Savanna | Zebra

Savanna

null

Dzięki opracowanej przez firmę Zebra platformie Savanna™ będziesz wiedzieć, jaki następny ruch będzie ruchem najlepszym

Platforma Savanna zbiera i analizuje dane z urządzeń peryferyjnych w celu uzyskania użytecznych w praktyce informacji na temat procesów operacyjnych, obsługuje aplikacje i rozwiązania następnej generacji, które zapewniają wskazówki dotyczące najlepszych działań do podjęcia, a także integruje się z istniejącym sprzętem, oprogramowaniem i ekosystemami danych w celu zapewnienia Ci pełniejszego obrazu Twojej firmy.

Ponadto publiczne, ujednolicone interfejsy API i narzędzia programistyczne platformy Savanna można wykorzystywać do łatwego i szybkiego tworzenia bezpiecznych, skalowalnych usług cyfrowych. Zapewniająca wartość dodaną warstwa interfejsów API platformy Savanna umożliwia partnerom i programistom wprowadzanie innowacji oraz tworzenie i szybkie wdrażanie aplikacji w celu pomagania klientom przekształcać działalność, tworząc wykraczający daleko poza firmę Zebra ekosystem partnerów i programistów.

Platforma Savanna stanowi podstawę nowej serii aplikacji i rozwiązań dla przedsiębiorstw, które za pomocą technologii cyfrowych odmienią sposób, w jaki firmy zwiększają wydajność na swoich obrzeżach — czyniąc przedsiębiorstwa bardziej produktywnymi i rentownymi.

pracownik magazynu przemieszczający paletę z kartonami

Usługi w zakresie danych

Odkryj swój następny wielki pomysł w łańcuchu dostaw Twojego klienta

Usługi w zakresie danych Savanna Data Services gromadzą dane na poziomie urządzeń peryferyjnych i udostępniają je za pośrednictwem interfejsów API w celu zwiększenia wydajności i produktywności pracy. Usługi Savanna w zakresie danych można wykorzystywać do ulepszania obecnych aplikacji i tworzenia nowych rozwiązań. Platformę Savanna można zintegrować z istniejącym sprzętem, oprogramowaniem i ekosystemami danych w celu uzyskania pełniejszego obrazu swojej działalności.

Platforma analizy danych

Gromadzenie danych operacyjnych z urządzeń peryferyjnych

Platforma Savanna gromadzi i analizuje surowe dane peryferyjne z urządzeń marki Zebra oraz inteligentnej infrastruktury, łącząc dane uzyskane w czasie rzeczywistym z danymi historycznymi w celu stworzenia kompletnego obrazu i zapewnienia Twoim klientom inteligentnego wglądu. Poprzez wykorzystywanie funkcji zbierania danych, narzędzi analitycznych, sztucznej inteligencji i procesu uczenia się maszyn platforma Savanna jest napędza aplikacje i rozwiązania nowej generacji w celu tworzenia środowisk opartych na danych i zapewniania wskazówek do działań w czasie rzeczywistym.

pracownik używający skanera ręcznego do sprawdzenia etykiety na opakowaniu

Silnik lokalizacyjny

Przemień surowe dane w użyteczne w praktyce informacje

Silnik lokalizacyjny platformy Savanna wykorzystuje dane lokalizacyjne zgromadzone przez system Zebra MotionWorks™ i przekłada je na przydatne informacje, dopasowane do konkretnego kontekstu operacyjnego. Za pomocą sprawdzonych algorytmów i silników reguł, wykorzystuje on proces śledzenia i monitorowania zasobów, towaru i personelu przedsiębiorstwa do generowania istotnych i przydatnych w praktyce informacji, które mogą przekształcić model działania Twojej firmy.

kontenery w porcie

Gdzie sprawdzi się platforma Savanna?

SmartPack™ Trailer

SmartPack™ Trailer firmy Zebra to rozwiązanie do planowania przestrzeni ładunkowej pojazdów w transporcie i logistyce, dostarczające danych na temat gęstości i jakości załadowania naczep oraz wielu innych informacji.

Obejrzyj rozwiązanie

Rozwiązania SmartLens™ zapewniające widoczność zasobów w handlu detalicznym

Opracowane przez firmę Zebra rozwiązania SmartLens™, zapewniające widoczność zasobów w handlu detalicznym, pomagają przekształcić sklep w sklep inteligentny dzięki automatycznemu wykrywaniu lokalizacji i ruchu towaru, pracowników, klientów i zasobów i uzyskane w ten sposób dane zamieniać w łatwe do odczytania i gotowe do wykorzystania informacje.

Obejrzyj rozwiązanie

VisibilityIQ Foresight

Oferowane przez firmę Zebra rozwiązanie VisibilityIQ Foresight dostarcza informacje predyktywne, mogące pomóc personelowi operacyjnemu przewidywać powtarzające się wydarzenia i dostrzegać potencjalne problemy, zanim wpłyną one na wyniki firmy.

Obejrzyj rozwiązanie

Zebra MotionWorks™ Sport: śledzenie zawodników w czasie rzeczywistym

Oferowany przez firmę Zebra system MotionWorks do śledzenia w czasie rzeczywistym do zastosowań w sporcie wykorzystuje technologię RFID do poprawiania wyników osiąganych przez zawodników, wspomagania treningów i szkoleń oraz zwiększania zaangażowania ze strony kibiców dzięki niedostępnym wcześniej danym na temat zawodników.

Obejrzyj rozwiązanie

Systemy lokalizacji Zebra MotionWorks™: systemy RTLS

Systemy lokalizacji w czasie rzeczywistym (RTLS) Zebra MotionWorks zapewniają pełną możliwość wykrywania lokalizacji zasobów, zapasów oraz personelu za pomocą technologii RFID w celu rozwiązywania złożonych problemów biznesowych i budowania przewagi konkurencyjnej.

Obejrzyj rozwiązanie