Radio Link Express


System Radio Link Express umożliwia korporacjom posiadającym systemy dwukierunkowej łączności radiowej rozszerzenie komunikacji grupowej Push-to-Talk (PTT) o komunikatory głosowe EWB100, inteligentne identyfikatory SB1 Smart Badge oraz komputery mobilne z obsługą głosową.

Rozwiązanie Radio Link Express, dostępne jako moduł opcjonalny do rozwiązania NX4500 i NX6500 lub jako system samodzielny, umożliwia użytkownikom dwukierunkowych urządzeń radiowych i urządzeń Enterprise Voice kontakt z większą liczbą współpracowników, co zwiększa chęć współpracy i produktywność przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury informatycznej. W systemie Radio Link Express wykorzystano doświadczenie firmy Zebra w zakresie niezawodnych rozwiązań PTT.

Wdrożenie systemu Radio Link Express umożliwia korporacjom posiadającym systemy dwukierunkowej łączności radiowej rozszerzenie możliwości komunikacji głosowej. Dzięki temu użytkownicy systemów komunikacji dwukierunkowej mogą komunikować się z użytkownikami urządzeń obsługujących funkcję Push-to-Talk, takich jak komputery mobilne, co pozwala zapewnić odpowiednie urządzenia poszczególnym pracownikom korporacji przy jednoczesnym zachowaniu możliwości komunikacji między grupami użytkowników.

Zestawienie danych rozwiązania Radio Link Express

Niezbędne funkcje klasy korporacyjnej

 • Szeroki zakres współpracy

  Moduł Radio Link do systemu Enterprise Voice zapewnia współpracę typu PTT między dwukierunkowymi urządzeniami radiowymi i urządzeniami systemu Enterprise VoWLAN oraz urządzeniami obsługującymi standard Push-to-Talk (między innymi z szeroką gamą komputerów mobilnych firmy Zebra, inteligentnych identyfikatorów SB1 Smart Badge i bezprzewodowych komunikatorów systemu Enterprise (EWB100)), co umożliwia różnym pracownikom i grupom roboczym używanie urządzenia najlepiej spełniającego ich konkretne potrzeby z zachowaniem możliwości współpracy z innymi pracownikami i grupami roboczymi korzystającymi z innych urządzeń.

 • PROSTOTA I WYSOKA WYDAJNOŚĆ

  Rozwiązanie Radio Link Express działa na platformach Mobile Extension Feature Appliance i NX 4500/6500, które wspólnie z jednostką Radio Interface Unit (RIU) pełnią rolę bramy dla dwukierunkowych radiowych urządzeń macierzystych. Urządzenia te działają jako nadajniki-odbiorniki polowych urządzeń radiowych – rozwiązanie Radio Link Express po prostu łączy komunikację radiową z urządzeniami IP firmy Zebra, takimi jak komputery mobilne.

 • Korzyści z wcześniejszych inwestycji

  System Radio Link Express umożliwia przedsiębiorstwom korzystanie z istniejących systemów dwukierunkowej łączności radiowej oraz komputerów mobilnych firmy Zebra z wykorzystaniem klienta Push-to-Talk Express, który wchodzi w skład standardowego wyposażenia wielu komputerów mobilnych.

rozszerz możliwości komunikacji

 • Komputery mobilne

  Rejestracja i przesyłanie niezbędnych informacji o fundamentalnym znaczeniu dla działalności przedsiębiorstwa. 

  Komputery mobilne

 • Oprogramowanie do drukarek

  Możliwość tworzenia dostosowanych do konkretnych potrzeb rozwiązań do drukowania lub łączenia drukarek z chmurą dzięki oprogramowaniu firmy Zebra.

  Oprogramowanie do drukarek

   

 • Rozwiązania

  Pakiet rozwiązań firmy Zebra to nieosiągalna wcześniej widoczność zasobów, optymalizacja procesów operacyjnych i właściwe wyposażenie pracowników. 

  Rozwiązania

MOBILITY DNA

Mobility DNA icon

Dzięki rozwiązaniu Mobility DNA firmy Zebra wszystkie elementy platformy mobilnej w przedsiębiorstwie można ze sobą połączyć, aby uzyskać prostsze, zintegrowane rozwiązanie korzystające z całej linii komputerów mobilnych, gotowych aplikacji dla użytkowników końcowych, niezawodnych narzędzi administracyjnych oraz narzędzi umożliwiających łatwe tworzenie aplikacji.

ZINTEGROWANE APLIKACJE

Hand pointing to Zebra Partners link

Wykorzystanie najlepszych w swojej klasie aplikacji opracowanych przez partnerów firmy Zebra pozwala zwiększyć możliwości komputera mobilnego, a tym samym uzyskać wyższą wydajność sprzętu i większą produktywność pracowników.