Czym są rozwiązania do lokalizacji?

Hala magazynowa z paczkami

Zarys ogólny i historia

Rozwiązania do lokalizacji to szerokie pojęcie odnoszące się do technologii wykorzystywanych do śledzenia lokalizacji określonego obiektu (zasobu lub osoby) w czasie rzeczywistym lub niemal rzeczywistym, zazwyczaj na ograniczonym obszarze. Technologia rozwiązań do lokalizacji połączona jest z systemami lokalizacji w celu gromadzenia danych i dostarczania analityki operacyjnej wraz z kontekstem, umożliwiając przedsiębiorstwom ulepszanie decyzji biznesowych w oparciu o zgromadzone dane dotyczące lokalizacji.

Pojęcie „rozwiązania do lokalizacji” istnieje tak długo, jak długo istnieje chęć śledzenia przedmiotów, ludzi i towarów – i pochodzi aż z czasów wczesnej technologii radarowej. Ewolucja rozwiązań do lokalizacji rozpoczęła się wraz ze stworzeniem w 1998 roku podczas targów branżowych ID EXPO terminu „system lokalizacji w czasie rzeczywistym” – Real-Time Location System, RTLS. Termin ten utworzono w celu opisania i rozróżnienia powstającej technologii, która nie tylko zapewniała możliwości automatycznej identyfikacji za pomocą aktywnej technologii RFID, lecz także dodała funkcję wyświetlania lokalizacji śledzonych przedmiotów na ekranie komputera. To właśnie podczas tych targów pokazano pierwsze przykłady komercyjnego systemu RTLS opartego na technologii radiowej. Choć technologia ta była wcześniej wykorzystywana przez agencje wojskowe i rządowe, była zbyt droga, aby można ją było wykorzystywać do zastosowań komercyjnych. Na początku lat 90. XX wieku w Stanach Zjednoczonych zainstalowano pierwsze systemy RTLS oparte na znacznikach transmitujących dane. Od tego czasu do sprzętu i oprogramowania do lokalizacji oraz danych lokalizacyjnych wprowadzono wiele ulepszeń. Liderzy branżowi pracują obecnie nad analityką prognostyczną i wykorzystują algorytmy procesów roboczych, aby pomóc firmom jeszcze bardziej poprawić wyniki.

Internet rzeczy (IoT)

Internet Rzeczy (Internet of Things, IoT) to sieć złożona z urządzeń fizycznych wyposażonych w czujniki i funkcje łączności umożliwiające komunikację i wymianę danych pomiędzy przedmiotami – bez ingerencji człowieka. Przykłady powszechnego zastosowania IoT to między innymi aplikacje na smartfony, mogące kontrolować termostaty w domu użytkownika. Funkcja łatwego śledzenia lokalizacji za pomocą czujników stała się podstawowym punktem danych wielu urządzeń IoT. Dane dotyczące lokalizacji mogą być wykorzystywane do zarządzania zasobami w dowolnej liczbie organizacji poprzez połączenie się z centralną platformą IoT. Pozwala to uzyskać nowy poziom widoczności i łatwości zarządzania oraz podejmować mądrzejsze decyzje. W kontekście IoT – i coraz większej międzyłączalności – dodanie systemu RTLS zapewnia nowy wymiar danych, które nie były wcześniej dostępne.

Podstawowe pojęcia

Użytkownicy końcowi przekonają się, że w przypadku rozwiązań do lokalizacji nie istnieje konfiguracja typu „jeden rozmiar dla wszystkich”. Niektórzy użytkownicy mogą na przykład potrzebować możliwości wysoce precyzyjnego śledzenia w czasie rzeczywistym zasobów w dużym magazynie, a inni jedynie ogólnej wiedzy o lokalizacji danego zasobu – np. na temat tego, w której alejce znajduje się konkretny produkt w hipermarkecie detalicznym. Lokalizowanie w czasie rzeczywistym może być ważne w zależności od wartości zasobu lub fizycznego etapu procesu, na którym znajduje się dany przedmiot. W przypadku niektórych zastosowań użytkownik musi znać jedynie ostatni punkt kontrolny, jaki dany przedmiot przeszedł. W wielu przypadkach do realizacji zamierzonego celu dotyczącego procesów lub toku pracy potrzebne jest zastosowanie kilka różnych technologii.

Istnieją różne technologie do automatycznego ustalania lokalizacji. Typ technologii, jaką należy wybrać, zależy ogólnie od dwóch głównych czynników.

