OCENA SIECI IP

Usługa oceny sieci IP (IP Network Assessment) pozwoli określić, czy obecna sieć IP LAN/WAN przedsiębiorstwa jest gotowa do obsługi nowych aplikacji i urządzeń mobilnych oraz wymaganych połączeń wzajemnych z nowymi sieciami szerokopasmowymi lub bezprzewodowymi. Szczegółową ocenę istniejącej infrastruktury sieci IP oraz stosowanych w firmie procedur zestawimy z wymaganiami w zakresie nowych rozwiązań mobilnych. Proces obejmuje sprawdzenie bieżącego oraz planowanego układu pomieszczeń, architektury fizycznej i logicznej, a także procesów operacyjnych. Sporządzany przez nas po dokonaniu oceny raport końcowy zawiera informacje na temat wszelkich braków, a także zalecane sposoby rozwiązania problemu.