Usługi planowania

TWORZENIE NOWYCH MOŻLIWOŚCI I WERYFIKACJA STOPNIA DOPASOWANIA NASZYCH ROZWIĄZAŃ DO POTRZEB KLIENTA I JEGO SYTUACJI BIZNESOWEJ

Menedżerowie planujący usługi przy stole konferencyjnym

Podejmowanie decyzji biznesowych bez rzetelnych i precyzyjnych danych to jak strzelanie do celu z zamkniętymi oczami. Rzetelne dane pozwolą Ci na określenie aktualnego położenia i opracowanie wiarygodnego planu zrealizowania założonego celu. Nasze sprawdzone modele i kompleksowe narzędzia projektowe pomagają przewidzieć zapotrzebowanie użytkowników końcowych na nowe usługi i określić przyszłe wymagania w zakresie obsługi przewidywanego natężenia ruchu komunikacyjnego, tak by zidentyfikować elementy systemu, które wymagają modyfikacji. Taki obraz systemu pomoże Ci podjąć trafne decyzje, zaoszczędzić pieniądze i przyspieszyć wprowadzenie produktu na rynek.

 


 

Operacyjna analiza porównawcza i ocena rozwiązań mobilnych

Usługi pozwalające zadbać o to, by Twoje rozwiązania mobilne – nowe czy też zmodernizowane – były zgodne z bieżącymi procesami operacyjnymi Twojego przedsiębiorstwa.

Określanie strategii dotyczącej mobilności i wyznaczanie kierunków na przyszłość

Ocena i zalecenia, które pomogą Ci w opracowaniu właściwego planu działania dotyczącego technologii dla Twojej organizacji.