Komponenty referencyjne rozwiązań dla sektora ochrony zdrowia na region EMEA

Ochrona zdrowia – strona główna

Nowości w ochronie zdrowia

Pracownik służby zdrowia skanujący fiolkę z próbką za pomocą komputera mobilnego

Zalety etykietowania próbek przy łóżku pacjenta

Etykietowanie próbek krwi i innych materiałów do analizy bezpośrednio po ich pobraniu zwiększa bezpieczeństwo pacjentów i pomaga zapobiegać licznym problemom związanym z błędną identyfikacją.

Mapa wdrożenia pięcioetapowej strategii dotyczącej technologii mobilnej – infografika

Pięcioetapowa strategia – plan wdrożenia

Podczas wdrażania technologii mobilnych placówki ochrony zdrowia muszą stawiać czoła ogromnej liczbie wyzwań. Droga do opracowania strategii dotyczącej mobilności zaczyna się od pięciu krytycznych etapów opisanych w niniejszym raporcie.

Anatomia dobrej opaski dla pacjenta

Nie wszystkie opaski są takie same. Zobacz, w jaki sposób Zebra projektuje swoje opaski, by sprawdzały się nawet w najbardziej wymagających środowiskach ochrony zdrowia.

Identyfikacja – strona główna

Sprawdź, jakie innowacje Zebra wprowadza do systemów identyfikacji pacjentów

Pracownik służby zdrowia skanujący opaskę na ręce pacjenta za pomocą skanera Zebry dla służby zdrowia

Korzyści płynące ze stosowania ujednoliconych kodów kreskowych

Stosowanie w ochronie zdrowia jednego standardu, na przykład GS1, pozwala osiągnąć nowy poziom wydajności oraz widoczności informacji na temat pacjentów, danych i zasobów.

Drukarka mobilna Zebry drukująca etykietę do użytku w sektorze służby zdrowia

Minimalizuj liczbę błędów, optymalizuj wyniki

Oferowane przez firmę Zebra rozwiązania do znakowania kodami kreskowymi pomagają dbać o bezbłędną identyfikację próbek, leków i pacjentów.

Pracownik służby zdrowia korzystający ze skanera dla służby zdrowia marki Zebra

Zwiększanie bezpieczeństwa pacjentów

Obecne sposoby zarządzania przez szpitale procesami gromadzenia i wyszukiwania danych oraz ich plany na przyszłość.

Rozwiązanie do zarządzania danymi na temat pacjentów (identyfikacja)

Skanowanie opasek matki i noworodka w celu właściwej identyfikacji pacjenta

Podczas identyfikowania matek i noworodków wystarczająco dobra jest wyłącznie 100% skuteczność

Sprawdź, jak Zebra pomaga szpitalom dbać o to, by matkę każdego noworodka można było natychmiast właściwie zidentyfikować i zapewniać w ten sposób bezbłędną opiekę poporodową.

Opieka zdrowotna wysokiej jakości zaczyna się od opasek na rękę

Pomożemy Ci zrozumieć, dlaczego wybór odpowiedniej opaski dla pacjentów jest kluczową kwestią w ograniczaniu błędów lekarskich oraz zwiększaniu bezpieczeństwa pacjentów.

Test wytrzymałości opasek medycznych

Niezależne badania laboratoryjne wykazały, że opaski Zebra są wytrzymalsze niż te oferowane przez wiodącą konkurencję.

Rozwiązanie do zarządzania próbkami

null

Większa wydajność i mniejsza liczba błędów podczas identyfikacji próbek

Dzięki oferowanym przez firmę Zebra mobilnym urządzeniom i drukarkom pracownicy służby zdrowia mogą drukować etykiety bezpośrednio w miejscu świadczenia opieki i przeprowadzać trzypoziomową weryfikację: sprawdzać zlecenie badania, opaskę na ręce pacjenta oraz etykietę na pojemniku na próbkę.

