Komponenty referencyjne rozwiązań sektora transportu i logistyki na region EMEA

Komponenty referencyjne rozwiązań sektora transportu i logistyki na region EMEA

Transport i logistyka – strona główna

Najnowsze ze świata transportu i logistyki

Nowe środowisko inteligentnego załadunku

Przekształć strefy załadunku swojego przedsiębiorstwa w środowisko inteligentniejsze i oparte na lepszej niż kiedykolwiek dotąd łączności, stosując rozwiązania zapewniające wgląd w zasoby w czasie rzeczywistym i zyskując możliwość optymalnego planowania załadunku.

Kobieta siedząca na zewnątrz i używająca urządzenia mobilnego Zebra

Stwórz łańcuch dostaw na nowo: Przyszłość zamówień

Podczas, gdy konsumenci korzystają z wielu kanałów sprzedaży, by napędzać popyt, jedynie 39% przebadanych firm stwierdziło, że posiada dobrze działającą strategię logistyki w sprzedaży wielokanałowej. Przeczytaj cały raport i dowiedz się, jak liderzy łańcucha dostaw wprowadzają cyfrową rewolucję.

Czy jesteś przygotowany na dyrektywę tytoniową?

Odkryj technologię umożliwiającą śledzenie i identyfikację wyrobów tytoniowych w całym łańcuchu dostaw – od produkcji po sprzedaż detaliczną.

Magazyn – strona główna

Inteligentne rozwiązania dla magazynów

Zobacz graficzne przedstawienie wniosków z przeprowadzonej przez firmę Zebra ankiety na temat wizji sektora magazynowego dotyczących widoczności zasobów, wydajności magazynów i integracji łańcucha dostaw w sektorze magazynowym w Ameryce Północnej.

Kobieta siedząca na zewnątrz i używająca urządzenia mobilnego Zebra

Stwórz łańcuch dostaw na nowo: Przyszłość zamówień

Podczas, gdy konsumenci korzystają z wielu kanałów sprzedaży, by napędzać popyt, jedynie 39% przebadanych firm stwierdziło, że posiada dobrze działającą strategię logistyki w sprzedaży wielokanałowej. Przeczytaj cały raport i dowiedz się, jak liderzy łańcucha dostaw wprowadzają cyfrową rewolucję.

Czy jesteś przygotowany na dyrektywę tytoniową?

Odkryj technologię umożliwiającą śledzenie i identyfikację wyrobów tytoniowych w całym łańcuchu dostaw – od produkcji po sprzedaż detaliczną.

Firma Whirlpool zwiększa widoczność swoich zasobów

Sprawdź, jak firma Whirlpool rozwiązała swoje kosztowne problemy związane z rzetelnością danych i zarządzaniem urządzeniami.

Asics

Wiodący producent artykułów sportowych podnosi produktywność o 10% w swoich europejskich magazynach dzięki technologii firmy Zebra. 

Rozwiązanie do przeładunku

Inteligentne rozwiązania dla magazynów

Zobacz graficzne przedstawienie wniosków z przeprowadzonej przez firmę Zebra ankiety na temat wizji sektora magazynowego dotyczących widoczności zasobów, wydajności magazynów i integracji łańcucha dostaw w sektorze magazynowym w Ameryce Północnej.

Rozwiązanie do kompletacji

Komfort pracy i możliwość obsługi mobilnego urządzenia bez użycia rąk

Daj swoim pracownikom narzędzia, których potrzebują, by móc szybko i precyzyjnie kompletować i pakować zamówienia. WT6000 wyznacza nowy standard w zakresie urządzeń ubieralnych klasy korporacyjnej.

W parze z potężną mocą idzie doskonała wydajność

Sterowane głosowo rozwiązania multimodalne zapewniają dwucyfrowy wzrost produktywności pracowników magazynowych w porównaniu z rozwiązaniami obejmującymi wyłącznie polecenia głosowe. Zapoznaj się z porównaniem wyników testów.

Rozwiązanie do składowania i uzupełniania

Inteligentne rozwiązania dla magazynów

Zobacz graficzne przedstawienie wniosków z przeprowadzonej przez firmę Zebra ankiety na temat wizji sektora magazynowego dotyczących widoczności zasobów, wydajności magazynów i integracji łańcucha dostaw w sektorze magazynowym w Ameryce Północnej.

