Cyfrowy łańcuch dostaw

Stwórz optymalnie działający cyfrowy łańcuch dostaw z firmą Zebra

Niezrównany wgląd w zapasy, zasoby i personel zapewni Twojej firmie dogłębną wiedzę i informacje, które pomogą zwiększyć wydajność i rentowność w całym łańcuchu dostaw w handlu elektronicznym. Oferowane przez firmę Zebra funkcje rejestracji i analizy danych pozwalają opracowywać innowacyjne sposoby przewyższania oczekiwań klientów i uzyskiwania przewagi konkurencyjnej.

Rozwiązania dla cyfrowego łańcucha dostaw

Logistyka zwrotna

Korzystaj z możliwości nieustannego śledzenia zasobów w całym łańcuchu dostaw zwrotnych, aby sprawnie przyjmować zwroty i ustalać sposób rozwiązania problemu i móc jak najszybciej ponownie włączać towar ze zwrotów do zapasów.

Obejrzyj rozwiązanie

Przeładunek

Zadbaj o to, by paczki i palety znalazły się we właściwym pojeździe – i we właściwej kolejności – aby dostawy można było realizować szybko i sprawnie.

Obejrzyj rozwiązanie

Usługi zapewniania widoczności

Obejrzyj rozwiązanie

Zarządzanie zapasami i materiałami

Wiedz, gdzie aktualnie znajdują się wszystkie zasoby Twojego przedsiębiorstwa i w jakim są stanie, aby móc zwiększać produktywność i wydajność okresowych inwentaryzacji.

Obejrzyj rozwiązanie

Przyjmowanie

Lepszy wgląd w dostawy, uzgadnianie listów przewozowych i szybkie sortowanie przychodzącego towaru do odłożenia w miejsce składowania.

Obejrzyj rozwiązanie

Kompletacja zamówień

Usprawnij proces kompletacji zamówień i zwiększ dokładność i produktywność pracy, korzystając z technologii multimodalnej i sterowanej głosowo.

Obejrzyj rozwiązanie

Pakowanie i składowanie tymczasowe

Wyposaż pracowników w niewymagający obsługi ręcznej sprzęt, aby mogli skupić się wyłącznie na zadaniu i utrzymywać procesy w ruchu.

Obejrzyj rozwiązanie
Kobieta w magazynie skanująca pudełko

Zwiększ wydajność przetwarzania zwrotów

Przegląd technologiczny firmy International Data Corporation (IDC), dostawcy analiz rynkowych, przedstawia sposób na przekształcenie kosztownych procesów dzięki technologiom pierwszej linii, które pozwalają sprostać wymaganiom narzucanym przez rosnącą liczbę zwrotów z handlu elektronicznego.

Woman scanning boxes in warehouse with zebra products

OPTYMALIZACJA PROCESU REALIZACJI ZAMÓWIEŃ W HANDLU ELEKTRONICZNYM

Sprawdź, jak liderzy handlu elektronicznego wykorzystują nowatorskie rozwiązania w celu optymalizacji swoich centrów do realizacji zamówień oraz systemów do zarządzania flotą i dostawami – od wyposażania swoich pracowników w zwiększające szybkość, dokładność i produktywność pracy urządzenia mobilne aż po korzystanie z Internetu Rzeczy (Internet of Things, IoT) oraz urządzeń wykorzystujących technologię identyfikacji radiowej (radio frequency identification, RFID), które umożliwiają wgląd w czasie rzeczywistym w stan zasobów i zapasów.

Zebra pomoże Ci opracować odpowiednie do Twoich potrzeb rozwiązanie do obsługi cyfrowego łańcucha dostaw