Ocena sieci

Specjalista IT pracujący nad infrastrukturą sieci IP

Nasze usługi oceny sieci i aplikacji (Network and Application Assessments) pozwolą określić, czy obecna sieć IP LAN/WAN przedsiębiorstwa jest gotowa do obsługi nowych aplikacji i urządzeń mobilnych oraz wymaganych połączeń wzajemnych z nowymi sieciami szerokopasmowymi lub bezprzewodowymi. Szczegółową ocenę istniejącej infrastruktury sieci IP oraz stosowanych w firmie procedur zestawimy z wymaganiami w zakresie nowych rozwiązań mobilnych.

Niezależnie od tego, czy sieć działa w jednej, czy też w pięciu różnych lokalizacjach, ocena obejmuje sprawdzenie bieżącego oraz planowanego układu pomieszczeń, architektury fizycznej i logicznej, a także procesów operacyjnych. Sporządzany przez nas po dokonaniu oceny raport końcowy zawiera informacje na temat wszelkich braków, a także zalecane sposoby rozwiązania problemu.

 


 

OCENA SIECI WLAN

Usługa analizy i oceny terenu ma na celu scharakteryzowanie istniejącej sieci oraz ustalenie parametrów projektowych lokalnej sieci bezprzewodowej (WLAN) pod budowę nowej sieci.

OCENA SIECI IP

Usługa oceny sieci IP (IP Network Assessment) pozwoli określić, czy obecna sieć IP LAN/WAN przedsiębiorstwa jest gotowa do obsługi nowych aplikacji i urządzeń mobilnych oraz wymaganych połączeń wzajemnych z nowymi sieciami szerokopasmowymi lub bezprzewodowymi.

OCENA GOTOWOŚCI DO OBSŁUGI FUNKCJI GŁOSOWYCH

Usługa ta pomaga ustalić, czy istniejąca bezprzewodowa i przewodowa sieć klienta jest przygotowana do obsługi nowych urządzeń i usług głosowych.

OCENA BEZPIECZEŃSTWA

Usługa oceny bezpieczeństwa (Security Assessment) przeznaczona jest dla klientów pragnących sprawdzić poziom bezpieczeństwa swoich systemów informatycznych oraz wyeliminować ich słabe strony i zagrożenia bezpieczeństwa.

OCENA SPOSOBU ZARZĄDZANIA CYKLEM EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ MOBILNYCH

Ocena MLM ma na celu ustalenie, w jakim stopniu obecne możliwości firmy i stosowane w niej procesy obsługi urządzeń mobilnych wspomagają kluczowe czynniki biznesowe.