Rozwiązanie do przyjmowania

Kobieta siedząca na zewnątrz i używająca urządzenia mobilnego Zebra

Stwórz łańcuch dostaw na nowo: Przyszłość zamówień

Podczas, gdy konsumenci korzystają z wielu kanałów sprzedaży, by napędzać popyt, jedynie 39% przebadanych firm stwierdziło, że posiada dobrze działającą strategię logistyki w sprzedaży wielokanałowej. Przeczytaj cały raport i dowiedz się, jak liderzy łańcucha dostaw wprowadzają cyfrową rewolucję.

Magazyn 2020: raport na temat wizji sektora

Firma Zebra przeprowadziła badanie wśród informatyków i specjalistów w zakresie procesów operacyjnych w sektorze produkcji, handlu detalicznego, transportu oraz handlu hurtowego, aby poznać ich poglądy oraz plany dotyczące działalności w perspektywie najbliższych pięciu lat, w świetle zmian zachodzących w branży. Poznaj czynniki, które są motorem zmian i dziedziny, w których planowane jest rozszerzenie działań operacyjnych.

 

Czy jesteś przygotowany na dyrektywę tytoniową?

Odkryj technologię umożliwiającą śledzenie i identyfikację wyrobów tytoniowych w całym łańcuchu dostaw – od produkcji po sprzedaż detaliczną.

Rozwiązanie dla logistyki zwrotnej

Kobieta siedząca na zewnątrz i używająca urządzenia mobilnego Zebra

Stwórz łańcuch dostaw na nowo: Przyszłość zamówień

Podczas, gdy konsumenci korzystają z wielu kanałów sprzedaży, by napędzać popyt, jedynie 39% przebadanych firm stwierdziło, że posiada dobrze działającą strategię logistyki w sprzedaży wielokanałowej. Przeczytaj cały raport i dowiedz się, jak liderzy łańcucha dostaw wprowadzają cyfrową rewolucję.

Pracownik magazynu skanujący pudełko na półce

Modernizacja magazynu

Dowiedz się, jak liderzy branży z wizją przyszłości planują zmodernizować pracę w magazynie.

Czy jesteś przygotowany na dyrektywę tytoniową?

Odkryj technologię umożliwiającą śledzenie i identyfikację wyrobów tytoniowych w całym łańcuchu dostaw – od produkcji po sprzedaż detaliczną.

Rozwiązanie do zarządzania zapasami i materiałami

Pracownik magazynu skanujący pudełko na półce

Modernizacja magazynu

Dowiedz się, jak liderzy branży z wizją przyszłości planują zmodernizować pracę w magazynie.

Asics

Wiodący producent artykułów sportowych podnosi produktywność o 10% w swoich europejskich magazynach dzięki technologii firmy Zebra. 

Rozwiązanie do pakowania i składowania tymczasowego

Magazyn 2020: raport na temat wizji sektora

Firma Zebra przeprowadziła badanie wśród informatyków i specjalistów w zakresie procesów operacyjnych w sektorze produkcji, handlu detalicznego, transportu oraz handlu hurtowego, aby poznać ich poglądy oraz plany dotyczące działalności w perspektywie najbliższych pięciu lat, w świetle zmian zachodzących w branży. Poznaj czynniki, które są motorem zmian i dziedziny, w których planowane jest rozszerzenie działań operacyjnych.

Rozwiązanie do wysyłki

Automatyzacja i optymalizacja procesu planowania załadunku

Przekształć strefy załadunku swojego przedsiębiorstwa w środowisko inteligentniejsze i oparte na lepszej niż kiedykolwiek dotąd łączności, aby móc optymalizować gęstość rozmieszczenia ładunku i wysyłać

Stwórz łańcuch dostaw na nowo: Przyszłość zamówień

Podczas, gdy konsumenci korzystają z wielu kanałów sprzedaży, by napędzać popyt, jedynie 39% przebadanych firm stwierdziło, że posiada dobrze działającą strategię logistyki w sprzedaży wielokanałowej. Przeczytaj cały raport i dowiedz się, jak liderzy łańcucha dostaw wprowadzają cyfrową rewolucję.

