Planowanie reagowania w nagłych wypadkach i zarządzanie nim

Strażak gaszący pożar lasu

Korzystaj z danych w czasie rzeczywistym podczas reagowania na nagłe wypadki

Od pierwszego zgłoszenia po analizę incydentu – wzmocnione rozwiązania mobilne Zebra zapewniają bardziej efektywne działania personelu ratowniczego działającego w branży bezpieczeństwa publicznego przy wykorzystaniu wiodących strategii mobilnych. Zespoły reagowania w nagłych wypadkach – od dyspozytorów po organy ścigania, od strażaków po ratowników medycznych, od strażników miejskich po pracowników sieci komunalnych – polegają na urządzeniach mobilnych firmy Zebra, aby korzystać z informacji w czasie rzeczywistym, przechwytywać dane na miejscu i komunikować się przy użyciu niezawodnych kanałów. Dzięki temu mogą wykonywać swoje zadania szybciej i zapewniać bezpieczeństwo publiczne.

Usprawnij egzekwowanie prawa

Policja i organy ścigania korzystają z urządzeń mobilnych firmy Zebra, aby poprawiać swoje działania przy użyciu doskonałej łączności bezprzewodowej – w pojazdach i poza nimi. Wzmocnione urządzenia Zebra, opracowane tak, aby wytrzymać wszystkie wyzwania napotykane przez funkcjonariuszy, są odporne na upadki, drgania i ekstremalne temperatury. Dzięki nim możesz przechwytywać i udostępniać krytyczne dane w czasie rzeczywistym, aby wspierać szybkie działania służb i umożliwiać podejmowanie bardziej świadomych decyzji.

Wspieraj straż pożarną i służby ratunkowe

Strażacy i ratownicy medyczni za każdym razem muszą wiedzieć, co ich czeka po przybyciu na miejsce. Rozwiązania mobilne Zebra mogą zapewniać wgląd w czasie rzeczywistym w te same zestawy danych organów zajmujących się bezpieczeństwem publicznym, aby umożliwiać skoordynowane reagowanie i badanie wypadków. Ponadto urządzenia certyfikowane do użycia w niebezpiecznych lokalizacjach zostały opracowane tak, aby zapewniać bezpieczeństwo nawet w obszarach o wysokim poziomie zagrożenia.

Popraw reagowanie służb zajmujących się sieciami komunalnymi

Zespoły nagłego reagowania zajmujące się telekomunikacją, energetyką, wodociągami i liniami gazowymi potrzebują szybkiej, niezawodnej komunikacji mobilnej oraz udostępniania danych w czasie rzeczywistym w całej strukturze zarządzania incydentami. W obliczu nagłych zjawisk pogodowych, katastrof naturalnych, awarii infrastruktury lub innych nagłych wypadków zespoły zajmujące się sieciami komunalnymi polegają na urządzeniach mobilnych Zebra, aby jeszcze lepiej reagować na wypadki i zapewniać bezpieczeństwo publiczne.

Dowiedz się więcej o planowaniu reagowania w nagłych wypadkach i zarządzaniu nim

Stwórz własne rozwiązanie do planowania reagowania w nagłych wypadkach i zarządzania nim

Sprzęt

Zapewnij pracownikom służb bezpieczeństwa publicznego informacje o krytycznym znaczeniu – w terenie, w pojeździe lub w biurze.

Oprogramowanie i aplikacje

Wdrażaj, zarządzaj i monitoruj pracowników i zasoby terenowe przy użyciu oprogramowania firmy Zebra.

Usługi:

Oferowane przez firmę Zebra usługi obejmują pomoc na każdym etapie cyklu eksploatacji urządzeń i rozwiązań technicznych, co pozwala tak dobierać rozwiązania związane z serwisem terenowym, by odpowiadały one zarówno obecnym, jak i przyszłym potrzebom przedsiębiorstwa.

Materiały

Certyfikowane materiały eksploatacyjne Zebra zapewniają wyjątkowo spójną jakość i są testowane zgodnie z najwyższymi standardami pod kątem zastosowań terenowych.