 • Precyzja lokalizacji: niektóre technologie mogą śledzić przedmioty z dokładnością na poziomie konkretnego portalu lub strefy. Jest to pomocne w przypadku rzeczy, które wymagają śledzenia w prostym kontekście, np. przyjazd palety do magazynu lub wyjazd palety z magazynu. Inne technologie mogą śledzić lokalizację z bardzo dużą precyzją, z dokładnością do jednego metra, a nawet poniżej. Jest to pomocne w sytuacjach, w których potrzebne są informacje o dokładnej lokalizacji danego przedmiotu.
 • Prędkość aktualizacji: nie wszystkie zastosowania wymagają informacji w czasie rzeczywistym. Na przykład, jeżeli paleta została zeskanowana w chwili przetransportowania jej przez drzwi, a potem odstawiona do składowania na tyle magazynu, ciągłe aktualizowanie jej lokalizacji nie jest konieczne. Inne rozwiązania mogą jednak dostarczać zaktualizowane dane na temat lokalizacji zasobu w trybie co godzinę lub też bliżej czasu rzeczywistego (tj. co kilka minut, sekund lub nawet mniej), na przykład w przypadku wymagającego stałych aktualizacji rozwiązania śledzącego lokalizację pojazdu poruszającego się po terenie zakładu.

Aspekty lokalizacji, które warto wziąć pod uwagę

 1.    Zasięg: Jaki jest zasięg śledzonych przedmiotów? Czy są one rozrzucone po całym świecie, zakładzie, jednym pomieszczeniu?
 2.    Dokładność: Zależność od interferencji, czasu/kąta/sygnału.
 3.    Precyzja: Z jaką precyzją przedmiot musi być śledzony (7 m czy 25 cm)?
 4.    Określoność: Jak często dane o lokalizacji mają być aktualizowane? (Co sekundę, co 5 minut, czy może w miarę sprawdzania przez pracowników?)
 5.    Infrastruktura: Istniejąca (Wi-Fi), zewnętrzna (komórkowa/satelitarna), prosta czy złożona?
 6.    Wdrażanie: Tradycyjne okablowanie, odbiorniki i anteny, czy też znaczniki i aplikacja?
 7.    Żywotność baterii: Codzienne ładowanie, wymiana baterii co roku, wymiana znaczników co 5-10 lat?
 8.    Interoperacyjność: Na poziomie znaczników, czytnika/odbiornika, silnika lokalizacji?
 9.    Koszt: Koszt znaczników, infrastruktury, wdrożenia oraz utrzymywania i konserwacji

Sposoby lokalizowania –

Dane o lokalizacji mogą być generowane przez technologię na różne sposoby.

 • Obliczanie: Obejmuje trilaterację w oparciu o TDOA (time-difference of arrival – różnica czasu przyjścia sygnałów), AOA (angle of arrival – kąt odbioru sygnału), moc sygnału. Zazwyczaj realizowane poprzez otoczenie infrastrukturą strefy, w której przedmioty mają być śledzone.
 • Obecność: Wykorzystywanie portali i nadajników typu beacon do śledzenia wejścia/wyjścia, lokalizowanie oparte na najbliższym nadajniku lub ekstrapolacji pomiędzy dwoma nadajnikami.
 • Crowdsourcing: Wykorzystanie funkcji roaming sniffer, takich jak urządzenia, które mogą nosić pracownicy, aby pomóc w lokalizowaniu oznaczonego zasobu.

Technologie lokalizacji

RFID – RFID to skrót od angielskich słów „radio frequency identification”, oznaczających identyfikację radiową. Jest to technologia automatycznej identyfikacji, w ramach której zakodowane na znaczniku RFID lub "inteligentnej etykiecie" cyfrowe dane są rejestrowane przez czytnik za pomocą fal radiowych. Mówiąc prosto, technologia RFID jest technologią zbliżoną do technologii kodów kreskowych, ale zamiast optycznego skanowania kodu kreskowego z etykiety, do rejestrowania danych ze znaczników wykorzystuje fale radiowe. RFID nie musi „widzieć” znacznika czy etykiety, by odczytać zapisane na nim dane – jest to jedna z kluczowych cech systemu RFID. RFID to technologia dynamiczna, co oznacza, że w przeciwieństwie do statycznych i niemożliwych do zmiany kodów kreskowych pozwala aktualizować dane zapisane w obwodzie.

