SmartPack Trailer

Zobacz swoje strefy załadunku z nowej perspektywy

Wyobraź sobie, że masz w czasie rzeczywistym jednoczesny wgląd w każdą naczepę przy rampach ładunkowych Twojego przedsiębiorstwa. Wiesz dzięki temu, jak maksymalnie wykorzystać przestrzeń ładunkową, aby obniżyć zużycie paliwa, do minimum ograniczyć wąskie gardła w celu przyspieszenia pracy i zwiększyć wydajność w celu poprawienia satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy oraz zwiększenia bezpieczeństwa. Taki wizjonerski wgląd jest teraz możliwy dzięki opracowanemu przez firmę Zebra systemowi SmartPack™ Trailer – przełomowemu rozwiązaniu do planowania przestrzeni ładunkowej, zapewniającemu firmom transportowym i logistycznym w czasie rzeczywistym wgląd w procesy operacyjne w strefach załadunku.

SmartPack Trailer odmieni pracę w strefach załadunku Twojego przedsiębiorstwa, zapewniając Ci możliwość rejestracji takich danych jak gęstość ładunku, stopień zapełnienia naczepy, jakość załadunku, liczba paczek zeskanowanych i załadowanych w ciągu godziny, a także możliwość wykonania zdjęć załadunku w toku. Ten niespotykany wcześniej wgląd pozwala osiągać szczytowy poziom wydajności i rentowności.

SMARTPACK TRAILER ZAPEWNIA WGLĄD W PROCESY ZACHODZĄCE W STREFACH ZAŁADUNKU

 • Niższe koszty operacyjne

  System SmartPack Trailer monitoruje kluczowe wskaźniki wydajności mające wpływ na koszty, zapewniając przedsiębiorstwu możliwość korygowania błędów, poprawiania sposobu ustawiania ładunku i wydajniejszego ładowania naczep. Taki wgląd w procesy planowania przestrzeni ładunkowej pomaga wysyłać w trasę mniejszą liczbę pojazdów, co oznacza niższe zużycie paliwa, niższe koszty eksploatacji i konserwacji oraz niższe wydatki.

 • SZYBSZY I DOKŁADNIEJSZY ZAŁADUNEK NACZEP

  Dzięki rozwiązaniu SmartPack Trailer kierownicy mogą z jednego pulpitu sterowniczego monitorować szereg bram ładunkowych i obserwować proces ładowania każdej naczepy. A ponieważ nie muszą już osobiście nadzorować procesów przy każdej rampie, mogą skupić się na obszarach najbardziej potrzebujących ich uwagi w czasie rzeczywistym, co umożliwia osiągnięcie znacznej poprawy przebiegu procesów roboczych i wydajności pracowników. Efekt? Większa prędkość i precyzja podczas ładowania. 

 • Lepsza jakość, skuteczniejsze szkolenia i większe bezpieczeństwo

  Zapewniany przez system SmartPack Trailer obraz RGB umożliwia monitorowanie stosowanych przez pracowników technik podnoszenia paczek i ładowania ich na naczepy, a dzięki temu szybkie identyfikowanie i korygowania ewentualnych problemów. Dodanie danych historycznych umożliwia zaś zamknięcie luk w produktywności i dostosowanie szkoleń w taki sposób, by eliminować ryzyko wysokiej rotacji personelu, kosztów odszkodowań za kontuzje, a także kradzieży i uszkodzeń ładunku. 

Pełen wgląd w strefy załadunku Twojego przedsiębiorstwa


SmartPack Trailer to nowatorskie rozwiązanie analityczne w postaci sprzętu i oprogramowania, zapewniające przedsiębiorstwom wgląd w czasie rzeczywistym w proces załadunku i przynoszące oszczędność czasu i większą wydajność.

SPRZĘT

Kamera do planowania przestrzeni ładunkowej Zebra SmartPack Trailer

Moduł do monitorowania załadunku systemu SmartPack Trailer

Wgląd podczas planowania przestrzeni ładunkowej

SmartPack Trailer stanowi połączenie mocy czujników 3D z technologią obrazowania RGB oraz analityką,które zapewnia niezrównaną widoczność w czasie rzeczywistym. Te trzy kluczowe zalety umożliwiają jednoczesne monitorowanie ramp ładunkowych, rejestrowanie obrazów na żywo na scentralizowanym pulpicie sterowniczym oraz poprawianie każdego aspektu procesów operacyjnych – od wydajności i jakości załadunku po procesy robocze i bezpieczeństwo. 

