Program certyfikacji

Klienci, partnerzy handlowi, specjaliści z branży i  pracownicy firmy Zebra mogą uzyskać certyfikat potwierdzający ich znajomość technologii i rozwiązań oferowanych przez firmę Zebra. Na proces certyfikacji składają się sprawdzone metody, ocena samodzielnych prac oraz testy, za pomocą których weryfikowany jest poziom wiedzy kandydatów i na podstawie których przyznawany jest odpowiedni certyfikat.

KORZYŚCI Z UZYSKANIA CERTYFIKATU: WERYFIKACJA UMIEJĘTNOŚCI, ROZPOZNAWALNOŚĆ KWALIFIKACJI I CZYNNIK WYRÓŻNIAJĄCY NA RYNKU.

 

 


 

Partnerzy handlowi

Certyfikat jest dla partnerów handlowych i ich klientów potwierdzeniem, że pracownicy partnera firmy Zebra posiadają solidną wiedzę w zakresie sprzedaży i wdrażania wysokowydajnych produktów i usług Zebra, które pomogą maksymalnie zwiększyć korzyści dla klienta. Wiedza ta pomoże wyróżnić partnera handlowego Zebry wśród konkurencji, podnieść poziom zadowolenia klientów i sprawić, by polecali go innym, oraz z pomyślnym skutkiem zamknąć większą liczbę transakcji sprzedaży. Co więcej, różne poziomy certyfikacji umożliwiają zakwalifikowanie partnera do przynoszących różne korzyści kategorii programu partnerskiego PartnerEmpower.

Klienci

Uzyskując certyfikat, personel przedsiębiorstw klientów firmy Zebra potwierdza, że posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do stosowania i pełnego wykorzystywania możliwości zapewnianych przez najbardziej złożone rozwiązania oferowane przez firmę Zebra celem spełniania konkretnych potrzeb ich przedsiębiorstwa. Pozwoli to maksymalnie zwiększyć zwrot z dokonanej przez klienta inwestycji w produkty Zebry. Zapewnianie pracownikom obsługi technicznej najwyższej jakości szkoleń świadczy także o oddaniu firmy idei inwestowania w nieustanne kształcenie pracowników.   

Pracownicy

Ze względu na fakt, że firma Zebra stale poszerza gamę oferowanych produktów i opracowuje nowatorskie technologie, program certyfikacyjny pomaga nam zaświadczyć posiadaną przez naszych pracowników wiedzę potrzebną do możliwie najlepszego służenia naszym klientom i partnerom oraz zidentyfikować wewnętrznych ekspertów z różnych dziedzin z zakresu technologii i sprzedaży.