Zarządzanie siecią WLAN

Rozbuduj sieć WLAN bez potrzeby zatrudniania dodatkowego personelu informatycznego

Specjalista IT przy komputerze stacjonarnym zarządzający siecią WLAN za pomocą niestandardowego panelu

Zapewnianie przewidywalnej, bezproblemowej pracy i dostępności środowiska WLAN to kwestia o podstawowym znaczeniu dla organizacji wykorzystujących sieć WLAN do operacji kluczowych dla przedsiębiorstwa. Utrzymywanie płynnego działania środowiska WLAN wymaga specjalistycznych umiejętności oraz nieustannego aktualizowania narzędzi, infrastruktury i procesów biznesowych.

Coraz szersze wykorzystywanie sieci WLAN do operacji biznesowych w połączeniu z ich rosnącą złożonością i specjalistycznymi wymaganiami pochłania coraz większą uwagę ze strony personelu informatycznego w czasie, w którym powinien on skupiać się na innych sprawach.

Usługa zarządzania siecią WLAN (WLAN Management Service) ułatwia proces rozbudowy sieci bez konieczności nieustannego inwestowania w personel informatyczny oraz niezbędne narzędzia. Możemy zająć się pełnym zarządzaniem siecią WLAN i zagwarantować poziom wydajności sieci, który określony zostanie w umowie SLA (Service Level Agreement), a także obsługę usług o wartości dodanej, umożliwiając w ten sposób kontrolę licznych zagrożeń wydajności i prawidłowej pracy sieci WLAN i zapewniając jednocześnie gwarantowany poziom usług, elastyczność i możliwość przewidzenia kosztów.

Usługa zarządzanej sieci WLAN

Więcej informacji o zarządzaniu siecią WLAN

CECHY I ZALETY

Poprawa operacji biznesowych oraz produktywności
Dzięki lepszej wydajności i dostępności platformy sieci WLAN

Większe zaufanie użytkowników i przeniesienie ryzyka operacyjnego na firmę Zebra 
Bezpieczniejsza, stabilna sieć WLAN dzięki procesowi planowania i zarządzania w sposób mający na celu wspieranie kluczowych dla firmy aplikacji korporacyjnych

Minimalizowanie ryzyka starzenia się technologii 
Opcje aktualizacji i regeneracji rozwiązań są zawarte w usłudze

 

Gwarantowany poziom usług 
Przewidywalne modele obsługi serwisowej: połączenie ustalonych poziomów usług z planem opartym na comiesięcznych opłatach, a także diagnozowanie i rozwiązywanie problemów w systemie zdalnym lub na miejscu u klienta i ustalone poziomy usług serwisowych

Całodobowy, czynny monitoring i konserwacja sieci  
Za utrzymywanie prawidłowej pracy, wydajności i dostępności Twojej sieci bezprzewodowej odpowiada zespół fachowców

Modele finansowe umożliwiają szersze zastosowanie źródeł finansowana  
Koncentracja na wydatkach operacyjnych, nie kapitałowych