Usługa Zebra OneCare SV dla komputera TC20

Logo usługi serwisowej i naprawczej Zebra OneCare dla drukarek

Specjalny poziom umowy we właściwej cenie

Chroń krytyczne procesy operacyjne swojego przedsiębiorstwa i uniknij nieprzewidzianych wydatków

Dostępność Twoich komputerów mobilnych ma dla sukcesu Twojego przedsiębiorstwa kluczowe znaczenie. Jednak bez planu serwisowego koszt pojedynczej naprawy może przewyższać wartość samego urządzenia – a fakt, że czas wykonania naprawy nie został określony w umowie serwisowej może oznaczać niedostępność urządzenia przez dłuższy okres czasu.

Usługa Zebra OneCare SV pozwala dbać o to, aby eksploatowane przez Twoje przedsiębiorstwo komputery mobilne były zawsze online i w pełni sprawne, co zapewnia maksymalną wydajność pracy i procesów.

Plany serwisowe Zebra OneCare SV zapewniają niezrównane wsparcie bezpośrednio od producenta – ekspertów dysponujących niedoścignioną wiedzą na temat produktów. A dzięki globalnemu zespołowi ekspertów obsługującemu 17 języków potrzebne wsparcie możemy zapewniać niezależnie od tego, w jakim miejscu na świecie znajduje się Twoja firma.

Usługi wsparcia

  • Zawsze dostępne zasoby wsparcia do samodzielnego korzystania w trybie 24/7 za pośrednictwem internetowego centrum obsługi technicznej firmy Zebra
  • Aktualizacje i nowe wersje programów/oprogramowania układowego (firmware)
  • Śledzenie stanu napraw urządzeń za pośrednictwem pulpitu wsparcia
  • W razie problemów z urządzeniem podczas pracy w terenie wystarczy włączyć narzędzie do diagnostyki , aby uzyskać precyzyjne informacje na temat stanu urządzenia, co pomoże precyzyjnie ustalić przyczynę problemu podczas rozmowy telefonicznej z centrum obsługi technicznej firmy Zebra.

Usługi naprawcze

  • Ochrona w zakresie normalnego zużycia oraz awarii pozwala utrzymywać urządzenie w najlepszym możliwym stanie technicznym.1
  • Naprawa w punkcie serwisowym w ciągu 5 dni.2,3 
  • Bezpłatne zwroty naprawionych urządzeń (przesyłką naziemną)

1Nie obejmuje uszkodzeń przypadkowych/fizycznych/powierzchownych (kosmetycznych) ani uszkodzeń wynikających z zaniedbań/nadużywania urządzenia.
2Czas wykonania usługi w punkcie serwisowym Zebry (turn-around time, TAT) definiuje się jako długość czasu, jaki urządzenie znajduje się w autoryzowanym centrum serwisowym Zebry. Czas ten nie obejmuje czasu transportu urządzenia do centrum serwisowego i z powrotem.
3Usługa, cechy usługi i/lub czas TAT naprawy mogą być różne w zależności od kraju. Szczegółowych informacji na ten temat udzieli przedstawiciel handlowy firmy Zebra.

Opcje dodatkowe

  • W ramach Usługi przygotowania urządzenia do pracy (Commissioning) użytkownik po naprawie otrzymuje urządzenia gotowe do pracy po wyjęciu z opakowania.4
  • W razie wystąpienia przypadkowego uszkodzenia nieobjętego umową serwisową Zebra OneCare SV nie musisz się martwić. Opcję dodatkowej ochrony przed przypadkowymi uszkodzeniami można dodać w dowolnym momencie w ramach oferowanego przez firmę Zebra procesu naprawy wg taryfy za incydent.
  • Bateria wymaga naprawy? Oferowana przez firmę Zebra usługa wymiany baterii umożliwia wysłanie urządzenia do firmy Zebra po zamówieniu numeru autoryzacji zwrotu (Return Materials Authorization, RMA).

4Usługi przygotowania urządzenia do pracy dostępna jest w Ameryce Płn., na terenie UE oraz w wybranych innych krajach regionu EMEA.