Pracownik służby zdrowia skanujący fiolkę w celu oznaczenia etykietą próbki pobranej od pacjenta

Zalety etykietowania próbek przy łóżku pacjenta

Etykietowanie próbek krwi i innych materiałów do analizy bezpośrednio po ich pobraniu zwiększa bezpieczeństwo pacjentów i pomaga zapobiegać licznym problemom związanym z błędną identyfikacją.

Rozwiązanie do podawania leków

Pracownik służby zdrowia skanujący opaskę na ręce pacjenta za pomocą skanera Zebry

Rozwiązanie problemów związanych z jednoczesnym stosowaniem kodów 2D oraz 1D

Ponieważ skanery 1D nie odczytują kodów kreskowych 2D, warto dowiedzieć się, jaki sprzęt, programy narzędziowe i nośniki potrzebne są do tego, aby móc zaspokajać zarówno obecne, jak i przyszłe wymagania związane z podwójnym systemem etykietowania.

Rozwiązanie do weryfikacji przetaczanej krwi

Badanie pacjenta z wykorzystaniem urządzeń mobilnych TC51HC i QLN320HC służby zdrowia

Strategie do zmniejszania liczby incydentów związanych z niewłaściwą identyfikacją próbek krwi

Nowoczesna technologia umożliwia stworzenie elektronicznego systemu opartego na zamkniętym obiegu, służącego do pobierania próbek, analizowania ich i udostępniania wyników badania.

null

Mniejsza liczba błędów podczas identyfikacji próbek

Stosowanie w sektorze ochrony zdrowia systemów do identyfikacji i śledzenia etykiet zmniejsza liczbę błędów i pomyłek podczas identyfikacji próbek.

Rozwiązania dla laboratoriów

Pracownik służby zdrowia etykietujący próbkę dla laboratorium

Zamykanie luki w bezpieczeństwie pacjentów za pomocą etykiet z kodami kreskowymi

Pomyłki podczas identyfikacji próbek mogą stanowić poważne zagrożenie bezpieczeństwa pacjentów. Dowiedz się, jakie korzyści dla pacjentów i laboratoriów przynoszą najlepsze praktyki w zakresie etykietowania.

Rozwiązania dla aptek

Farmaceuta skanujący lek w laboratorium za pomocą skanera kodów kreskowych Zebry

Oparte na kodach kreskowych systemy zapewniające bezpieczeństwo pacjentów

Najważniejsze zadanie szpitalnej apteki to maksymalne zwiększanie bezpieczeństwa pacjentów i poprawianie jakości opieki. Technologie kodów kreskowych stanowią fundament systemu pozwalającego usprawnić proces identyfikacji pacjentów i zwiększać wydajność pracy całej apteki.

Mobilność – strona główna

Sprawdź, jakie innowacje Zebra wprowadza do pracy mobilnej pracowników ochrony zdrowia

Pracownik służby zdrowia skanujący opaskę pacjenta za pomocą urządzenia mobilnego dla służby zdrowia

Wydajna komunikacja i współpraca

Mobilne rozwiązania dla sektora ochrony zdrowia całkowicie odmieniają sposób, w jaki personel szpitali współpracuje i komunikuje się ze sobą. Poznaj wszystkie czynniki, jakie trzeba uwzględnić, aby wybrać właściwe urządzenia.

Skanowanie opaski na rękę pacjentki szpitala za pomocą komputera mobilnego

Mobilność w ochronie zdrowia

Czy wiesz, że 80 procent pielęgniarek korzysta z niezgodnych z wymogami bezpieczeństwa aplikacji na swoim smartfonie?

Komputer dotykowy TC52-HC – widok z przodu

Komputer dotykowy TC52-HC

Wyposaż swój personel medyczny we wszystko, co potrzebne do zapewniania każdemu pacjentowi najwyższej jakości opieki. Komputer dotykowy TC52-HC, bazujący na niezwykle udanym modelu TC51-HC i wyposażony w nową platformę i funkcje, będzie najlepszym rozwiązaniem dla dzisiejszych pracowników ochrony zdrowia.

