Mobilny magazyn


Drukarki mobilne i opcje łączności sieciowej Zebra zapewniają szeroką gamę rozwiązań do druku dla platform SAP R/3 i SAP NetWeaver, spełniając potrzeby operacji związanych z bezpośrednią dostawą do sklepu, serwisem w terenie i mobilnym magazynem. Technologia druku firmy Zebra może mieć wiele zastosowań, od drukowania etykiet dystrybucyjnych po druk rachunków za serwis/potwierdzeń gwarancyjnych. Firmy mogą zwiększać produktywność, zyskiwać większą widoczność, skracać czas odbioru i poprawiać satysfakcję klientów.

Druk mobilny z R/3 jest wykonywany przy użyciu konsoli SAPConsole (sesja Telenet) lub konsoli SAPConsole sieci Web dla przetwarzania transakcji mobilnych. 

Drukarka jest definiowana w systemie buforu wewnętrznej bazy danych w taki sam sposób, jak każda inna drukarka. Ogólnie drukarka zostanie podłączona za pośrednictwem sieci Wi-Fi® i będzie działać w taki sam sposób, jak każda inna drukarka połączona przez protokół TCP/IP.

 Druk mobilny z platformy SAP NetWeaver jest przeprowadzany z wykorzystaniem infrastruktury mobilnej, która jest instalowana lokalnie na urządzeniu mobilnym i wyposażana w serwer sieci Web, warstwę bazy danych oraz swoją własną logikę biznesową. Personel pracujący zdalnie może pracować w trybie offline i nie musi czekać na nawiązanie połączenia sieciowego, aby wykonać działania biznesowe, w których liczy się czas.