Rozwiązania i systemy lokalizacji w czasie rzeczywistym (RTLS) | Zebra

Systemy lokalizacji w czasie rzeczywistym firmy Zebra

Magazyn z otwartymi drzwiami na dostawę

Sprzęt i rozwiązania do lokalizacji, dzięki którym Twoja firma zyska znaczną przewagę konkurencyjną

Dzięki blisko 20-letniemu doświadczeniu w zakresie innowacji w dziedzinie połączonych technologii krawędzi sieci oraz wdrażania pełnej gamy sprzętu do przechwytywania danych, w tym produktów z zakresu wykrywania, znakowania i mobilności, jesteśmy ekspertami w dziedzinie usług lokalizacyjnych. Globalny zasięg firmy Zebra obejmuje szereg przedsiębiorstw z listy 500 magazynu Fortune, które polegają na naszych systemach do lokalizacji w czasie rzeczywistym i rozwiązaniach do zapewniania widoczności w celu zyskania przewagi konkurencyjnej.

Systemy lokalizacji w czasie rzeczywistym firmy Zebra

Systemy lokalizacji Zebra MotionWorks™: systemy RTLS

Systemy lokalizacji w czasie rzeczywistym (RTLS) Zebra MotionWorks zapewniają pełną możliwość wykrywania lokalizacji zasobów, zapasów oraz personelu za pomocą technologii RFID w celu rozwiązywania złożonych problemów biznesowych i budowania przewagi konkurencyjnej.

Więcej informacji

Rozwiązania Zebra SmartLens™ zapewniające widoczność zasobów w handlu detalicznym

Opracowane przez firmę Zebra rozwiązania SmartLens™ zapewniające widoczność zasobów w handlu detalicznym pomagają przekształcić sklep w sklep inteligentny dzięki automatycznemu wykrywaniu lokalizacji i ruchu towaru, pracowników, klientów i zasobów i uzyskane w ten sposób dane zamieniać w łatwe do odczytania i gotowe do wykorzystania informacje.

Więcej informacji

Technologie lokalizacyjne

Oferowane przez firmę Zebra technologie lokalizacyjne zapewnią Twojej organizacji możliwość monitorowania i śledzenia w czasie rzeczywistym do lepszego zarządzania i optymalizacji krytycznych zasobów i tworzenia wydajniejszych procesów roboczych.

Więcej informacji

Zebra Savanna™

Zebra Savanna leży w samym centrum nowej generacji rozwiązań i aplikacji klasy korporacyjnej, które wywołają cyfrową rewolucję sposobu, w jaki wykonujesz pracę.

Więcej informacji
Obraz raportu Gartner

Firma Zebra Technologies została uznana za lidera w raporcie Gartner, Inc. „2020 Magic Quadrant for Indoor Location Services, Global”*

Firma Zebra została oceniona pod kątem kompletności wizji i możliwości realizacji zadań.

Logo Gartner

* Gartner, Inc., „Magic Quadrant Indoor Location Services, Global”, Tim Zimmerman, Annette Zimmermann, 13 stycznia 2020 r. Ta grafika została opublikowana przez firmę Gartner, Inc. jako część większego badania i powinna być oceniana w kontekście całego dokumentu. Dokument firmy Gartner jest dostępny na żądanie w firmie Zebra Technologies. Firma Gartner nie promuje żadnego sprzedawcy, produktu ani usługi opisanej w swoich publikacjach dotyczących przeprowadzonych badań, ani nie zaleca użytkownikom technologii wybierania wyłącznie tych sprzedawców, którzy uzyskali najlepsze miejsca w rankingu lub inne wyróżnienia. Publikacje poświęcone przeprowadzonym przez firmę Gartner badaniom składają się z opinii organizacji badawczej firmy Gartner i nie należy postrzegać ich jako stwierdzeń faktów. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w związku z tym badaniem, w tym żadnych gwarancji dotyczących zdatności do sprzedaży lub konkretnego celu.