Rozwiązania SmartLens™ dla handlu detalicznego | Zebra

Rozwiązania SmartLens™ zapewniające widoczność zasobów w handlu detalicznym

Lepsza widoczność, lepszy wgląd i trafniejsze decyzje w handlu detalicznym

Zdolność widzenia w czasie rzeczywistym wszystkiego, co dzieje się w sklepie oznaczałaby dysponowanie wszystkimi informacjami potrzebnymi do maksymalnego zwiększania sprzedaży, minimalizowania strat i kosztów operacyjnych i nadawania obsłudze klienta zupełnie nowego wymiaru. Taki wizjonerski wgląd możliwy jest dzięki opracowanemu przez firmę Zebra systemowi SmartLens zapewniającemu widoczność zasobów w handlu detalicznym.

System SmartLens dla handlu detalicznego przekształca cały sklep w sklep inteligentny, który automatycznie wykrywa i rejestruje lokalizację i ruch praktycznie wszystkich obiektów w sklepie — towaru, ekspedientów, klientów i zasobów — i przekształca te dane w łatwe do odczytania i gotowe do wykorzystania informacje, które zapewnią prawdziwą przewagę konkurencyjną.

Efekt? Widoczność zapasów niezbędna do wyeliminowania braków i nadmiarów magazynowych, zapobiegania utracie transakcji sprzedaży oraz szybkiego realizowania zamówień internetowych z odbiorem w sklepie, a także wykrywania prób kradzieży i zatrzymywania złodziei przed opuszczeniem przez nich sklepu oraz podejmowania wielu innych przydatnych działań. Przekształć swój sklep w sklep inteligentny za pomocą systemu SmartLens dla handlu detalicznego — dostępnego wyłącznie w ofercie firmy Zebra.

Sprawdź, jak widzieć wszystko dzięki systemowi Zebra SmartLens dla handlu detalicznego

 • GROMADZENIE DANYCH

  Czujniki SmartLens wyśledzą wszystko

  Czujniki SmartLens automatycznie gromadzą dane dotyczące towaru, klientów, ekspedientów i zasobów przemieszczających się po sklepie oraz pojawiających się w nim i opuszczających go. Cztery typy czujników SmartLens — RFID do punktów przejściowych, RFID do zaplecza, RFID do stanowisk kasowych oraz czujniki do wykrywania urządzeń sieciowych — pomagają optymalnie odpowiadać na konkretne wymagania różnych obszarów sklepu. 

 • ANALIZA DANYCH

  Moduł SmartLens do analizy danych

  Moduł SmartLens do analizy danych gromadzi i koreluje przekazywane przez czujniki surowe dane mikrolokalizacyjne, wideo i RFID i przekształca je w informacje o zdarzeniach, będące podstawą dostępnych w czasie rzeczywistym, konkretnych i możliwych do wykorzystania informacji pozwalających poprawić praktycznie każdy aspekt działania sklepu — bez konieczności czasochłonnego, ręcznego zestawiania danych.

 • APLIKACJE SMARTLENS

  Automatyczne przekształcanie danych w działania

  Stworzone przez firmę Zebra lub dostosowane do indywidualnych  potrzeb klienta aplikacje SmartLens zapewniają możliwe do wykorzystania informacje za pośrednictwem łatwych do odczytywania pulpitów sterowniczych i dostarczanych w czasie rzeczywistym alertów na urządzenia mobilne pracowników, co pozwala na bieżące rozwiązywanie problemów, które dotychczas widoczne były wyłącznie z perspektywy czasu — a także na poprawianie wydajności podczas wykonywania codziennych zadań. 

rozwiązania zebra smartlens dla handlu detalicznego

System Zebra SmartLens dla handlu detalicznego składa się z wyposażonych w szereg technologii czujników SmartLens, modułu SmartLens do analizy danych oraz aplikacji SmartLens. Choć system ten składa się z szeregu warstw, został on zaprojektowany tak, by można go było w prosty sposób zintegrować z istniejącymi technologiami i infrastrukturą.

Sprzęt

rozwiązania zebra smartlens dla handlu detalicznego

Czujnik SNAP SmartLens wykrywający urządzenia sieciowe

Śledzenie zapasów, pracowników, klientów i urządzeń mobilnych

Czujnik SNAP SmartLens wyposażony jest w funkcje umożliwiające uzyskanie nieosiągalnego wcześniej wglądu w czasie rzeczywistym w to, co dzieje się w sklepie. Umożliwia on śledzenie obiektów za pomocą zintegrowanego, wysokowydajnego czytnika danych RFID.

