Określanie strategii dotyczącej mobilności i wyznaczanie kierunków na przyszłość

Mężczyzna prezentujący strategię mobilności innym menedżerom

Sesja obejmuje integracyjną ocenę przy użyciu konkretnych danych, pomagającą zaplanować przyszły proces migracji technologii. 

Wykorzystując metodologię Lean Six Sigma oraz proces DMAIC (definiowanie, pomiar, analiza, wdrażanie poprawek i kontrola), ustalimy wraz z Tobą, na jakim etapie Twoje przedsiębiorstwo znajduje się dzisiaj, jakie cele wyznaczyło sobie na przyszłość i co należy zrobić, by cele te zrealizować.

Podczas współpracy nasi specjaliści od procesów operacyjnych będą obserwować pracę firmy i przeprowadzać rozmowy z pracownikami pełniącymi kluczowe funkcje. W oparciu o dokumentację dotyczącą przepływu procesów roboczych i ocenę uwzględniającą czynnik ludzki nasz zespół będzie w stanie określić i wykorzystać dostępne możliwości.

 


 

CECHY I ZALETY

Zyskaj całościowy obraz sytuacji 
Mając codziennie do czynienia z określonymi procesami, czynnościami i systemami, często skupiamy się tylko na szczegółach i przestajemy widzieć całość. Nasz zespół wie, jak patrzeć, by oprócz drzew zobaczyć też las, oraz gdzie szukać kluczowych informacji, które pozwolą uzyskać obiektywny obraz. Dane zebrane podczas oceny mobilności, badania efektywności pracy oraz sesji mającej na celu wyznaczenie kierunku na przyszłość pomogą w opracowaniu właściwego planu działania dotyczącego technologii odpowiedniej dla Twojej organizacji.

Przekształć chaotyczną sieć w rozwiązanie zapewniające płynną mobilność 
W miarę upływu czasu, modernizacji i dodawania nowych elementów Twój system łączności może stać się zbiorem niezależnych i niewspółpracujących ze sobą sieci. Podczas sesji pomożemy Ci przekształcić sieć składającą się z rozwiązań różnych dostawców w całość, która zapewni Twojej organizacji usługę o wartości dodanej.

Zdobądź konkretne dane na poparcie planów 
Zdobywanie funduszy na złożone rozwiązania technologiczne i ulepszanie procesów, które będą przynosić dobre wyniki, jest łatwiejsze, gdy dysponujemy konkretnymi danymi na poparcie swoich założeń. Pomożemy Ci zrozumieć stanowisko zainteresowanych stron i znaleźć sposób na zdobycie decydującego poparcia dla planowanego procesu migracji technologii w Twojej firmie.

Zabezpiecz swoją inwestycję w technologię na przyszłość 
Podejmowanie właściwych wyborów podczas dokonywania dziś inwestycji oznacza, że inwestycja ta stanie się elementem procesu nieustannego doskonalenia infrastruktury i rozwiązań, a nie technologią, która jutro będzie już przestarzała.