Gromadzenie danych i zarządzanie nimi w placówkach medycznych

Pracownik medyczny skanuje dane pacjenta w procesie gromadzenia danych i zarządzania nimi w placówce medycznej

Dostęp do potrzebnych danych medycznych w dowolnym miejscu i czasie

Aby personel medyczny mógł spędzać maksymalną ilość czasu przy łóżkach pacjentów, potrzebuje technologii do rejestracji danych oraz dostępu do krytycznych danych, niezbędnych mu do podejmowania decyzji dotyczących leczenia – za pomocą urządzenia trzymanego w dłoni. Oferowane przez firmę Zebra rozwiązania do zarządzania danymi medycznymi zapewniają najlepszą w swojej klasie dokładność skanowania kodów kreskowych oraz dostęp w czasie rzeczywistym do elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów bezpośrednio przy łóżku pacjenta.

Łatwy dostęp do dokumentacji medycznej

Rejestrowanie ważnych danych na temat opieki nad pacjentem w celu dodania ich do przechowywanej centralnie dokumentacji medycznej jeszcze nigdy nie było tak proste ani wydajne.

Większa ilość czasu dla pacjentów

Urządzenia mobilne firmy Zebra zapewniają dostęp w czasie rzeczywistym do elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów, badań diagnostycznych, wyników i innych informacji z dowolnego miejsca w szpitalu.

Odczyt kodów kreskowych 1D i 2 D

Dzięki analizie danych w formacie 1D i 2D nasze skanery mogą odczytywać różne typy danych – od tradycyjnych kodów kreskowych po kody Data Matrix, DPM, PDF417 i inne.

Łóżko w korytarzu szpitalnym

Najlepsze metody zapobiegania zakażeniom:

szacuje się, że jednej trzeciej wszystkich zakażeń, do których dochodzi w szpitalach można zapobiec poprzez przestrzeganie wytycznych dotyczących profilaktyki zakażeń. Dowiedz się, jakie praktyki mają dla szpitali fundamentalne znaczenie podczas zapewniania ochrony pacjentom i personelowi.

Plan wdrożenia pięcioetapowej strategii dla placówek ochrony zdrowia – infografika

Pięcioetapowa strategia – plan wdrożenia

Podczas wdrażania technologii mobilnych placówki ochrony zdrowia muszą stawiać czoła ogromnej liczbie wyzwań. Droga do opracowania strategii dotyczącej mobilności zaczyna się od pięciu krytycznych etapów opisanych w niniejszym raporcie.

Zbuduj własne rozwiązanie do zarządzania danymi medycznymi

Sprzęt

Wyłącznie oferta firmy Zebra obejmuje kompleksową gamę technologii do zarządzania danymi w placówce ochrony zdrowia niezbędnych do dbania o zdrowie pacjentów i sprawne funkcjonowanie placówki – od skonsolidowanych rozwiązań obejmujących komputery mobilne, aż po skanery, tablety i drukarki mobilne.

Oprogramowanie

Niezależnie od tego, czy potrzebna Ci pomoc w utrzymywaniu łączności z innymi pracownikami, czy też w usprawnieniu usług, oferta firmy Zebra obejmuje liczne, proste w obsłudze opcje oprogramowania, które można z łatwością zintegrować z istniejącymi systemami.

Usługi

Oferowane przez firmę Zebra usługi obejmują pomoc na każdym etapie cyklu eksploatacji urządzeń i rozwiązań technicznych, co pozwala tak dobierać rozwiązania komunikacyjne, by odpowiadały one zarówno obecnym, jak i przyszłym potrzebom przedsiębiorstwa.

Materiały eksploatacyjne

Oferta firmy Zebra obejmuje wszystkie materiały eksploatacyjne potrzebne do Twoich drukarek dla służby zdrowia: od etykiet z kodami kreskowymi do efektywnego znakowania materiałów i zasobów aż po znaczniki RFID umożliwiające śledzenie konkretnych próbek.

Zebra pomoże Ci opracować odpowiednie do Twoich potrzeb rozwiązanie do zarządzania danymi medycznymi