Usługi szkoleniowe

USŁUGI SZKOLENIOWE FIRMY ZEBRA

Dzięki usługom szkoleniowym firmy Zebra Twoi pracownicy mogą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do osiągnięcia jak największych zysków z inwestycji. Spraw, aby Twoja organizacja już od pierwszego dnia była gotowa do korzystania z nowej technologii oraz optymalizacji wydajności. Oferujemy usługi szkoleniowe z zakresu wszystkich naszych produktów oraz rozwiązań, dla wszystkich ról oraz zakresów umiejętności.

Usługi szkoleniowe mogą być świadczone w wielu różnych formatach, takich jak eLearning, szkolenia prowadzone przez instruktora (w sali lekcyjnej), wideo na żądanie oraz szkolenia wirtualne lub niestandardowe.

M

Technologia i rozwiązania

Budowanie kompetencji technicznych 

Maksymalizacja zwrotu z inwestycji – czas, pieniądze i zasoby 

Większa wydajność operacyjna 

W oparciu o role

Łatwiejsze przyswajanie wiedzy

Optymalizacja wydajności

Większa biegłość

 

Ocena szkolenia

Umiejętności i zdolności wzorcowe

Wykrywanie luk

Budowanie planu kompetencjiUmiejętności miękkie

Poprawa wydajności pracy

Poprawa zadowolenia klientów

Zdobywanie większej sprawności