Zebra MotionWorks™ Material: uzupełnianie zapasów w czasie rzeczywistym

Samochód montowany w zakładzie produkcyjnym

Sprawniejszy przepływ materiałów i szybszy rozwój przedsiębiorstwa

Rozwiązanie Zebra MotionWorks™ Material umożliwia zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów generowanych przez systemy do uzupełniania materiałów Twojego przedsiębiorstwa. System MotionWorks Material nie tylko umożliwia zautomatyzowanie przepływu materiałów przez cały zakład i zarządzanie tym procesem – dostarcza także bezcenny wgląd i umożliwia wykorzystanie zdobytych w ten sposób informacji w praktyce. Pozwoli Ci to zoptymalizować procesy, zdobywać informacje na temat sposobów lepszego wykorzystywania materiałów, zwiększyć elastyczność i zadbać o dostawy materiałów do linii produkcyjnej w trybie dokładnie na czas. Zyskaj dokładnie taką niezawodną komunikację, rozliczalność i mierzalność, która umożliwia dostawy w trybie dokładnie na czas, obniża przestoje i pozytywnie wpływa na wyniki Twojej firmy.

Znaczna poprawa wydajności

System MotionWorks Material eliminuje fragmentaryczne, pracochłonne procesy. Zapewnia on pracownikom obsługującym materiały i innym członkom łańcucha dostaw dostęp w czasie rzeczywistym do możliwych do wykorzystania w praktyce informacji na temat zapotrzebowania na hali produkcyjnej. Dzięki temu natychmiastowemu wglądowi pracownicy mogą skoncentrować się na dostarczaniu niezbędnych części bez wykonywania zbędnych działań.

Poprawa poprzez integrację

Bezproblemowa integracja z systemami do planowania zasobów przedsiębiorstwa (Enterprise Resource Planning, ERP) i innymi systemami do obsługi hali fabrycznej zwiększa wydajność operacyjną poprzez wykorzystanie informacji przechowywanych w głównym repozytorium danych systemu ERP do automatyzacji procesu utrzymywania systemu uzupełniania materiałów.

Elastyczność odpowiednia do Twoich potrzeb

Dzięki możliwości pobierania sygnałów o konieczności uzupełnienia materiałów z różnych źródeł, w tym sprzętu, oprogramowania i innych sygnałów z systemu, nasze rozwiązanie zapewni Ci właściwe opcje do zaspokojenia unikatowych potrzeb Twojego przedsiębiorstwa.

Większy zakres zarządzania materiałami

rząd przenośników taśmowych na linii montażowej

Uzupełnianie zapasów

Oferowany przez firmę Zebra, działający w czasie rzeczywistym system zarządzania umożliwia usprawnienie procesów uzupełniania zapasu materiałów w całym zakładzie.

Kobieta w goglach ochronnych korzystająca z urządzenia mobilnego marki Zebra

Listy kontrolne bezpieczeństwa

Opracowane przez Zebrę rozwiązanie do obsługi sprzętu i list kontrolnych umożliwia utrzymywanie dokładnych i automatycznych rejestrów kontroli urządzeń i bezpieczeństwa niezbędnego sprzętu.

Sygnały wyzwalające

Większa niezawodność, wydajność i elastyczność procesów uzupełniania zapasu materiałów dzięki wykorzystaniu wielu rodzajów sygnałów wyzwalających, w tym bezprzewodowych przycisków wywołujących Zebry, skanerów, terminali ręcznych lub sygnałów do systemów stron trzecich.

Zdjęcie hali magazynowej

Niezbite dowody większej wydajności

Dwie ciężarówki mijające się na przeciwnych pasach autostrady.

MotionWorks prowadzi do większej wydajności łańcucha dostaw

Sprawdź, w jaki sposób zautomatyzowany, bezprzewodowy system uzupełniania zapasów części zamiennych Zebra MotionWorks Material może zapewnić Twojej firmie ogromny zwrot z inwestycji.

Hala magazynowa z otwartą bramą załadunkową

Technologia RTLS przynosi efekty w obsłudze materiałów i logistyce

Sprawdź, w jaki sposób technologie RTLS systemu MotionWorks mogą zwiększyć zwrot z inwestycji, dokładność danych na temat stanów magazynowych, wydajność personelu, poziom zadowolenia klientów i poprawić wiele, wiele innych aspektów.

Poznaj nasze opcje sprzętowe i nie tylko

Technologie lokalizacyjne

Zebra oferuje pełną gamę najlepszych w swojej klasie opcji sprzętowych do gromadzenia danych na temat lokalizacji, z myślą o zaspokajaniu najróżniejszych potrzeb dotyczących zakresu, dokładności i precyzji. Możliwość monitorowania i śledzenia w czasie rzeczywistym w celu lepszego zarządzania i optymalizacji krytycznych zasobów i tworzenia wydajniejszych procesów roboczych.

Więcej informacji

Usługi Signature Services

Oferowane przez firmę Zebra usługi Signature Services pomagają przyspieszyć wdrażanie nowych inteligentnych urządzeń i oprogramowania peryferyjnego do istniejącej infrastruktury informatycznej i procesów roboczych przedsiębiorstwa.

Więcej informacji

Gotowy do tego, by połączyć swoją firmę z systemem Zebra MotionWorks?