Design Services (Usługi projektowania)

ANALIZA ZASIĘGU I WYDAJNOŚCI OBECNYCH SYSTEMÓW MAJĄCA NA CELU LEPSZE PRZYGOTOWANIE SIĘ DO PRZYSZŁYCH WDROŻEŃ

Wdrażanie nowych usług komunikacyjnych może być ryzykownym przedsięwzięciem, jeżeli nie zostały podjęte działania mające na celu zminimalizowanie stopnia niepewności. Za pomocą sprawdzonych modeli i narzędzi do projektowania rejestrujących możliwości i parametry elementów sieci pomożemy Ci określić wymagania dotyczące ruchu w sieci Twojego przedsiębiorstwa. To holistyczne podejście do analizy systemu rozpoczynamy od określenia spodziewanego stopnia natężenia ruchu generowanego przez funkcje głosowe i aplikacje. Na podstawie szczegółowych danych na temat konfiguracji urządzeń, a następnie testów działania i wydajności oraz precyzyjnego dostrajania elementów możesz ustalić, jakiego zasięgu i jakiej wydajności systemu będziesz potrzebować.

 


 

Usługi w zakresie oprogramowania

Podejście doradcze, mające na celu optymalizację obranej przez klienta strategii dotyczącej systemu operacyjnego. Wirtualizacja natywna, wirtualizacja wieloplatformowa oraz wirtualizacja aplikacji.

OCENA SIECI

Niższe ryzyko i większe szanse na pomyślną premierę nowych rozwiązań mobilnych.

Projekt pilotażowy

Usługa „Projekt pilotażowy” (Operational Pilot) pozwala na maksymalne wykorzystanie możliwości, jakie daje przetestowanie rozwiązania w rzeczywistych warunkach i odpowiednie dostrojenie sieci przed wprowadzeniem projektu w życie.

Usługi w zakresie systemów lokalizacji

Wyspecjalizowany zespół firmy Zebra Technologies pomoże Twojej organizacji wdrożyć szereg oferowanych przez Zebrę rozwiązań z zakresu aktywnej technologii RFID oraz systemów lokalizacji w czasie rzeczywistym (Real-Time Locating System, RTLS).