Zarządzanie bezpieczeństwem sieci WLAN

POZWÓL NAM zająć się wykrywaniem i eliminowaniem luk w zabezpieczeniach Twojej sieci i jednoczesnym zapewnieniem zgodności.

Specjalista IT naprawiający sprzęt sieciowy

Utrzymywanie bezpieczeństwa sieci WLAN ma kluczowe znaczenie w procesie ochrony integralności środowiska Twojej mobilnej infrastruktury informatycznej. Właściwe zabezpieczanie sieci bezprzewodowej to jednak jedyne w swoim rodzaju wyzwanie techniczne, które wymaga specjalistycznej wiedzy i zasobów. Niesprostanie temu wyzwaniu może być bardzo kosztowne w skutkach – o czym dobrze wiedzą przedsiębiorcy, którzy musieli ponieść konsekwencje prawne, finansowe i wizerunkowe w wyniku poważnego naruszenia bezpieczeństwa.

Organizacje i przedsiębiorstwa mające obawy dotyczące zgodności z normami takimi jak standard bezpieczeństwa danych użytkowników kart płatniczych (Payment Card Industry Data Security Standards – PCI DSS) potrzebują ponadto dostępu do funkcji umożliwiających wykrywanie i ograniczanie zagrożeń bezpieczeństwa sieci WLAN stwarzanych przez nieautoryzowane urządzenia obce.

Oferowana przez nas usługa zarządzania bezpieczeństwem bezprzewodowych sieci LAN (Wireless LAN Security Management) została stworzona na potrzeby wykrywania i eliminowania luk w zabezpieczeniach systemów informacyjnych i jednoczesnego dbania o zachowanie zgodności ze stosowanymi przez firmę zasadami bezpieczeństwa. Dzięki temu, że firma Zebra przyjmuje na siebie całą odpowiedzialność za zarządzanie bezpieczeństwem Twojej sieci bezprzewodowej, Ty nie musisz ani rezygnować z mobilności, ani tracić zaufania użytkowników.

 


 

CECHY I ZALETY

Bezpieczeństwo i zgodność 
Działający w trybie 24/7 monitoring zasad bezpieczeństwa za pomocą specjalistycznych narzędzi – eliminacja dostępu do sieci przez urządzenia nieautoryzowane, zapobieganie włamaniom, zautomatyzowane mechanizmy ochronne oraz analiza kryminalistyczna

Zarządzanie konfiguracją 
Bieżące utrzymywanie prawidłowego stanu technicznego oprogramowania układowego czujników i zarządzanie nowymi wersjami oprogramowania

Monitorowanie awarii 
Działający w trybie 24/7 monitoring elementów systemu zabezpieczeń, zarządzany przez firmę Zebra i obsługa procesu wykrywania problemów technicznych (awarii systemu), diagnoza i rozwiązywanie problemów, obsługa zgłoszeń awarii i wysyłanie techników na miejsce

l