 • Wymiary


  28,7 mm × 20,8 mm × 16,8 mm

 • Wbudowana pamięć masowa

  64 GB Flash

 • Technologie monitorowania załadunku

  Czujnik 3D, kamera RGB

MODUŁ SMARTPACK DO ANALIZY DANYCH

logo modułu SmartPack do analizy danych Zebry

Moduł SmartPack do analizy danych

UŻYTECZNE W PRAKTYCE INFORMACJE UMOŻLIWIAJĄ PODEJMOWANIE DECYZJI OPARTYCH NA RZETELNEJ WIEDZY

Moduł SmartPack do analizy danych integruje dane zarejestrowane przez moduł do monitorowania załadunku (Load Monitoring Unit – LMU) z danymi z systemu TMS lub WMS klienta i innego rodzaju oprogramowaniem w celu analizy w czasie rzeczywistym procesów zachodzących na rampie ładunkowej. Kierownicy mogą wykorzystywać tę przeprowadzaną w czasie rzeczywistym analizę do proaktywnego monitorowania szeregu bram ładunkowych i zarządzania procesami obsługi transportu dzięki pełnemu widokowi gęstości ładunku, stopnia zapełnienia naczepy, jakości załadunku i bezpieczeństwa pracy personelu w każdej bramie ładunkowej. 

 • Dane wejściowe

  Obrazy z głębią 3D, obrazy RGB, informacje na temat naczepy i dane paczki

 • Integracja

  Przeprowadzana przez firmę Zebra niestandardowa integracja w celu połączenia rozwiązania SmartPack Trailer z systemami ERP klienta

 • Dane wyjściowe

  Powiadomienia na temat załadunku wyświetlane w czasie rzeczywistym na scentralizowanym pulpicie sterowniczym

OPROGRAMOWANIE SMARTPACK DO ANALIZY DANYCH

Widok wielobramowy

Możliwość wyświetlania kluczowych danych pomiarowych załadunku oraz powiadomień dla kilku bram jednocześnie z jednego pulpitu sterowniczego. 

Widok jednobramowy

Kliknięcie jednej z bram w widoku wielobramowym pozwala uzyskać bardziej szczegółowy widok działań podczas załadunku naczepy przy wybranej bramie. Widok obejmuje obrazy poklatkowe i dane załadunku, gęstość ładunku oraz stopień zapełnienia naczepy. Można także dodawać i zapisywać adnotacje dokumentujące działania.

Widok tabelaryczny

Możliwość wyświetlania w postaci tabeli aktywnych bram, historii załadunku oraz adnotacji. Umożliwia to kierownikom porównywanie danych, identyfikowanie tendencji i podejmowanie decyzji opartych na rzetelnej wiedzy w celu usprawniania procesów roboczych i zwiększania wydajności operacyjnej.


USŁUGI DLA ROZWIĄZANIA SMARTPACK

Usługi z gamy SmartPack

Płynne wdrażanie

Zebra oferuje profesjonalne usługi wdrożeniowe obejmujące ocenę procesów operacyjnych przedsiębiorstwa i przygotowanie planu instalacji sprzętu, integracji modułu do analizy oprogramowania z wewnętrznymi systemami oraz zidentyfikowanie danych wykorzystywanych do powiadomień i pomiarów. 

Pobierz opis rozwiązania SmartPack

W procesach operacyjnych w branży logistycznej zachodzą gwałtowne zmiany spowodowane większą ilością zamówień, niedoborem kadr oraz wzrostem marż. Rozwiązanie SmartPack Trailer, pierwsze z gamy SmartPack, pomaga wprowadzić zmiany niezbędne przedsiębiorstwom do zwiększenia wydajności swoich stref załadunku.

POMOC W PLANOWANIU UWZGLĘDNIAJĄCYM PRZYSZŁE POTRZEBY

ikona planu

Nasze sprawdzone modele i zaawansowane narzędzia do projektowania pomogą Ci przygotować prognozę popytu na nowe usługi wśród użytkowników końcowych oraz zrozumieć wymagania w zakresie ruchu, by móc określić, które elementy systemu wymagają wymiany.

ZEBRA ONECARE – PEWNOŚĆ BEZAWARYJNEJ PRACY

logo Zebra OneCare

Plany serwisowe w naszej ofercie wykraczają poza zakres zwykłej gwarancji producenta i obejmują wszystkie ewentualności, w tym naprawy wymagane z powodu normalnego zużycia i przypadkowych uszkodzeń.