się z chmurą – natychmiastową łączność i bezkonkurencyjną widoczność zapewnią Twojemu przedsiębiorstwu wyłącznie inteligentne rozwiązania klasy korporacyjnej w ofercie firmy Zebra.


Inteligentne przedsiębiorstwo

Przedstawiciele firmy Zebra spotkali się niedawno w Centrum Technologii i Przedsiębiorczości Uniwersytetu Harvarda (TECH) z liderami biznesu, aby omówić sposoby, w jakie Internet Rzeczy, mobilność i technologia chmury mogą poprawić proces decyzyjny w przedsiębiorstwach. Poznaj bliżej koncepcję inteligentnego przedsiębiorstwa i sposób, w jaki może ona zostać wykorzystana do osiągania sukcesów w biznesie i przynoszenia korzyści społeczeństwu.


KLIKNIJ TUTAJ, ABY ZOBACZYĆ SWOJĄ BRANŻĘ

INFORMACJE O ZASOBACH DLA FIRM

ZYSKAJ WIDOCZNOŚĆ ORAZ WGLĄD, JAKICH POTRZEBUJESZ, BY MÓC PODEJMOWAĆ TRAFNE DECYZJE

Nasz trzyetapowy proces dostarczania informacji o zasobach dla firm pozwala zapewniać Twojemu przedsiębiorstwu w czasie rzeczywistym nieprzerwaną widoczność pracowników, procesów i zasobów. Firma Zebra współpracuje z przedsiębiorstwami celem dostarczania klientom rozwiązań, które pozwalają widzieć w czasie rzeczywistym, co dzieje się w firmie i pomagają szybciej podejmować trafne decyzje.

Wyczucie, analiza, działanie – diagram

Wyczucie

Dzięki bezkonkurencyjnej, specjalistycznej wiedzy w zakresie czujników i łączności urządzeń firma Zebra pomaga łączyć się z urządzeniami, oprogramowaniem i pracownikami terenowymi i daje Ci większą niż dotychczas wiedzę na temat tego, co dzieje się w Twoim przedsiębiorstwie.

Analiza

Łatwy dostęp do bezprecedensowej ilości danych pozwoli Ci skutecznie planować strategie krótko- i długoterminowe. Firma Zebra pomaga uzyskać wgląd w czasie rzeczywistym w kluczowe dane rejestrowane przez czujniki w połączonych ze sobą urządzeniach.

Działanie

Duża i nieustannie rosnąca flota urządzeń mobilnych Twojego przedsiębiorstwa umożliwia kierownictwu i pracownikom wszystkich szczebli działanie na podstawie wglądu uzyskanego dzięki widoczności zasobów w czasie rzeczywistym – w dowolnej chwili i z dowolnego miejsca.

INFOGRAFIKA: ŚWIAT W 2020 r.

Globalna liczba pracowników mobilnych, połączonych urządzeń i wymagań względem danych rośnie w postępie geometrycznym – wyobraź sobie, co może w związku z tym kryć przyszłość.

Zobacz, jakie rozwiązania należy wdrożyć już dziś, by mieć plan na jutro. Czy Twoje przedsiębiorstwo jest gotowe na przyszłość?

POBIERZ PEŁNĄ INFOGRAFIKĘ

RAPORT NA TEMAT WIZJONERSKIEJ KONCEPCJI WIDOCZNOŚCI: CZEGO NIE WIDZISZ?

Zebra zapewni Ci prawdziwie wizjonerską widoczność informacji. Umożliwiamy uzyskanie lepszego wglądu w środowisko pracy, zapewniającego szersze spojrzenie, które umożliwia podejmowanie w czasie rzeczywistym decyzji trafnych i opartych na rzetelnej wiedzy – i zwiększanie produktywności, poprawianie łączności i podnoszenie satysfakcji klientów.

Dowiedz się, jak dzięki widoczności zyskać wgląd potrzebny do rozwijania i wspierania swojego przedsiębiorstwa. Czego nie widzisz?

POBIERZ RAPORT NA TEMAT WIZJONERSKIEJ KONCEPCJI WIDOCZNOŚCI