AAE1601

Materiały dodatkowe z kursu AAE1601

WLAN Planner z marką klienta
http://airdefense.net/wlanplanner/
WLAN Planner – pomoc techniczna
Do ustalenia
Sieć WLAN Zebra
http://www.zebra.com/wlan
Portal Partner Central
https://partnercentral.zebra.com/