Usługi w zakresie systemów lokalizacji

Półciężarówka zatrzymuje się przy dużym, niebieskim magazynie

Wyspecjalizowany zespół firmy Zebra Technologies pomoże Twojej organizacji wdrożyć szereg oferowanych przez Zebrę rozwiązań z zakresu aktywnej technologii RFID oraz systemów lokalizacji w czasie rzeczywistym (Real-Time Locating System, RTLS). Nasz dział ds. usług specjalistycznych w zakresie systemów lokalizacji obsługiwany jest przez doświadczonych fachowców posiadających wiedzę i umiejętności w dziedzinie projektowania, wdrażania i stosowania rozwiązań do automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych (AIDC) oraz udzielania wsparcia w tym zakresie. Pracę zespołu koordynują kierownicy projektu posiadający kwalifikacje zarówno w zakresie metodyki Prince II (OGC), jak i PMP (PMI).

Zespół znacznie wzbogaci proces wdrożenia rozwiązania i zadba o pełne wykorzystanie zalet infrastruktury Zebra, ściśle współpracując podczas wdrażania z Tobą i Twoim przedsiębiorstwem, by ukończyć projekt w terminie i zmieścić się w założonym budżecie oraz osiągnąć oczekiwane korzyści biznesowe przy ograniczeniu zakłóceń w pracy przedsiębiorstwa do minimum.

 


 

ZARYS METOD REALIZACJI PROJEKTU PRZEZ FIRMĘ ZEBRA

Wdrożenie zintegrowanego rozwiązania biznesowego o znaczeniu kluczowym dla firmy wymaga zaplanowania i przeprowadzenia dużego i złożonego projektu, w który zaangażowanych będzie szereg stron w różnych organizacjach.

W oparciu o setki pomyślnie przeprowadzonych projektów na całym świecie firma Zebra opracowała systematyczną metodykę wdrożeniową o potwierdzonej skuteczności, która uwzględnia każdy aspekt procesu i opiera się na następujących elementach:

  • zarządzanie projektem
  • planowanie procesu wdrożenia (w oparciu o określone fazy i kluczowe etapy)
  • projektowanie systemu
  • szkolenia techniczne i dotyczące zastosowania
  • zarządzanie danymi i najlepsze metody strukturalne
  • weryfikacja i dostrajanie systemu
  • planowanie przejścia (przygotowanie do premiery)
  • szkolenie użytkowników końcowych
  • wsparcie podczas przejścia na nowy system
  • wsparcie i weryfikacja powdrożeniowa