Mapowanie zasobów GIS

Ciężarówka do układania rurociągu

Mapuj dokładnie infrastrukturę podziemną z systemem GIS

Linie elektryczne, gazowe, wodociągowe i inne linie energetyczne wymagają mapowania i używania systemów informacji geograficznej (GIS) w celu planowania rozwoju infrastruktury przed budową, a także do śledzenia bieżącej infrastruktury w celu zapewniania niezawodnych usług, monitorowania zasobów i prowadzenia napraw. Przy użyciu dokładnych narzędzi GIS pracownicy w terenie mogą dokładnie określić problematyczne obszary oraz, już po przeprowadzeniu napraw, zaznaczyć zrealizowane prace wraz z miejscem ich wykonania. System GIS umożliwia również prowadzenie nowych linii w taki sposób, aby unikać kontaktu z już istniejącą infrastrukturą – podziemną i podwieszaną.

Komputery mobilne Zebra zapewniają firmom komunalnym, wydziałom ds. robót publicznych i agencjom rządowym wzmocnione, w pełni mobilne urządzenia z możliwościami mapowania i obsługą systemu GIS. Urządzenia mogą szczegółowo mapować, śledzić i lokalizować infrastrukturę, aby pracownicy wykonywali swoje zadania w odpowiedni sposób, a odbiorcy końcowi cieszyli się spójnymi usługami o wysokiej jakości.

Mapuj zasoby infrastruktury i zapewnij pracownikom łączność

Zespoły pracujące w terenie muszą prawidłowo lokalizować i monitorować przewody prowadzące wodę i gaz, linie elektryczne oraz inne zasoby sieciowe znajdujące się na danym obszarze. Urządzenia Zebra to wzmocnione, w pełni mobilne narzędzia obsługujące zaawansowany system GIS oraz zapewniające analizy przestrzenne w czasie rzeczywistym w kontekście infrastruktury w terenie. Zebra łączy zespoły, umożliwiając udostępnianie danych i podejmowanie efektywnych decyzji w oparciu o dane, koordynowanie działań i przyspieszanie czasu reakcji.

Wdrażaj urządzenia w wielu różnych sytuacjach

Obsługa linii komunalnych to wysoce złożone zadanie obejmujące wiele połączonych operacji. Urządzenia firmy Zebra zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić ich stosowanie w wielu sytuacjach związanych z siecią. Urządzenia mogą być ze sobą połączone, aby zapewniać możliwości systemu GIS, np. mapowanie regionów doprowadzania usług i linii komunalnych, zarządzanie usługami w terenie, reagowanie na awarie i nagłe sytuacje i wiele więcej.

Polegaj na wzmocnionych urządzeniach mobilnych w terenie

Urządzenia firmy Zebra są wzmocnione i w pełni mobilne, więc pracownicy terenowi mogą polegać na nich nawet w najcięższych warunkach. Nasze urządzenia z certyfikacją do pracy w niebezpiecznych lokalizacjach zapewniają pracownikom łączność poprzez zastosowanie akumulatorów o długiej żywotności z możliwością wymiany na miejscu oraz wykorzystanie szczegółowo opracowanej konstrukcji, która gwarantuje bezpieczeństwo w środowiskach wybuchowych, wysokich temperaturach i w przypadku narażenia na działanie wody.

Dowiedz się więcej o mapowaniu zasobów GIS

Stwórz własne rozwiązanie do mapowania zasobów GIS

Sprzęt

Poznaj rozwiązania mobilne Zebra, aby wykorzystać możliwość mapowania zasobów GIS.

Oprogramowanie i aplikacje

Wdrażaj, zarządzaj i monitoruj pracowników i zasoby terenowe przy użyciu oprogramowania firmy Zebra.

Usługi:

Oferowane przez firmę Zebra usługi obejmują pomoc na każdym etapie cyklu eksploatacji urządzeń i rozwiązań technicznych, co pozwala tak dobierać rozwiązania związane z serwisem terenowym, by odpowiadały one zarówno obecnym, jak i przyszłym potrzebom przedsiębiorstwa.