Aplikacje Zebra na zamówienie

PORTAL DO ZAMAWIANIA SPERSONALIZOWANYCH APLIKACJI

 

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług celem stworzenia spersonalizowanej aplikacji do drukarki Zebra. Portal do zamawiania spersonalizowanych aplikacji Zebra umożliwia szybkie i łatwe zamawianie kluczy do dostosowanego do indywidualnych potrzeb oprogramowania, oprogramowania układowego (firmware), sterowników, czcionek i indywidualnych konfiguracji. Płatności można dokonać kartą kredytową, przelewem bankowym lub za pośrednictwem serwisu PayPal.

Zamów klucz do swojej niestandardowej aplikacji do drukarki Zebra za pośrednictwem portalu do zamawiania spersonalizowanych aplikacji Zebra. Po zalogowaniu się w portalu wybierz opcję "Customer Specific Keys" (klucze własne klienta) lub właściwy numer katalogowy swojej aplikacji.

Zalety portalu do zamawiania spersonalizowanych aplikacji Zebra:

  • rozwiązanie do zamawiania oprogramowania, oprogramowania układowego (firmware), sterowników, czcionek i indywidualnych konfiguracji
  • dostępność w trybie 24/7/365
  • dostarczanie kluczy pocztą elektroniczną
  • możliwość zakupu kluczy po wdrożeniu – w zależności od potrzeb
  • dostępność klucza w ciągu 20 minut

 

M

NARZĘDZIE Z-DOWNLOADER

Narzędzie Z-Downloader służy do przesyłania oprogramowania układowego (firmware) oraz plików do drukarek za pośrednictwem portu sieciowego, USB, RS-232 lub równoległego.

Instalowanie klucza w oprogramowaniu drukarki

Po nabyciu klucza lub zestawu kluczy należy wykonać kroki opisane poniżej, aby przesłać klucze do drukarki (lub drukarek).

  • Po sfinalizowaniu transakcji zakupu w Internecie klucz otrzymasz pocztą elektroniczną. Do jednej grupy drukarek otrzymasz jeden klucz. Grupa może składać się z jednej, pięciu lub 25 drukarek. Przykładowo, przy zakupie klucza do 25 drukarek otrzymasz jeden klucz, który pozwoli na aktywację spersonalizowanej aplikacji na 25 różnych drukarkach.
  • Zainstaluj aplikację  Z-Downloader . Instrukcja instalacji jest załączona.
  • Skopiuj klucz podany w wiadomości e-mail i wklej go do menedżera kluczy w aplikacji Z-Downloader. Program dokona uwierzytelnienia klucza za pośrednictwem serwera internetowego i wyświetli komunikat o gotowości do przesłania klucza do drukarek.
  • Prześlij klucz do swojej drukarki (bądź drukarek).
  • Po otrzymaniu komunikatu „Select Solution DSS” (wybierz plik DSS rozwiązania) z aplikacji Z-Downloader wybierz swój plik DSS.