OCENA SIECI WLAN

Specjalista IT testujący system sieci WLAN

Usługa oceny bezpieczeństwa (Security Assessment) przeznaczona jest dla klientów pragnących sprawdzić poziom bezpieczeństwa swoich systemów informatycznych oraz wyeliminować ich słabe strony i zagrożenia bezpieczeństwa. Po dokonaniu oceny istniejącej infrastruktury oraz środowiska sieciowego pod kątem bezpieczeństwa wskażemy problemy związane z zabezpieczeniami sieci, mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo należących do klienta sieci i kluczowych zasobów oraz użytkowników urządzeń i aplikacji sieciowych. W ramach oceny bezpieczeństwa dostarczamy też klientom cenne zalecenia dotyczące sposobów zamknięcia luk w zabezpieczeniach oraz pomoc w zadbaniu o dostępność, poufność i integralność sieci informatycznej i danych. Usługa dostępna jest dla klientów korzystających z sieci publicznych lub prywatnych (bądź też ich kombinacji) następującego typu:

sieci prywatne: przewodowe, bezprzewodowe 802.11x

sieci publiczne: przewodowe, komórkowe, radiowe