Platforma usług AirDefense (ADSP)

Proste zarządzanie środowiskiem WLAN

Klient detaliczny używający karty kredytowej

Platforma usług ochrony sieci firmy Zebra (AirDefense Services Platform, ADSP) pomaga uprościć proces monitorowania i ochrony środowiska WLAN i zarządzania nim. Platforma ADSP, obsługująca cztery kluczowe funkcje – ochronę sieci i zgodność z przepisami, gwarantowanie dostępności sieci, zarządzanie infrastrukturą oraz wykrywanie obecności klienta i narzędzia analityczne – i oparta na architekturze modułowej, maksymalnie zwiększa elastyczność zastosowań, zmniejsza koszt wdrożenia i zapewnia bezproblemową pracę sieci WLAN.

 


 

 Cechy i zalety


Przekształcanie danych w przydatne informacje 
Platforma ADSP łączy dane zbierane przez sieć czujników lub punktów dostępowych z możliwościami analitycznymi inteligentnej konsoli centralnej, by przez całą dobę i siedem dni w tygodniu monitorować sieć, automatyzować systemy bezpieczeństwa oraz umożliwiać zapewnianie zgodności z przepisami, zarządzanie rozwiązaniami od różnych dostawców, zdalną diagnozę i rozwiązywanie problemów oraz obsługę usług lokalizacji.

Maksymalne korzyści dzięki architekturze modułowej 
Modułowa architektura platformy pozwala maksymalnie zwiększyć elastyczność sposobów stosowania, obniża koszt wdrożenia oraz zapewnia bezproblemową pracę sieci WLAN.

 

Optymalny koszt i sprawniejsze procesy 
Platforma zapewnia organizacjom optymalny kosztowo i uproszczony sposób na pełną personalizację rozwiązań do zarządzania siecią bezprzewodową i monitorowania jej, spełniając ich potrzeby i wymagania branżowe.