Podłączenie czytnika RFID do Internetu umożliwia automatyczną identyfikację i śledzenie przedmiotów oznaczonych znacznikiem lub etykietą RFID.

Pasywna technologia RFID – nie jest wyposażona w źródło zasilania i wykorzystuje antenę i zintegrowany układ scalony. Czytnik wysyła fale radiowe, które zasilają układ scalony w chwili, gdy znajdzie się on w strefie objętej zasięgiem czytnika. Funkcja tego rodzaju znaczników ogranicza się zazwyczaj do dostarczania jedynie podstawowych informacji identyfikacyjnych, ale znaczniki te mogą być niewielkich wymiarów, cechuje je długi okres użytkowania (ponad 20 lat) i są niedrogie.

Aktywna technologia RFID – znaczniki muszą być wyposażone we własne źródło zasilania (zazwyczaj baterię) i nadajnik do nadawania sygnału do czytnika RFID. Mogą przechowywać większą ilość danych, mają większy zasięg odczytu i stanowią doskonałą opcję do wysoce precyzyjnych zastosowań wymagających śledzenia w czasie rzeczywistym. Są większe (z uwagi na konieczność pomieszczenia baterii) i ogólnie droższe. Czujniki wykrywają jednostronne transmisje z aktywnych znaczników.

 • Technologia transmisji ultraszerokopasmowej (Ultra Wideband, UWB) – w tej technologii znaczniki mogą zapewniać wysoki stopień precyzji przy średnim zasięgu i przy dużej liczbie transmisji, co umożliwia ustalanie dokładnej lokalizacji w czasie rzeczywistym. Mogą zapewniać podstawowe informacje identyfikacyjne, a także położenie przedmiotu i inne dane z czujnika. Czujniki wykrywają jednostronne transmisje ze znaczników, dodają do nich znacznik czasu i przesyłają do kontrolera. Kontroler dostarcza odbiornikom zasilanie, synchronizację i przewodowe połączenia sieciowe o dalekim zasięgu. Przykładowe zastosowania obejmują monitorowanie narzędzi (dbanie o to, by używane było właściwe narzędzie we właściwej pozycji), śledzenie ruchu i orientacji ciała ludzkiego w celu dbania o bezpieczeństwo personelu – w zastosowaniach, w których wymagana jest wysoka precyzja lokalizacji.
 • Niskoenergetyczna łączność Bluetooth (Bluetooth Low Energy, BLE) – te przystępne cenowo znaczniki oraz nadajniki typu beacon, oparte na uniwersalnym standardzie Bluetooth, sprawdzają się w zastosowaniach o niskim poborze mocy i można je odczytywać za pomocą urządzeń lub smartfonów z funkcją Bluetooth. Nadajniki transmitują dane na temat lokalizacji do urządzeń mobilnych lub specjalnie do tego przeznaczonych bram, i przekazują je za pośrednictwem sieci Wi-Fi lub komórkowej do platformy (oprogramowania pośredniczącego), która przekształca je w informacje na temat lokalizacji. Zastosowania obejmują sytuacje, w których system musi zostać zainstalowany bez zakłócania działalności (np. w ochronie zdrowia), sytuacje, w których organizacja wykorzystuje istniejący sprzęt pracowników (telefony komórkowe, komputery mobilne) do uzyskania danych o lokalizacji swoich zasobów na zasadzie crowdsourcingu. Innym przykładem użycia nadajników niskoenergetycznych Bluetooth jest zapewnienie niedrogich, łatwych do zainstalowania punktów poboru płatności, które mogą być wykorzystywane przez zainstalowaną na smartfonie klienta aplikację lojalnościową do zwiększania zaangażowania klientów.
 • Wi-Fi – jednym z najpowszechniejszych sposobów wykorzystywania rozwiązań do lokalizacji z łącznością Wi-Fi jest użycie smartfonów. Jeżeli posiadająca smartfon osoba wejdzie do budynku, w którym działa sieć Wi-Fi, sieć tą można wykorzystywać do śledzenia tej osoby. Mobilne systemy operacyjne wyposażone są w funkcje ograniczające tę możliwość i zabezpieczające prywatność, ale jeżeli dana osoba wyraziła zgodę na taką aplikację (np. konsument) lub korzysta z urządzenia służbowego (np. pracownik), wykrywanie lokalizacji za pomocą sieci Wi-Fi może stanowić niedrogą i łatwą opcję. Ponieważ przedsiębiorstwa dysponują już łącznością Wi-Fi, do wykrywania lokalizacji mogą wykorzystać swoją istniejącą sieć. Konieczne może być dodanie lub zmodyfikowanie pewnego sprzętu w celu zwiększenia skuteczności tej funkcji, a ponadto jest to rozwiązanie o niskiej dokładności, dlatego może nie być wystarczające do większości zastosowań. Rozwiązanie to dobrze sprawdza się między innymi do śledzenia personelu lub osób odwiedzających jakiś obiekt w sytuacjach, w których wymagana jest jedynie dokładność na poziomie określonej strefy.
 • ISO 24730 – znormalizowany protokół bezprzewodowy 2,4 GHz, który współistnieje ze standardem Wi-Fi/802.11 i zazwyczaj daje lepsze niż Wi-Fi wyniki w środowiskach przemysłowych, w których znajduje się wiele metalu, sprzętu i innych barier, które zazwyczaj blokują lub odbijają sygnały i powodują fizyczne zakłócenia, stanowiąc środowisko niesprzyjające sygnałowi radiowemu. W wolnej przestrzeni komunikacja może zachodzić na odległości do 1 km. Technologia ta najlepiej sprawdza się do śledzenia aktywów (w przeciwieństwie do innych zasobów przedsiębiorstwa, np. personelu lub materiałów eksploatacyjnych) – z uwagi na stosunkowo powolne tempo aktualizacji najlepiej stosować ją do monitorowania zasobów, które wymagają śledzenia z dokładnością co do minuty, a nie sekundy. Ta technologia idealnie nadaje się do zastosowań na placach z naczepami lub zewnętrznym terenie firmy, gdzie dokładność wymagana jest na poziomie miejsca parkingowego.

