Eksploatacja

ZAPEWNIAMY KLIENTOM WGLĄD W DOSTĘPNOŚĆ, SPOSÓB WYKORZYSTYWANIA ORAZ WYDAJNOŚĆ STOSOWANYCH PRZEZ NICH TECHNOLOGII IoT LUB MOBILNYCH

Poza światowej klasy centrami operacyjnymi, zespołami serwisowymi i specjalistami technicznymi oferujemy także platformę widoczności zasobów (Zebra Asset Visibility Platform), która dostarcza w czasie rzeczywistym analizy prognostyczne i informacje o stanie i lokalizacji zasobów oraz udostępnia personalizowane pulpity sterownicze, umożliwiając podejmowanie decyzji opartych na konkretnych danych i prowadząc do przewidywalnych wyników biznesowych.

 


 

Naprawa i konserwacja wykorzystywanych przez Twoją organizację systemów łączności najprawdopodobniej nie należy do głównych celów jej działalności. Nasz fachowy zespół ds. napraw pomoże zająć się tym problemem.
 

Twój zespół będzie mieć do dyspozycji centralny punkt pomocy telefonicznej, fachowe usługi w zakresie rozwiązywania problemów oraz zdalną analizę i diagnozę problemów, co zapewni mu szybką obsługę i przywrócenie dostępności sieci.

Maksymalne korzyści z inwestycji dzięki wglądowi w bogate dane operacyjne, jakich dostarcza ta inwestycja – zarówno te dotyczące środków trwałych, jak i te dotyczące wyników procesów operacyjnych.

Zapewniamy specjalistyczne usługi w zakresie zarządzania siecią i infrastrukturą informatyczną (Network Infrastructure Management), a także usługi monitoringu i hostingu.

Możliwość modernizacji, dodawania funkcji oraz zmiany konfiguracji przy jednoczesnym zapewnianiu optymalnego poziomu zasobów systemowych i płynnego działania systemu.

Szybkie, fachowe, wysokiej jakości usługi naprawy i konserwacji urządzeń i infrastruktury sieciowej Twoich systemów łączności, dzięki którym ludzie nie przestaną się komunikować, a zespoły współpracować.