Szkolenie z zakresu ZASP dla partnerów firmy Zebra w kategorii drukarek kodów kreskowych i kart

Program dla autoryzowanych dostawców usług (Zebra Authorised Service Provider – ZASP) stanowi wyróżnienie dla resellerów, którzy wykazali się zaangażowaniem w oferowanie wysokiej jakości usług i wsparcia dla wszystkich produktów Zebra.   Reseller, który spełni kryteria kwalifikacyjne programu i ukończy wymagane szkolenie ZASP, otrzyma autoryzację do świadczenia usług w zakresie napraw i instalacji drukarek, a także umów serwisowych i pomocy technicznej.

Aby móc uczestniczyć w programie ZASP w kategorii drukarek kodów kreskowych lub drukarek kart, reseller musi być członkiem programu PartnersFirst firmy Zebra i spełniać minimalne wymagania programu.  Szczegółowych informacji na temat możliwości uzyskania statusu autoryzowanego dostawcy usług ZASP udziela przedstawiciel handlowy firmy Zebra.

Program w kategorii drukarek kodów kreskowych

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy na poziomie fabrycznym na temat obsługi i konserwacji następujących drukarek: Xi4/XiIIIPlus, 105SL Plus/105SL, ZM400/600, ZT400, ZT200, S4M, 2800 i G Series. Inne zagadnienia obejmują oprogramowanie narzędziowe Zebra Setup Utility, rozwiązanie ZebraNet Bridge, ZPL, Mirror i WML (dostosowywany przedni panel sterowania).

Program obejmuje następujące zagadnienia:

 • kody kreskowe – pojęcia i terminologia
 • technologie druku termicznego
 • nośniki i taśmy barwiące – podstawowe informacje
 • ładowanie materiałów eksploatacyjnych
 • testy diagnostyczne
 • instalacja i konfiguracja drukarki
 • wymontowywanie i wymiana wałków i głowic drukujących
 • konserwacja trzpienia obrotowego (wyłącznie modele Xi i 105SL)
 • regulacja głowicy drukującej (wyłącznie modele Xi i 105SL)
 • dla partnerów ZASP w kategorii PAX  – wymontowywanie, wymiana i regulacja elementów elektrycznych i mechanicznych (170PAX4 i 110PAX4)
 • metody diagnozowania i rozwiązywania problemów – przegląd i omówienie na podstawie ćwiczeń praktycznych


Program w kategorii drukarek kart

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy na poziomie fabrycznym na temat obsługi i konserwacji następujących drukarek: ZXP Series 1, ZXP Series 3, ZXP Series 7 i ZXP Series 8.

Program obejmuje następujące zagadnienia:

 • drukowanie kart – pojęcia i terminologia
 • technologie druku termosublimacyjnego
 • technologie druku retransferowego
 • technologie druku termicznego
 • nośniki i taśmy barwiące – podstawowe informacje
 • ładowanie materiałów eksploatacyjnych
 • testy diagnostyczne
 • instalacja i konfiguracja drukarki
 • wymontowywanie i wymiana często naprawianych elementów
 • procedury kalibracji i regulacji
 • regulacja głowicy drukującej
 • metody diagnozowania i rozwiązywania problemów – przegląd i omówienie na podstawie ćwiczeń praktycznych

Zebra pomoże Ci opracować rozwiązanie odpowiednie do Twoich potrzeb.