Zarządzanie infrastrukturą informatyczną

Monitorujemy Twoją sieć, aby Twój zespół mógł skupić się na swojej pracy


Samo tylko odpowiadanie na zwykłe, codzienne potrzeby Twojej organizacji sprawia, że Twój zespół techniczny jest maksymalnie obciążony pracą i obowiązkami. Inwestując w oferowaną przez nas usługę zarządzania infrastrukturą informatyczną (IT Infrastructure Management), możesz zdjąć z niego ten ciężar, by mógł skupić się na ważnych celach Twojego przedsiębiorstwa. Jeżeli wykryjemy problem z Twoją siecią, na miejsce wyślemy serwisanta, który zajmie się jego rozwiązaniem. Usługa obejmuje także zarządzanie konfiguracją proaktywną (Proactive Configuration Management), w ramach której przeprowadzamy zaplanowane aktualizacje plików konfiguracyjnych infrastruktury sieci bezprzewodowej i planowe aktualizacje oprogramowania układowego (firmware).

 


 

Uprość proces monitorowania i ochrony swojego środowiska WLAN i zarządzaj nim z łatwością.

Przekonaj się, jak prosty może być proces wykrywania przypadków naruszenia bezpieczeństwa danych, podejmowanie szybkich działań i zabezpieczanie sieci WLAN.

Przekonaj się, jak prosty może być proces zarządzania siecią WLAN, i spełniaj zmieniające się wymagania swoich użytkowników.

l