VOC1000

Materiały dodatkowe z kursu VOC1000

Przewodnik administratora klienta funkcji Workforce Connect Video
http://portal.zebra.com/Support
Przewodnik najlepszych praktyk – wdrażanie VoWLAN w sieci bezprzewodowej Cisco
http://portal.zebra.com/Support
Karta specyfikacji – klient funkcji Workforce Connect Voice
http://portal.zebra.com/Support
Wczesne zaangażowanie – formularz badania
http://portal.zebra.com/Support
Klient funkcji Workforce Connect Voice z użyciem SOTI MobiControl http://portal.zebra.com/Support
Najlepsze praktyki
http://portal.zebra.com/Support
Obsługiwane PBX
http://portal.zebra.com/Support
Instalacja klienta funkcji Workforce Connect Voice z użyciem SOTI MobiControl
http://portal.zebra.com/Support