Program szkoleń technicznych

Firma Zebra oferuje szereg kursów szkoleniowych, które spełnią konkretne potrzeby Twojej organizacji i użytkowników posiadanych przez nią drukarek. Przeglądając poniższe opisy kursów możesz zobaczyć omawiane treści oraz wyświetlić harmonogram szkolenia. Szkolenia z zakresu ZASP dla partnerów firmy Zebra w kategorii drukarek kodów kreskowych i kart są zastrzeżone wyłącznie dla zatwierdzonych partnerów biorących udział w tych programach.

 

 

OBSŁUGA I KONSERWACJA DRUKAREK KODÓW KRESKOWYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW  KOŃCOWYCH, RESELLERÓW I PARTNERÓW

Xi4™, 105SLPlus™, ZT400™, ZT200™,& ZE500™
Szkolenia dotyczące tych produktów mają na celu przekazanie uczestnikom wiedzy na poziomie fabrycznym na temat obsługi i konserwacji drukarek. Bliższe informacje na temat modeli drukarek omawianych na poszczególnych kursach znajdują się na stronie terminarza szkoleń.

 • kody kreskowe – pojęcia i terminologia
 • technologie druku termicznego
 • nośniki i taśmy barwiące – podstawowe informacje
 • ładowanie materiałów eksploatacyjnych
 • testy diagnostyczne
 • instalacja i konfiguracja drukarki
 • wymontowywanie i wymiana wałków i głowic drukujących
 • konserwacja trzpienia obrotowego (wyłącznie modele Xi i 105SL)
 • regulacja głowicy drukującej (wyłącznie modele Xi i 105SL)
 • Wymontowywanie, wymiana i regulacja elementów elektrycznych i mechanicznych (mechanizmy drukujące)
 • metody diagnozowania i rozwiązywania problemów – przegląd i omówienie na podstawie ćwiczeń praktycznych

 

2800, G-Series
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na poziomie fabrycznym z zakresu konserwacji drukarki. Szkolenie oferowane jest wyłącznie za pośrednictwem Internetu.

Program obejmuje następujące zagadnienia:

 • testy diagnostyczne
 • konserwacja drukarki za pomocą oprogramowania narzędziowego Zebra Setup Utility
 • czyszczenie
 • płyta CD do konserwacji – wprowadzenie

 

Szkolenie z zakresu drukarek kodów kreskowych dla personelu serwisowego ZASP

Szkolenie to jest dostępne wyłącznie dla członków programu dla partnerów ZASP w kategorii drukarek kodów kreskowych.  Bliższe informacje oraz formularz rejestracyjny można uzyskać pod adresem:  cprograms@zebra.com .  Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy na poziomie fabrycznym na temat obsługi i konserwacji drukarek w zakresie w bardziej szczegółowym niż pozostałe szkolenia.  Program obejmuje wszystkie powyższe zagadnienia, a ponadto zaawansowane rozwiązywanie i diagnozę problemów i wsparcie informatyczne.  Harmonogram podany jest na stronie terminarza szkoleń.

M

Szkolenia z zakresu obsługi i konserwacji drukarek kart


ZXP3 i ZXP7

Szkolenie stanowi pełne wprowadzenie do drukarek tej kategorii. Uczestnicy zdobędą wiedzę na poziomie fabrycznym na temat sposobu działania, obsługi i konserwacji drukarek.

 • Sposób działania – teoria
 • Karty i taśmy
 • Drukarki kart – podstawowe informacje i opcje
 • Sterowniki – instalacja i użytkowanie
 • Proces aktualizacji/aktualizacji wstecznej oprogramowania układowego (firmware) drukarki
 • Programowanie poleceń specjalnych (escape command)
 • czynności konserwacyjne i regulacja przez operatora (ćwiczenia praktyczne)
 • Czynności naprawcze – demontaż i montaż (ćwiczenia praktyczne)
 • Koder magnetyczny/kodowanie
 • Karta chipowa – wprowadzenie
 • Opcje ustawień temperatury głowicy (heat table)
 • Podręcznik serwisowy – omówienie

 

ZXP 8 (drukarka retransferowa)

Szkolenie stanowi pełne wprowadzenie do drukarek tej kategorii. Uczestnicy zdobędą wiedzę na poziomie fabrycznym na temat sposobu działania, obsługi i konserwacji drukarek. Program obejmuje następujące zagadnienia:

 • Sposób działania retransferowych drukarek kart – teoria
 • nośniki
 • drukarka ZXP Series 8 i dostępne opcje
 • Sterowniki – instalacja i użytkowanie
 • ZXP – korzystanie z narzędzi Toolbox
 • czynności konserwacyjne i regulacja przez operatora (ćwiczenia praktyczne)
 • Montaż drukarki
 • Często wykonywane czynności regulacyjne
 • Podręcznik serwisowy – omówienie

M