Rozwiązanie do komunikacji między pracownikami

Komputer dotykowy TC52-HC – widok z przodu

Komputer dotykowy TC52-HC

Wyposaż swój personel medyczny we wszystko, co potrzebne do zapewniania każdemu pacjentowi najwyższej jakości opieki. Komputer dotykowy TC52-HC, bazujący na niezwykle udanym modelu TC51-HC i wyposażony w nową platformę i funkcje, będzie najlepszym rozwiązaniem dla dzisiejszych pracowników ochrony zdrowia.

Łóżko w korytarzu szpitalnym

Najlepsze metody zapobiegania zakażeniom:

szacuje się, że jednej trzeciej wszystkich zakażeń, do których dochodzi w szpitalach można zapobiec poprzez przestrzeganie wytycznych dotyczących profilaktyki zakażeń. Dowiedz się, jakie praktyki mają dla szpitali fundamentalne znaczenie podczas zapewniania ochrony pacjentom i personelowi.

Rozwiązanie do zarządzania danymi

Łóżko w korytarzu szpitalnym

Najlepsze metody zapobiegania zakażeniom:

szacuje się, że jednej trzeciej wszystkich zakażeń, do których dochodzi w szpitalach można zapobiec poprzez przestrzeganie wytycznych dotyczących profilaktyki zakażeń. Dowiedz się, jakie praktyki mają dla szpitali fundamentalne znaczenie podczas zapewniania ochrony pacjentom i personelowi.

Plan wdrożenia pięcioetapowej strategii dla placówek ochrony zdrowia – infografika

Pięcioetapowa strategia – plan wdrożenia

Podczas wdrażania technologii mobilnych placówki ochrony zdrowia muszą stawiać czoła ogromnej liczbie wyzwań. Droga do opracowania strategii dotyczącej mobilności zaczyna się od pięciu krytycznych etapów opisanych w niniejszym raporcie.

Rozwiązanie do usprawniania przebiegu pracy

Skanowanie opaski na rękę pacjentki szpitala za pomocą komputera mobilnego

Dzień z życia: ochrona zdrowia

Urządzenia Zebry z systemem Android zapewniają wgląd niezbędny do zwiększania bezpieczeństwa pacjentów, poprawiania wydajności pracy i optymalizacji inwestycji w infrastrukturę informatyczną.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych – strona domowa

Sprawdź, jakie innowacje Zebra wprowadza do systemów umożliwiających pozyskiwanie informacji biznesowych

null

Lepsza opieka nad pacjentami dzięki systemom do identyfikacji i śledzenia

Rozwiązania firmy Zebra dla służby zdrowia poprawiają jakość opieki nad pacjentami, pomagają zespołom podejmować trafniejsze decyzje i usprawniają pracę.

Monitorowanie pacjenta przez personel medyczny korzystający z komputera mobilnego tc51hc

Państwowa służba zdrowia NHS – e-Book

Popraw wyniki w opiece nad pacjentami i zwiększaj wydajność operacyjną przy niższym koszcie za pomocą nowoczesnej technologii dla służby zdrowia.

Rozwiązanie do identyfikacji pacjentów (gromadzenie i wykorzystywanie danych)

Rozwiązanie do śledzenia zasobów szpitala

Szpital Ozel Medical Park

Grupa Medical Park Hospitals w Turcji wdraża technologię RFID

Skuteczniej zarządzaj zasobami i przyspiesz obrót zapasów za pomocą rozwiązań RFID.

Rozwiązanie do śledzenia personelu szpitala

null

Widoczność w ochronie zdrowia

Wizjoner firmy Zebra wyjaśnia, dlaczego branżowi liderzy skupiają się na automatyzacji opieki nad pacjentami