Oferta rozwiązań firmy Zebra Retail Solutions przeznaczonych do samodzielnego prowadzenia magazynu

 

 


 

Portal do samodzielnego prowadzenia magazynu


 

Dążysz do pomyślnej realizacji strategii wielokanałowej? Skorzystaj z pomocy firmy Zebra.

Podmioty detaliczne, takie jak Ty, poszukują możliwości zwiększenia widoczności magazynu. Jeżeli rozwiązanie, z którego korzystasz w przypadku swojego magazynu, można by zoptymalizować, zamówienia mogłyby być realizowane szybciej, wysyłki mogłoby odbywać się następnego lub tego samego dnia, a kupujący mieliby możliwość zachowania autonomii podczas zakupów.

Tradycyjna metoda inwentaryzacji (cyklicznej), którą przeprowadzają podmioty zewnętrzne, nie spełnia tych celów, a dokładność danych magazynowych, jakie są otrzymywane w jej przypadku, waha się zwykle na poziomie około 65% lub 70%. 

Opracowane przez firmę Zebra, innowacyjne rozwiązanie do samodzielnego prowadzenia magazynu zapewnia dokładność na poziomie 98% oraz udostępnia wszystko, co jest potrzebne, aby móc z łatwością i w ekonomiczny sposób przeprowadzać inwentaryzację w sklepie oraz inwentaryzację cykliczną, bez potrzeby korzystania z usług podmiotów zewnętrznych.

Oferowane przez nas rozwiązanie do samodzielnego prowadzenia magazynu sprawdziło się, jeśli chodzi o:

 • Zapewnianie danych o dokładności na poziomie 98% lub wyższym
 • Wyeliminowanie nakładów kapitałowych 
 • Możliwość korzystania z aktualnie dostępnych pracowników
 • Integrację z aktualnie używanymi systemami do zarządzania magazynem
 

Portal do samodzielnego prowadzenia magazynu

Logowanie

ZEBRA POMOŻE CI OPRACOWAĆ
ROZWIĄZANIE ODPOWIEDNIE DO TWOICH POTRZEB


Pełnowymiarowe rozwiązania do rozliczania fizycznych stanów magazynowych

 • Potężne i łatwe do wdrożenia rozwiązania do rozliczania fizycznych stanów magazynowych
 • Określenie wzorcowego wskaźnika finansowego na podstawie fizycznych stanów magazynowych, określanych każdego roku
 • Aplikacje audytowe zatwierdzone przez firmy świadczące usługi audytu z grupy Big 4
 • Portal internetowy, zapewniający wyniki oraz widoczność stanów magazynowych w czasie rzeczywistym

Rozwiązania do inwentaryzacji cyklicznej

 • Inwentaryzacja cykliczna staje się nieodłączną częścią każdego programu do zarządzania magazynem 
 • Ręczne urządzenia kontrolne 
 • Wykrywanie i niwelowanie przypadków kurczenia się zapasów
 • Zapewnianie integralności danych magazynowych

Rozwiązania RFID

 • Pełna obsługa RFID – Dostępne teraz i wtedy, gdy wymagają ich stosowane przez Ciebie technologie
 • Zapewniają znacznie większą dokładność danych magazynowych
 • Przedstawianie wyników inwentaryzacji oraz prezentowanie danych w Internecie w czasie rzeczywistym

 

 


Dzięki bardziej dokładnym danym magazynowym oraz lepszej widoczności podmioty detaliczne mogą z powodzeniem realizować swoją strategię wielokanałową

Widoczność towarów leży u podstaw skutecznej działalności w ramach wielu kanałów. Dowiedz się więcej na temat tego, jak pojedynczy widok magazynu może pomóc ograniczyć koszty, poprawić wydajność i wykrywać zasoby, które nie zostały zliczone. 

Przeczytaj krótkie opracowanie dotyczące rozwiązania przeznaczonego dla magazynu