Dostosowywanie sterowników drukarek

 

Dostosowywanie sterowników

Firma Zebra oferuje modyfikację funkcji sterowników drukarek celem minimalizowania udziału użytkownika w procesie drukowania, uproszczenia procesu wprowadzania nowych rozwiązań na dużą skalę oraz drukowania na papierze w niestandardowych formatach i dodawania logo marki lub nazwy własnej producenta OEM.

Pomoc techniczną na temat produktów firmy Zebra na zasadzie dostępu do zasobów i artykułów dotyczących konkretnych zagadnień można uzyskać, kontaktując się z nami poprzez poniższy link. Dodatkowe informacje na temat oferty odpłatnych usług rozwojowych (Development Services) firmy Zebra w Ameryce Północnej można uzyskać pod numerem telefonu: (866) 230-9495.