GPS – Global Positioning System (globalny system określania położenia), wykorzystujący zbiory zsynchronizowanych w czasie satelit, z których każda wysyła na Ziemię sygnał. Odbiornik lub znacznik GPS otrzymuje szereg sygnałów z kilku satelit, a następnie porównuje różnicę czasu przyjścia tych sygnałów w celu określenia położenia. Technologia ta najlepiej sprawdza się na zewnątrz, pod otwartym niebem – do śledzenia zasobów poza terenem zakładu, na dużych obszarach takich jak lotniska i w miejscach, w których trudno jest zainstalować infrastrukturę. Na takich rozległych obszarach można wykorzystywać zalety funkcji samolokalizacji urządzeń GPS, która umożliwia instalowanie minimalnej infrastruktury przy jednoczesnym zapewnianiu dobrych wyników.

Systemy lokalizacji – zestaw programów klasy korporacyjnej, zapewniających narzędzia do projektowania, konfigurowania, obsługiwania i diagnozowania rozwiązań RTLS. Systemy te pełnią rolę centralnej bazy wszystkich dostarczanych w czasie rzeczywistym danych dotyczących lokalizacji i komunikacji zgromadzonych przez infrastrukturę RTLS. Oprogramowanie klasy korporacyjnej może obsługiwać tysiące obiektów i użytkowników oraz setki tysięcy śledzonych zasobów i ma także możliwość lokalizowania urządzeń mobilnych. Dostarcza ono dane do innych aplikacji, partnerów lub klientów przedsiębiorstwa i zapewnia konsolę i interfejs użytkownika obejmujące raporty, wydarzenia, powiadomienia i działania na poziomie zasobów przedsiębiorstwa, a także funkcję zarządzania systemem. Oprogramowanie to umożliwia działanie niezależne od źródeł danych, stosuje skuteczne algorytmy wygładzające i może także funkcjonować jako wtyczka do szeregu aplikacji. Umożliwia to użytkownikom powiązanie konkretnych aplikacji z jedną centralna bazą danych.

