Analityka biznesowa i analiza danych dla placówek medycznych

Pracownicy służby zdrowia dzielący się informacjami biznesowymi i danymi analitycznymi

Przekształć dostępne w czasie rzeczywistym  dane w użyteczne informacje biznesowe i kliniczne

Aby móc podejmować właściwe decyzje, potrzebujesz wglądu w każdy aspekt działalności swojej placówki – i wiedzy, która pozwoli Ci dokonywać zmian korzystnych dla personelu i pacjentów. Oferowane przez firmę Zebra rozwiązania do lokalizacji w czasie rzeczywistym dla placówek medycznych dostarczają właśnie takich możliwych do wykorzystania informacji, które umożliwiają zapewnianie optymalnej opieki. Nasze rozwiązania pomagają identyfikować, śledzić, lokalizować i monitorować stan każdego pacjenta, członka personelu i zasobu w Twojej placówce, zapewniając lepsze wyniki opieki nad pacjentami – i lepsze wyniki finansowe.


Rozwiązania do lokalizacji w czasie rzeczywistym i analityka biznesowa dla placówek medycznych

Systemy RTLS i RFID do identyfikacji i śledzenia pacjentów

"Możliwość uzyskania widoczności zasobów, personelu i pacjentów niezbędna do optymalizacji bezpieczeństwa pacjentów przez cały czas ich pobytu w placówce ochrony zdrowia."

Więcej informacji na temat rozwiązania

Śledzenie zasobów szpitala

Optymalizacja zapasów placówki i sprawniejszy łańcuch dostaw dzięki technologii do lokalizacji w czasie rzeczywistym.

Więcej informacji na temat rozwiązania

Śledzenie personelu szpitala

Rozwiązania do lokalizacji w czasie rzeczywistym usprawniają współpracę między pracownikami.

Więcej informacji na temat rozwiązania

Sprawdź, jakie innowacje Zebra wprowadza do systemów umożliwiających pozyskiwanie informacji biznesowych

null

Lepsza opieka nad pacjentami dzięki systemom do identyfikacji i śledzenia

Rozwiązania firmy Zebra dla służby zdrowia poprawiają jakość opieki nad pacjentami, pomagają zespołom podejmować trafniejsze decyzje i usprawniają pracę.

null

Historia sukcesu – Centrum Medyczne Uniwersytetu w Lejdzie

Najlepszy europejski szpital otrzymuje w czasie rzeczywistym informacje zwrotne na temat pacjentów wymagających pilnej pomocy.

Monitorowanie pacjenta przez personel medyczny korzystający z komputera mobilnego tc51hc

Państwowa służba zdrowia NHS – e-Book

Popraw wyniki w opiece nad pacjentami i zwiększaj wydajność operacyjną przy niższym koszcie za pomocą nowoczesnej technologii dla służby zdrowia.

Zebra pomoże Ci opracować takie rozwiązanie do lokalizacji w czasie rzeczywistym dla placówek medycznych,
które będzie odpowiednie do Twoich potrzeb