Komponenty referencyjne rozwiązań dla sektora produkcji na region EMEA

Komponenty referencyjne rozwiązań dla sektora produkcji na region EMEA

Produkcja – strona główna

Nowości w sektorze produkcji

Czy jesteś przygotowany na dyrektywę tytoniową?

Odkryj technologię umożliwiającą śledzenie i identyfikację wyrobów tytoniowych w całym łańcuchu dostaw – od produkcji po sprzedaż detaliczną.

PRODUKCJA – BADANIE NA TEMAT WIZJI SEKTORA

Firma Zebra Technologies zleciła przeprowadzenie globalnego badania w celu przeanalizowania tendencji i wyzwań mających wpływ na przedsiębiorstwa produkcyjne.

 

Hale produkcyjne – strona główna

PRODUKCJA – BADANIE NA TEMAT WIZJI SEKTORA

Firma Zebra Technologies zleciła przeprowadzenie globalnego badania w celu przeanalizowania tendencji i wyzwań mających wpływ na przedsiębiorstwa produkcyjne.

 

Przejście na nowoczesną platformę mobilną

W jaki sposób mobilność siły roboczej może zmienić halę produkcyjną Twojego przedsiębiorstwa? 

Rozwiązanie do monitorowania i śledzenia zasobów

Rozwiązania do monitorowania i śledzenia towaru dotrzymują tempa linii pakowania

Czy jesteś przygotowany na dyrektywę tytoniową?

Odkryj technologię umożliwiającą śledzenie i identyfikację wyrobów tytoniowych w całym łańcuchu dostaw – od produkcji po sprzedaż detaliczną.

Śledzenie w czasie rzeczywistym oraz automatyzacja procesów za pomocą technologii RFID zwiększa wydajność

Rozwiązanie do zapewniania zgodności procesów z wymogami

Rozwiązanie do kontroli jakości

PRODUKCJA – BADANIE NA TEMAT WIZJI SEKTORA

Firma Zebra Technologies zleciła przeprowadzenie globalnego badania w celu przeanalizowania tendencji i wyzwań mających wpływ na przedsiębiorstwa produkcyjne.

 

Zadbaj o jakość. Zwiększ wydajność o 14%

Zwiększ skuteczność procesów kontroli jakości na linii produkcyjnej

Rozwiązanie do lepszej komunikacji między pracownikami

Rozwiązanie z zakresu mobilnego interfejsu człowiek-maszyna

Rozwiązanie do zarządzania zasobami i obiektami

Lokalizacja w czasie rzeczywistym pomaga zwiększać wydajność w firmie Ford Motor Company

Zebra pomaga firmie Troy Design zautomatyzować cały proces produkcji

Współpraca z firmą Whirlpool pomaga rozwiązać kosztowny problem z dokładnością danych i zarządzaniem urządzeniami

Rozwiązanie Network Connect

Zwiększ wydajność za pomocą rozwiązania Network Connect

Uprość swoją przemysłową sieć Ethernet

Praca w terenie – strona główna

Zobacz, jak Zebra rewolucjonizuje środowisko pracy w terenie

Czy jesteś przygotowany na dyrektywę tytoniową?

Odkryj technologię umożliwiającą śledzenie i identyfikację wyrobów tytoniowych w całym łańcuchu dostaw – od produkcji po sprzedaż detaliczną.

Przejście na nowoczesną platformę mobilną

Oto przyszłość pracy w terenie

Rozwiązanie do bezpośrednich dostaw do sklepów

Bezprzewodowa, szybka i prosta łączność DEX

Sprawdź, jak Internet Rzeczy może zwiększyć wartość rozwiązań dla sektora produkcji

Rozwiązanie do automatyzacji sprzedaży w terenie

Rozwiązanie do pracy w terenie

Wyższa wydajność i lepsza obsługa klienta

Sprawdź, w jaki sposób Internet Rzeczy może zwiększyć wartość rozwiązań dla sektora produkcji

Rozwiązanie z zakresu potwierdzania odbioru i dostaw

Twój klucz do inteligentniejszej pracy w terenie

Sprawdź, w jaki sposób Internet Rzeczy może zwiększyć wartość rozwiązań dla sektora produkcji

Rozwiązanie do merchandisingu

Rozwiązanie do zarządzania flotą