Zarządzanie zasobami


Zredukuj straty, zwiększ produktywność i popraw dochody, korzystając z dokładnego śledzenia zasobów i zarządzania nimi. Korzystając z rozwiązań do śledzenia zasobów firmy Zebra, w sposób efektywny kosztowo możesz wykorzystać praktycznie każdą formę śledzenia zasobów, niezależnie od rozmiaru lub poziomu bezpieczeństwa. Technologie firmy Zebra związane z kodami kreskowymi i RFID upraszczają rejestrowanie zmian w lokalizacji, kondycji i dostępności zasobu. Dzięki temu wraz ze swoim personelem zyskujesz szybkie i dokładne informacje na temat zasobów. Specjalistyczne drukarki, etykiety i oprogramowanie Zebra maksymalizują wydajność, jednocześnie spełniając najbardziej rygorystyczne specyfikacje programów zarządzania zasobami.

Organizacje w wielu branżach szukają sposobów na zwiększanie zysków; redukowanie kosztów serwisu, napraw i konserwacji; lepsze zarządzanie wydatkami kapitałowymi; unikanie przestojów sprzętu; a także poprawianie wykorzystania zasobów. Rozwiązania Zebra SAP mogą pomóc w zarządzaniu zasobami fizycznymi w całym cyklu życia, a także w wykonywaniu ważnych operacji biznesowych, np. konserwacji i napraw, zarządzaniu inwentarzem części zamiennych i zarządzaniu informacjami o zasobach.

W przemysłach intensywnie wykorzystujących zasoby, np. motoryzacyjnym, metalurgicznym, górniczym, naftowym i gazowym, wytwórczym, użyteczności publicznej i w sektorze publicznym, niezawodność i produktywność zasobów trwałych jest niezwykle ważnym elementem sukcesu finansowego organizacji. Konserwacja tych zasobów może mieć ogromny wpływ na ich ogólną wydajność i żywotność. Dlatego właściciele/operatorzy zasobów i dostawcy usług związanych z zasobami ciągle starają się poprawić praktyki konserwacyjne.