Rozwiązanie dla łańcucha chłodniczego

Pracownik magazynu skanujący pudełko na półce

Modernizacja magazynu

Dowiedz się, jak liderzy branży z wizją przyszłości planują zmodernizować pracę w magazynie.

Flota i dostawy – strona domowa

Zobacz jak Zebra rewolucjonizuje środowisko dostaw i zarządzania flotą

System Zebra SmartPack™ rewolucjonizuje proces pakowania dla firm świadczących usługi pocztowe i kurierskie

Przekształć strefy pakowania swojego przedsiębiorstwa tak, aby zwiększyć szybkość i dokładność załadunku paczek.

Nowa generacja rozwiązań z zakresu potwierdzania odbioru i dostaw

Nowy sposób myślenia, nowe przepisy i nowa technologia diametralnie zmieniają środowisko odbioru i dostaw.

Czy jesteś przygotowany na dyrektywę tytoniową?

Odkryj technologię umożliwiającą śledzenie i identyfikację wyrobów tytoniowych w całym łańcuchu dostaw – od produkcji po sprzedaż detaliczną.

Rozwiązanie do usług pocztowych i kurierskich

Najwyższa wydajność załadunku paczek

Przekształć strefy pakowania swojego przedsiębiorstwa tak, aby zwiększyć szybkość i dokładność załadunku paczek.

Komfort pracy i możliwość obsługi mobilnego urządzenia bez użycia rąk podczas sortowania i załadunku

Daj swoim pracownikom narzędzia, których potrzebują, by móc szybko i precyzyjnie skanować i ładować. WT6000 wyznacza nowy standard w zakresie urządzeń ubieralnych klasy korporacyjnej.

Rozwiązanie z zakresu potwierdzania odbioru i dostaw

Czy jesteś przygotowany na dyrektywę tytoniową?

Odkryj technologię umożliwiającą śledzenie i identyfikację wyrobów tytoniowych w całym łańcuchu dostaw – od produkcji po sprzedaż detaliczną.

Nowa generacja rozwiązań z zakresu potwierdzania odbioru i dostaw

Nowy sposób myślenia, nowe przepisy i nowa technologia diametralnie zmieniają środowisko odbioru i dostaw.

Rozwiązanie do zarządzania flotą

Stwórz łańcuch dostaw na nowo: Przyszłość zamówień

Podczas, gdy konsumenci korzystają z wielu kanałów sprzedaży, by napędzać popyt, jedynie 39% przebadanych firm stwierdziło, że posiada dobrze działającą strategię logistyki w sprzedaży wielokanałowej. Przeczytaj cały raport i dowiedz się, jak liderzy łańcucha dostaw wprowadzają cyfrową rewolucję.

Firma Reynolds optymalizuje wyniki swojej floty 

Firma Reynolds wdrożyła nowe komputery mobilne, aby zautomatyzować przepływ zadań,rejestrację danych oraz proces śledzenia pojazdów i zasobów.

Place i terminale przeładunkowe – strona domowa

Mniejsza liczba urządzeń, większa produktywność

Rozwiązanie Workforce Connect to prosty sposób na połączenie wszystkich funkcji do komunikacji głosowej i wymiany danych w jednym wielofunkcyjnym komputerze mobilnym,

Rozwiązanie do zarządzania zasobami i obiektami

Zyskaj wgląd w stan swoich urządzeń

Bieżąca realizacja zadań w firmie uzależniona jest od sprawności stosowanych urządzeń. Oferowane przez firmę Zebra usługi w zakresie widoczności zasobów umożliwią Ci łatwe lokalizowanie, mierzenie wydajność, sprawdzanie sposobu wykorzystywania i śledzenia stanu napraw wszystkich urządzeń Twojego przedsiębiorstwa.

Rozwiązanie do komunikacji między pracownikami

Mniejsza liczba urządzeń, większa produktywność

Rozwiązanie Workforce Connect to prosty sposób na połączenie wszystkich funkcji do komunikacji głosowej i wymiany danych w jednym wielofunkcyjnym komputerze mobilnym,

Rozwiązanie do zarządzania placami przeładunkowymi

Mniejsza liczba urządzeń, większa produktywność

Rozwiązanie Workforce Connect to prosty sposób na połączenie wszystkich funkcji do komunikacji głosowej i wymiany danych w jednym wielofunkcyjnym komputerze mobilnym,