Produkty z zakresu dostosowania panelu przedniego

 

Pakiet programistyczny SDK 
W ramach usług rozwojowych (Development Services) firmy Zebra pomożemy Ci w opracowaniu i zintegrowaniu aplikacji na smartfon (lub aplikacji działającej pod systemem Windows Mobile) z oprogramowaniem drukarki marki Zebra.

Opracowanie języka Zebra Basic Interpreter (ZBI™)
Korzystanie z języka Zebra Basic Interpreter (ZBI™) umożliwia konwersję strumieni danych, co pozwala na wymianę starszych drukarek innych producentów, uproszczenie poleceń panelu sterowania i przyjmowanie danych z urządzeń peryferyjnych bez konieczności korzystania z komputera.  Uruchamianie aplikacji i wysyłanie komunikatów dla użytkownika za pośrednictwem poleceń panelu sterowania oraz przyjmowanie danych z wag, skanerów i innych urządzeń peryferyjnych jest możliwe bez konieczności korzystania z komputera lub łączenia się z siecią.

Język Wireless Markup Language (WML) 
Prostsza obsługa drukarki dzięki indywidualnie dostosowanym ekranom menu.


Dodatkowe informacje na temat oferty odpłatnych usług rozwojowych firmy Zebra w Ameryce Północnej można uzyskać pod numerem telefonu: (866) 230-9495, a w innych krajach pod adresem poczty elektronicznej: DevelopmentServices@zebra.com.