 • WYMIARY

  21 in. × 21 in. × 8,2 in
  583 mm × 533 mm × 209 mm

 • Waga

  15 lb / 6,8 kg

 • CZYTNIK RFID

  Częstotliwość: 902-928 MHz (Ameryka Północna), 865-868 MHz (UE)
  Moc promieniowana: do 4 W EIRP
  Bezpieczeństwo: Transport Layer Security wersja 1.2, FIPS-140

 • KAMERA / WIDEO

  Rozdzielczość:5 MP VGA
  Obiektyw:technologia typu „rybie oko” z wykrywaniem sabotażu
  Tryby: zapis ciągły, zapis pierścieniowy. Alarmy/zdarzenia/zapis programowany

 • MIKROLOKALIZACJA

  Obsługiwane urządzenia: Smartfony, tablety i komputery mobilne marki Zebra oraz innych producentów

czujnik smartlens do punktów przejściowych systemu smartlens marki zebra

Czujnik SmartLens do punktów przejściowych

Śledzenie towaru w punktach wejścia/wyjścia

Aby rozumieć, co dzieje się z towarem, konieczna jest wiedza na temat kierunku ruchu towaru w czasie jego przemieszczania się przez strefę przyjmowania oraz punkty wejścia/wyjścia. To właśnie umożliwia system SmartLens. Najlepsza w branży, zaawansowana technologia RFID firmy Zebra gromadzi dane potrzebne systemowi SmartLens do szybkiego ustalania, czy dany produkt opuszcza wybrany obszar, czy też się w nim pojawia. A dzięki elastycznym opcjom montażu, umożliwiającym instalację na ścianie lub podwieszenie pod sufitem, czujnik SmartLens do punktów przejściowych można łatwo zainstalować w praktycznie każdym środowisku handlowym.

 • WYMIARY

  47 in. × 22 in. × 9 in
  1194 mm × 559 mm × 229 mm

 • WAGA

  104 kg

 • TEMPERATURA ROBOCZA

  -20º do 55ºC

 • Temperatura przechowywania

  -40º do 158ºF/-40º do 70ºC

 • WILGOTNOŚĆ

  Wilg. wzgl. 95% bez kondensacji

 • WYŁADOWANIA ELEKTROSTATYCZNE

  Wyładowania w powietrzu: ± 15 kV, wyładowanie bezpośrednie: ± 8 kV, wyładowanie pośrednie: ± 8 kV

 • ZASILANIE WEJŚCIOWE

  18 W maks. (37-55 V DC PoE)

czujnik smartlens do zaplecza

Czujnik SmartLens na zaplecze

Śledzenie zapasów na zapleczu

Ten czujnik RFID rozpoczyna cykl śledzenia, wykrywając i rejestrując ruch towaru oznaczonego etykietami RFID od chwili, w której towar pojawia się na zapleczu, aż do momentu, w którym je opuszcza. Ten wysokowydajny, zaawansowany stacjonarny czytnik RFID został zaprojektowany z myślą o obsłudze dużej liczby znaczników RFID przy zachowaniu wysokiej dokładności i szybkości odczytu. Technologia Power-over-Ethernet (PoE) eliminuje konieczność instalacji gniazd zasilania – jest to rozwiązanie idealne do typowego zaplecza, w którym infrastruktura jest zazwyczaj bardzo złożona. Instalacja jest bardzo prosta – czujnik SmartLens na zaplecze wystarczy podłączyć do gniazdka.

 • WYMIARY

  17 in. × 10,2 in. × 7 in
  432 mm × 260 mm × 178 mm

 • WAGA

  2,5 kg

 • TEMPERATURA ROBOCZA

  -20º do 55ºC

 • TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA

  -40º do 158ºF/-40º do 70ºC

 • WILGOTNOŚĆ

  Wilg. wzgl. 95% bez kondensacji

 • WYŁADOWANIA ELEKTROSTATYCZNE

  Wyładowania w powietrzu: ± 15 kV, wyładowanie bezpośrednie: ± 8 kV, wyładowanie pośrednie: ± 8 kV

 • ZASILANIE WEJŚCIOWE

  18 W maks. (37-55 V DC PoE)


Czujnik SmartLens do stanowisk kasowych

Śledzenie towaru przechodzącego przez stanowiska kasowe

Czujnik ten służy do rejestrowania artykułów przemieszczających się przez stanowiska kasowe. Dzięki antenie o wysoce zlokalizowanym zasięgu czujnik SmartLens do stanowisk kasowych można zainstalować przy każdym stanowisku, nie powodując zakłóceń łączności. Rozwiązanie to zwiększy dokładność danych na temat stanu zapasów oraz skuteczność wykrywania strat. Czujnik do stanowisk kasowych współpracuje ponadto z czujnikami SmartLens do punktów przejściowych i wykrywa artykuły opuszczające sklep bez uprzedniego przejścia przez stanowisko kasowe, ostrzegając o potencjalnej kradzieży — zanim do niej dojdzie.

