Operacyjna analiza porównawcza i ocena rozwiązań mobilnych

Menedżerowie omawiający operacyjną analizę porównawczą w sali konferencyjnej

Sprawdź, w jaki sposób Twoje rozwiązanie mobilne może zostać dostosowane do codziennych procesów operacyjnych Twojego przedsiębiorstwa.

Oferowane przez nas usługi w zakresie operacyjnych analiz porównawczych i ocen rozwiązań mobilnych (Operational Benchmarking and Mobility Assessments) pomagają w przeprowadzeniu szybkiej analizy złożonych kwestii, takich jak dobieranie właściwych rozwiązań technologicznych i architektury sieci biznesowej, by w możliwie najlepszy sposób spełniać potrzeby przedsiębiorstwa.

Do realizacji tych założeń stosujemy szereg najlepszych metod modelu Six Sigma i zestawu narzędzi DMAIC. W ramach usługi wykorzystujemy proste, lecz wysoce skuteczne narzędzia, szablony i modele, co ma na celu pomoc Twojemu przedsiębiorstwu w podjęciu skutecznych decyzji biznesowych i operacyjnych.

 


 

CECHY I ZALETY

Dostosowanie do konkretnej sytuacji Twojego przedsiębiorstwa 
Jednodniowe lub kilkudniowe warsztaty na terenie Twojego zakładu lub w naszym biurze, prowadzone przez naszych doświadczonych konsultantów szkoleniowych, ekspertów branżowych i projektantów rozwiązań.

Gruntowne poznanie stosowanych w firmie procesów i procedur 
Analiza sytuacji oparta na obserwacji pracy firmy i rozmowach z pracownikami na różnych stanowiskach celem poznania procedur i sposobu codziennej pracy firmy, jej potrzeb oraz kwestii mogących pomóc nam w ustaleniu, jakie rozwiązanie mobilne pozwoli zwiększyć wydajność pracy, obniżyć koszty i opracować plan gwarantujący sukces rozwiązania.

Odnalezienie właściwej drogi 
Ustalenie optymalnej metody pozwalającej na czerpanie zysku z inwestycji

Weryfikacja skuteczności planu 
Potwierdzenie inicjatyw efektywnościowych dla złożonych propozycji wartości

Jasny koszt projektu 
Analiza technicznych i finansowych konsekwencji planowanego rozwiązania
 

Opracowanie biznesplanu

  • Opracowanie ściśle dopasowanej strategii mobilności w oparciu o wzorcowe modele biznesowe
  • Przygotowanie strategii wejścia na rynek obejmujące znalezienie partnerów do strategicznej współpracy
  • Stworzenie programu wzorcowego i modelu optymalizacji pracy organizacji
  • Zwiększenie szans na sukces

 

Lepsze sprecyzowanie biznesowych i technicznych implikacji planowanego rozwiązania pozwala zwiększyć szanse na sukces projektu poprzez znaczne obniżenie kosztów początkowych i skrócenie czasu potrzebnego do wprowadzenia produktu lub usługi na rynek.