Projekt pilotażowy

Zespół specjalistów IT konfigurujących projekt pilotażowy za pomocą laptopów przy stole konferencyjnym

Po opracowaniu technicznego planu architektury pomożemy Ci go wdrożyć, przetestować rozwiązanie i przeszkolić użytkowników w zakresie jego obsługi. Wierzymy, że dowody na potwierdzenie naszych obietnic znajdują się w rzeczywistym środowisku pracy. Z tego względu oferujemy możliwość przeprowadzenia projektu pilotażowego, podczas którego portowane aplikacje zostaną wdrożone do użytku na urządzeniach pewnej części Twoich użytkowników i będzie je można sprawdzić w terenie.

Poziom wydajności procesów operacyjnych zmierzymy przed testem oraz po jego zakończeniu, zbierzemy uwagi i opinie od użytkowników, by móc dopracować strategię wdrożenia, wprowadzimy stosowne poprawki i zweryfikujemy wartość zwrotu z inwestycji. Podejmując ten krok z kierownictwem przedsiębiorstwa, dyspozytorami i pracownikami terenowymi badającymi zgłoszenia, możemy dać Ci pewność, że Twoja technologia jest gotowa do zastosowania.

 


 

CECHY I ZALETY

Dowody w środowisku operacyjnym 
Możliwość sprawdzenia rozwiązania w praktyce pomaga zadbać, by spełniało ono wszystkie uzgodnione wcześniej wymagania.

Dopracowanie strategii wdrożenia na podstawie uwag od użytkowników 
Uwagi i opinie zyskane podczas operacyjnego etapu projektu pilotażowego pozwalają dalej doszlifować rozwiązanie przed jego oficjalnym wdrożeniem.

Weryfikacja wartości zwrotu z inwestycji umożliwiająca dalsze inwestowanie 
Potwierdzenie skuteczności rozwiązania na etapie pilotażowym pozwala na jego przetestowanie celem zadbania, by przynosiło uzgodnioną wartość zwrotu z inwestycji.

Szybsze zarządzanie zmianami 
Przeprowadzenie projektu pilotażowego umożliwia zajęcie się wszelkimi problemami z wprowadzanym rozwiązaniem, umożliwiając jego szybsze wdrożenie do użytku.

Element strategii nieustannego doskonalenia 
Projekt pilotażowy pomaga udoskonalić samo rozwiązanie, aby po wdrożeniu nie tylko spełniło Twoje oczekiwania, ale je przekroczyło.