Usługi

Zaufany partner szybko dostarcza rozwiązania klientom

services-banner-1024x310

 

Przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu korzystają z możliwości łączenia się w czasie rzeczywistym z klientami, pracownikami terenowymi, personelem sklepów i łańcuchem dostaw w celu zwiększania wydajności i ekonomiki działania, poprawy wykorzystania zasobów, wzmocnienia lojalności klientów, a ostatecznie podniesienia zysków.

Z uwagi na rosnącą liczbę pracowników mobilnych i możliwości transformacyjne związane z technologią chmury obliczeniowej, wielkich zbiorów danych i Internetu rzeczy firmy częściej niż kiedykolwiek dotąd korzystają z pomocy zewnętrznych partnerów w celu zdefiniowania strategii mobilności, która ma ograniczać ryzyko, redukować koszty i zapewniać ciągłość działalności przedsiębiorstwa.

Zebra Services oferuje całą gamę rozwiązań dostosowanych do sposobu, w jaki nasi klienci wykorzystują technologię. Nasz dział usług specjalistycznych przygotuje dla Twojej firmy plan i projekt strategii mobilności odpowiedniej dla jej obecnych i przyszłych potrzeb. Pomożemy Ci wdrożyć nowe sieci, urządzenia i aplikacje poszerzające funkcjonalność i możliwości Twoich obecnych systemów.

Ułatwimy Ci wprowadzenie nowych technologii, zapewniając skuteczne narzędzia szkoleniowe dla Twoich pracowników, aby Twoja firma mogła uzyskać większy zwrot z inwestycji. Ponadto nasz zespół pomoże Ci w eksploatacji systemów mobilnych, aby zredukować przestoje, podnieść wartość i wydajność oraz zapewnić Ci dostęp do usług technicznych i serwisowych na zaawansowanym poziomie.

 


 

PLANOWANIE

Starannie przygotowany plan pomoże Ci działać w przemyślany sposób, aby dojść do rozwiązania, które będzie przynosić efekty już dziś, a także w przyszłości. Pomożemy Ci opracować plan strategiczny dotyczący inwestycji Twojej firmy w technologię w oparciu o takie usługi jak oceny, testowanie, sesje kreowania wizji, projekty pilotażowe i szkolenia.

WDRAŻANIE

Usprawnimy przejście Twojej firmy na system Android, udostępniając usługi wdrażania aplikacji, takie jak oceny projektów, tworzenie kodu, portowanie lub testowanie aplikacji, oraz przeprowadzimy integrację całego systemu komunikacyjnego Twojej firmy od sieci po urządzenia i aplikacje z pomocą naszego zespołu ds. programu zarządzania Six-Sigma.

EKSPLOATACJA

Obok naszych światowej klasy centrów operacyjnych, zespołów serwisowych i specjalistów technicznych platforma firmy Zebra zapewniająca widoczność zasobów (Asset Visibility) dostarcza w czasie rzeczywistym informacje o stanie i lokalizacji zasobów oraz analizy prognostyczne i udostępnia personalizowane pulpity sterownicze, co pozwala podejmować decyzje oparte na konkretnych wiadomościach i prowadzi do przewidywalnych wyników biznesowych.

CENTRUM WIEDZY

Skuteczne szkolenia pozwalają zwiększyć zwrot z Twoich inwestycji w systemy firmy Zebra oraz przyspieszyć akceptację danej technologii lub rozwiązania przez użytkowników. Centrum Wiedzy firmy Zebra jest bogatym źródłem specjalistycznych wiadomości, które można wykorzystać dla celów szkoleniowych i które można dostosować odpowiednio do konkretnych potrzeb Twojego środowiska.