Porównanie technologii:

Pasywna technologia RFID

Niedrogie znaczniki

 • Zasięg 1-8 m
 • Średnia dokładność
 • Trudne wdrażanie
 • Żywotność baterii (nie dot.)
 • Średni koszt
UWB

Wysoka dokładność

 • Zasięg 200 m
 • Wysoka dokładność
 • Trudne wdrażanie
 • Duża żywotność baterii
 • Wysoki koszt
GPS

Dokładność na zewnątrz budynków

 • Globalny zasięg
 • Niska dokładność
 • Łatwe wdrażanie
 • Niska żywotność baterii
 • Wysoki koszt
Łączność Wi-Fi

Istnieje wszędzie

 • Zasięg 30 m
 • Niska dokładność
 • Średnia łatwość wdrożenia
 • Niska żywotność baterii
 • Średni koszt
ISO 24730

Zasięg i trudne środowiska niesprzyjające sygnałowi radiowemu

 • Zasięg 400 m
 • Średnia dokładność
 • Średnia łatwość wdrożenia
 • Duża żywotność baterii
 • Średni koszt
Niskoenergetyczna łączność Bluetooth

Łatwość wdrożenia

 • Zasięg 10 m
 • Niska dokładność
 • Łatwe wdrażanie
 • Dobra żywotność baterii
 • Niski koszt

Aplikacje do rozwiązań do lokalizacji

Aplikacje do rozwiązań do lokalizacji zapewniają interfejs dla danych o lokalizacji, aby rozwiązanie można było wykorzystywać w przedsiębiorstwie. Aplikacje tworzone są zazwyczaj w oparciu o różne sposoby wykorzystywania danych o lokalizacji, w tym:

Aplikacje międzybranżowe:

Zarządzanie zasobami – śledzenie, zarządzanie i wykorzystywanie wszystkich fizycznych zasobów posiadanych przez firmę lub osobę fizyczną i przeznaczonych do użytku firmowego.

Zarządzanie łańcuchem dostaw – zarządzanie połączonymi firmami i procesami związanymi z wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą produktów i usług. Obejmuje zarządzanie magazynem i zapasami.

Wykrywanie i monitorowanie – integracja czujników (tj. rejestratorów danych) używanych do monitorowania fizycznego środowiska przedmiotu. Powszechnie stosowane czujniki obejmują czujniki temperatury i wilgotności.

Serwisowanie, naprawa i generalne przeglądy (Maintenance Repair and Overhaul, MRO) – MRO definiuje się jako wszystkie działania – techniczne i administracyjne – przeprowadzane w celu zadbania o to, by określony przedmiot (narzędzie, sprzęt, pojazd) był w stanie wypełniać swoje przeznaczenie.

Zgodność z wymogami – zgodność z wymogami to proces lub działanie mające na celu zastosowanie się do wymogów lub procedur określonych przez rząd, branżę lub klienta.

Ochrona osób i mienia – zarządzanie bezpieczeństwem, zapewnianie bezpieczeństwa oraz dbanie o zgodność z wymogami w zakresie ochrony osób i mienia przedsiębiorstwa: personelu, zasobów, wyrobów i procesów. Powszechne zastosowania obejmują bezpieczeństwo pracowników, procedury ewakuacyjne i postępowanie w nagłych wypadkach.

Optymalizacja procesów roboczych – proces maksymalnego zwiększania wydajności procesów roboczych przedsiębiorstwa. Przykładem może być zakład motoryzacyjny. Celem jest minimalizacja liczby kroków wymaganych do przejścia z punktu A do punktu B w procesie produkcyjnym, bądź też zadbanie o to, by pracownik, który dotrze do punktu B, miał do dyspozycji XYZ, aby móc prawidłowo wykonać swoje zadanie.

Branże i zastosowania:

Produkcja – śledzenie zasobów, serwisowanie i naprawa (MRO), uzupełnianie materiałów, ochrona osób i mienia, zarządzanie łańcuchem dostaw, produkcja w toku.

Logistyka – przeładunek kompletacyjny, zarządzanie magazynem i zapasami, ochrona osób i mienia, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie terminalami przeładunkowymi.

Transport – wykorzystanie zasobów, zautomatyzowane śledzenie obiegu towarów, załadunek, czas wykonania czynności konserwacyjnych, śledzenie pojazdów (w tym przewożących osoby nieletnie bez opieki).

Handel detaliczny – śledzenie zasobów, zarządzanie zapasami, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie magazynem.

Ochrona zdrowia – śledzenie zasobów, zgodność z wymogami, przepływ pacjentów, bezpieczeństwo, optymalizacja procesów roboczych.

