Testowanie aplikacji

TESTOWANIE APLIKACJI ZEBRA TECHNOLOGIES

Dwa specjalne programy Zebra Technologies zostały opracowane z myślą o zwiększaniu wiarygodności wśród klientów w zakresie wydajności oprogramowania opracowywanego dla produktów Zebra Technologies

Testowanie aplikacji Zebra Technologies

Dwa specjalne programy Zebra Technologies zostały opracowane z myślą o zwiększaniu wiarygodności wśród klientów w zakresie wydajności oprogramowania opracowywanego dla produktów Zebra Technologies.

Firma Zebra rozumie, jak ważne jest oprogramowanie w przypadku projektowania i wdrażania dowolnych rozwiązań klasy korporacyjnej. Optymalizacja ogólnej wydajności lub zapobieganie możliwym problemom technicznym podczas wdrażania — firma Zebra oferuje programy dopasowane do oceny rozwiązania obejmującego oprogramowanie firm trzecich i sprzęt firmy Zebra. Wszystkie programy opracowywane przez niezależnych dostawców oprogramowania (ISV) dla produktów Zebra mogą zostać ocenione pod kątem interoperacyjności.


Program Zebra Validated potwierdza, że aplikacja działa zgodnie z założeniami na konkretnym urządzeniu Zebra Technologies. Deweloperzy aplikacji biorący udział w programie ściśle współpracują z inżynierami firmy Zebra Technologies, aby sprawdzać funkcjonowanie aplikacji w popularnych scenariuszach wykorzystania urządzeń przez klientów. To dokładne badanie daje gwarancję, że urządzenia będą działać zgodnie z oczekiwaniami w przypadku użycia aplikacji.

 

Program Zebra Compatible weryfikuje podstawową zgodność aplikacji z urządzeniem firmy Zebra Technologies. Ten program nie testuje funkcjonalności aplikacji; skupia się na pomyślnym uruchamianiu aplikacji na urządzeniu. 

Te dwa programy testowania są oferowane globalnie. Wybierając aplikację najlepiej dostosowaną do Twoich potrzeb biznesowych, warto zdecydować się na oprogramowanie, które zostało ocenione i zweryfikowane przez firmę Zebra Technologies.

Pliki do pobrania

Niezależni dostawcy oprogramowania

Jeśli chcesz zwiększyć wiarygodność swoich aplikacji przy pomocy naszych programów testowych — i czerpać z wielu korzyści marketingowych związanych z programami — musisz być członkiem programu dla partnerów dystrybucyjnych Zebra® PartnerConnect.

Chcesz walidować swoją aplikację? Skontaktuj się z nami już dzisiaj!