Inteligentne urządzenia peryferyjne Zebra

Niech Twoje dane pracują dzięki rozwiązaniom firmy Zebra

Zyskaj informacje i dane analityczne, dzięki którym przekształcisz sposób, w jaki postrzegasz swoją firmę. Łącz inteligentnie zasoby firmowe, dane i pracowników w przepływach pracy opartych na współpracy. Przewiduj wydarzenia, analizuj sytuację i prognozuj trendy, aby podejmować najlepsze decyzje w czasie rzeczywistym. My nazywamy je inteligentnymi urządzeniami peryferyjnymi. Ty nazywasz je przełomowym rozwiązaniem dla swojej firmy.

Przeglądaj inteligentne rozwiązania peryferyjne Zebra

Automatycznie wykrywaj lokalizację zasobów i zapasów, popraw bezpieczeństwo personelu i usprawnij linię produkcyjną, jednocześnie zwiększając produktywność i wydajność oraz rozwijając firmę.

Rozwiązania pomagają przekształcić sklep w sklep inteligentny dzięki automatycznemu wykrywaniu lokalizacji i ruchu towaru, pracowników, klientów i zasobów, i uzyskane w ten sposób dane zamieniać w łatwe do odczytania i gotowe do wykorzystania informacje.

Popraw wydajność komunikacji u wszystkich pracowników zdalnych w przedsiębiorstwie, korzystając ze zintegrowanego zarządzania urządzeniami.

Korzystaj z inteligentnych urządzeń Zebra z narzędziami analitycznymi w dowolnym miejscu i czasie, aby używać różnych rozwiązań i pulpitów nawigacyjnych, które pomagają w optymalizacji dostępności urządzeń, maksymalizacji wykorzystania zasobów i zwiększaniu wydajności operacyjnej oraz zwrotów z inwestycji.

Rozwiązuj problemy związane z danymi i przekształć cyfrowo wydajność biznesową, aby zwiększać produktywność i zyski.

Obraz raportu Gartner

Firma Zebra Technologies po raz drugi z rzędu została uznana za lidera w raporcie Gartner, Inc. „2021 Magic Quadrant for Indoor Location Services, Global”*

Firma Zebra została oceniona pod kątem kompletności wizji i możliwości realizacji zadań.

Logo Gartner

* Gartner, Inc., „Magic Quadrant Indoor Location Services, Global”, Tim Zimmerman, Annette Zimmermann, 18 lutego 2021 r. Ta grafika została opublikowana przez firmę Gartner, Inc. jako część większego badania i powinna być oceniana w kontekście całego dokumentu. Dokument firmy Gartner jest dostępny na żądanie w firmie Zebra Technologies. Firma Gartner nie promuje żadnego sprzedawcy, produktu ani usługi opisanej w swoich publikacjach dotyczących przeprowadzonych badań ani nie zaleca użytkownikom technologii wybierania wyłącznie tych sprzedawców, którzy uzyskali najlepsze miejsca w rankingu lub inne wyróżnienia. Publikacje poświęcone przeprowadzonym przez firmę Gartner badaniom składają się z opinii organizacji badawczej firmy Gartner i nie należy postrzegać ich jako stwierdzeń faktów. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w związku z tym badaniem, w tym żadnych gwarancji dotyczących zdatności do sprzedaży lub konkretnego celu. GARTNER to zarejestrowany znak towarowy i usługowy spółki Gartner, Inc. i/lub jej spółek stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, którego używa się w niniejszym dokumencie za zgodą właściciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.