Virtual Tether

Oprogramowanie Virtual Tether

Zapewnij maksymalną dostępność skanerów bezprzewodowych

Łatwo monitoruj skanery bezprzewodowe i zapobiegaj przerwom w pracy spowodowanym przez zgubione urządzenie. Dzięki funkcji Virtual Tether zarówno skaner, jak i stacja dokująca będą ostrzegać użytkowników, gdy skaner znajdzie się poza zasięgiem Bluetooth lub będzie odłączony od ładowarki przez określony czas. Dzięki temu skanery bezprzewodowe są zawsze we właściwym miejscu, naładowane do pełna i gotowe do kolejnego zadania. To elastyczne rozwiązanie można łatwo skonfigurować do potrzeb praktycznie dowolnego środowiska – od hałaśliwej hali magazynowej po nocny dyżur na oddziale intensywnej terapii.

Niezbędne przedsiębiorstwu funkcje klasy korporacyjnej

 • Zapobiegaj przerwom w pracy

  Dzięki kombinacji alarmów, które trudno zignorować, użytkownicy natychmiast zauważą, gdyby zostawili skaner bezprzewodowy w niewłaściwym miejscu lub utraci łączność z urządzeniem bazowym. Virtual Tether może również przypominać użytkownikom o konieczności odłożenia skanera do ładowarki: diody w stacji dokującej będą migać za każdym razem, gdy urządzenie zostanie odłączone od niej i nie będzie używane przez określony czas.

 • Elastyczne konfiguracje

  Ustaw preferowaną kombinację sygnałów skanera i stacji dokującej, w tym diody LED skanera, podświetlenia skanera, wibracji skanera, sygnału dźwiękowego skanera, sygnału dźwiękowego stacji dokującej oraz diody LED stacji dokującej (dostępne rodzaje sygnalizacji zależą od modelu skanera). Kiedy skaner dla placówek medycznych przełączony jest na tryb nocny, sygnały dźwiękowe są automatycznie wyłączone, natomiast sygnalizacja wizualna i wibracyjna pozostaje aktywna.

 • Łatwa integracja

  Pakiet programistyczny (SDK) dla skanerów marki Zebra pozwala na rozbudowanie możliwości funkcji Virtual Tether. Można na przykład wysłać alert do stanowiska pielęgniarskiego, systemu POS lub działu IT, kiedy połączenie skanera z urządzeniem bazowym zostanie przerwane. Funkcja Virtual Tether jest w pełni zintegrowana z innymi narzędziami programowymi firmy Zebra, w tym programem Logging Agent aplikacji Remote Diagnostics do diagnostyki zdalnej oraz aplikacjami Scanner Control App i Scan-to-Connect.

Innowacyjne oprogramowanie do drukarek Zebra

 • Mobility DNA

  "Rozwiązania Mobility DNA firmy Zebra to unikatowy ekosystem programów, które przekształcają system operacyjny Android™ w taki sposób, aby wyposażał on komputery mobilne marki Zebra w niepowtarzalne funkcje klasy korporacyjnej."

  Mobility DNA

 • DataCapture DNA

  Oprogramowanie DataCapture DNA do skanowania pomaga uczynić urządzenia do rejestracji danych marki Zebra urządzeniami najlepszymi w branży i najłatwiejszymi w użyciu.

  DataCapture DNA

 • Print DNA

  Oprogramowanie Print DNA pozwala stworzyć wysokowydajne, możliwe do zarządzania w trybie zdalnym i łatwe do zintegrowania drukarki.

  Print DNA