Kwestie do rozważenia przed wdrożeniem rozwiązań do lokalizacji

Podczas badania rozwiązań do lokalizacji jako opcji do zamierzanego przez przedsiębiorstwo zastosowania należy rozważyć także czynniki, które mogą na pierwszy rzut oka nie być oczywiste. Na przykład funkcja śledzenia personelu może budzić wśród monitorowanych osób obawy dotyczące prywatności. Należy także rozważyć koszty związane z instalacją tych systemów oraz to, czy dane rozwiązanie jest opcją odpowiednią dla przedsiębiorstwa. Należy uwzględnić ewentualne obowiązujące krajowe lub regionalne przepisy lub ograniczenia nakładane przez związki zawodowe, dotyczące monitorowania personelu i określonych towarów.

Kompletne rozwiązanie obejmuje wiele elementów – od sprzętu potrzebnego do śledzenia po oprogramowanie, usługi i fachową wiedzę niezbędną do stworzenia i wdrożenia właściwego rozwiązania, spełniającego potrzeby przedsiębiorstwa i zapewniającego mu szybki zwrot z inwestycji. Niektórzy sprzedawcy specjalizują się w jednym obszarze lub koncentrują się tylko na konkretnym typie sprzętu i technologii i nie zapewniają kompleksowego rozwiązania, które można zintegrować ze swoimi istniejącymi aplikacjami. Współpraca z firmami oferującymi kompleksowe rozwiązania i zdolnymi wykorzystywać wiele różnych technologii pomaga zadbać o to, by wybrane rozwiązanie było skalowalne i by można je było rozszerzać w miarę zmieniania się potrzeb przedsiębiorstwa.

Korzyści zapewniane przez rozwiązania do lokalizacji

Wiedza na temat tego, gdzie w danej chwili znajdują się zasoby firmy zapewnia kluczowy kontekst biznesowy. Przedsiębiorstwa poświęcają ogromną ilość czasu, energii i środków finansowych na śledzenie zasobów – automatyzacja tego procesu pozwoli skupić się na działalności. Dysponowanie systemem, który automatycznie śledzi i monitoruje zasoby i dostarcza informacje na temat stanu procesów zachodzących w firmie, umożliwia skoncentrowanie się na podejmowaniu decyzji biznesowych i wprowadzaniu ulepszeń. Tracenie mniejszej iloci czasu na gromadzenie danych umożliwia poświęcenie większej ilości czasu na redukcję nakładów kapitałowych, zwiększanie dochodów i poprawianie procesów roboczych.

Dzięki niemal 20-letniemu doświadczeniu w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie połączonych technologii na obrzeżach sieci Zebra to czołowy dostawca rozwiązań do lokalizacji, które wpływają na procesy biznesowe. Dostarczamy fachową wiedzę w zakresie budowania pełnych, kompleksowych rozwiązań – od projektowania i wdrażania oprogramowania i sprzętu po dostarczanie specjalistycznych usług niezbędnych do obsługi tych rozwiązań w Twojej organizacji. Globalny zasięg firmy Zebra obejmuje szereg przedsiębiorstw z listy 500 magazynu Fortune, które polegają na naszych systemach do lokalizacji w czasie rzeczywistym i rozwiązaniach do zapewniania widoczności w celu zyskania przewagi konkurencyjnej. Sprawdź, co Zebra może zrobić dla Twojego przedsiębiorstwa.

Słowniczek terminów

 

AIT: Auto Identification Technology (AutoID) – technologia automatycznej identyfikacji

Antena: urządzenie wzmacniające sygnał, aby mógł on zostać wykryty przez odbiornik

API: Application Programming Interface – interfejs programowania aplikacji

BLE: Bluetooth Low Energy – niskoenergetyczna łączność Bluetooth

BOM: Bill of Material – zestawienie materiałów

EAI: Enterprise Asset Intelligence – informacje o zasobach firmy

IOT: Internet of Things – Internet Rzeczy

ISO: International Organization for Standardization – Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

pRFID: Passive RFID – pasywna technologia RFID

RF: Radio Frequency – pasmo radiowe

RFID: Radio Frequency Identification – identyfikacja radiowa

RTLS: Real Time Locating System – system lokalizacji w czasie rzeczywistym

Czujnik: czujnik przekształca sygnał w dane (aktywny czujnik ISO lub odbiornik UWB)

SLA: Service Level Agreement – umowa o gwarantowanym poziomie usług

SOW: Statement of Work – wykaz zakresu prac

SRD: Solution Requirement Document – dokument określający wymogi dotyczące potrzebnego rozwiązania

UAT: User Acceptance Testing – testy przyjęcia przez użytkowników

UWB: Ultra-Wide Band – technologia ultraszerokopasmowa

WIP: Work in Process – produkcja w toku