 • WYMIARY

  8,3 in. × 8,8 in. × 3,4 in
  211 mm × 224 mm × 86 mm

 • WAGA

  3 lb / 1,4 kg

 • TEMPERATURA ROBOCZA

  -4º do 131ºF/-20º do 55ºC

 • TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA

  40º do 158ºF/-40º do 70ºC

 • WILGOTNOŚĆ

  Wilg. wzgl. 95% bez kondensacji

 • WYŁADOWANIA ELEKTROSTATYCZNE

  Wyładowania w powietrzu: ± 15 kV, wyładowanie bezpośrednie: ± 8 kV, wyładowanie pośrednie: ± 8 kV

 • ZASILANIE WEJŚCIOWE

  13 W maks. (37-55 V DC PoE)

Moduł SmartLens do analizy danych

logo zebra smartlens dla handlu detalicznego

Moduł SmartLens do analizy danych

Mózg systemu SmartLens

Moduł SmartLens do analizy danych to centralny element systemu SmartLens. Moduł składa się z dwóch komponentów. Serwer urządzeń SmartLens koreluje surowe dane lokalizacyjne ze znaczników RFID, urządzeń mobilnych oraz zapisu wideo i zamienia je na informacje o zdarzeniach. Następnie w wyniku zaawansowanej analizy za pomocą funkcji SmartLens Business Analytics and Reporting (BAR) zdarzenia te są automatycznie przekształcane w możliwe do wykorzystania informacje, dzięki którym można poprawić praktycznie każdy aspekt działań operacyjnych sklepu. W celu ustalenia sposobu poprawienia przyszłych wyników nie trzeba już godzinami zestawiać danych i analizować wyników uzyskanych w przeszłości. Zamiast tego można bez najmniejszego wysiłku otrzymać dostępny w czasie rzeczywistym obraz, który pokaże, jak i gdzie należy na bieżąco poprawiać działania operacyjne.

 • Serwer urządzeń SmartLens

  Koreluje surowe dane lokalizacyjne ze znaczników RFID, urządzeń mobilnych oraz analizy wideo i zamienia je na informacje o zdarzeniach.

 • Analiza i raportowanie SmartLens Business Analytics and Reporting (BAR)

  Moduł do analizy danych, automatycznie przekształcający te zdarzenia w konkretne, możliwe do wykorzystania informacje

Zastosowania

Zarządzanie zapasami przy użyciu systemu SmartLens firmy Zebra

SKUTECZNE UZUPEŁNIANIE TOWARU

Zarządzanie zapasami przy użyciu systemu SmartLens

Wszystkie informacje potrzebne do wyeliminowania braków magazynowych — na dobre. Rozbudowane graficznie pulpity sterownicze pozwalają na wyświetlanie całkowitej liczby artykułów w wybranej kategorii lub dziale, informacji prognostycznych umożliwiających punktualne uzupełnianie zapasów (globalnie we wszystkich sklepach lub na poziomie konkretnego sklepu), a także danych na temat nadwyżek magazynowych. W ten sposób przez cały czas masz w zasięgu ręki informacje potrzebne do dbania o to, aby zawsze mieć na stanie produkty poszukiwane przez klientów.

rozwiązania zebra smartlens do sprzedaży wielokanałowej

WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI DLA PRACOWNIKÓW

System SmartLens do sprzedaży wielokanałowej

Składane przez klientów zamówienia można na bieżąco przesyłać do komputerów mobilnych właściwych pracowników. Ponieważ dokładna lokalizacja wszystkich artykułów na stanie jest przez cały czas znana, pracownikowi można automatycznie dostarczyć optymalną ścieżkę kompletacji każdego zamówienia. Plan obiektu i tryb „licznika Geigera-Müllera” eliminują zaś konieczność odgadywania lokalizacji każdego artykułu. Trasa realizacji listy pobrań jest ponadto dynamicznie aktualizowana, co ułatwia wznowienie pracy w razie konieczności chwilowego przerwania kompletacji. 

rozwiązania zebra smartlens do zapobiegania stratom

ZAPOBIEGANIE STRATOM I KRADZIEŻOM

SmartLens
Zapobieganie stratom

System SmartLens umożliwia łatwe zapobieganie utracie wartościowego towaru za pomocą analizy zdarzeń z zapisu wideo oraz funkcji geofence — wirtualnego ogrodzenia. Funkcja geofence umożliwia wysyłanie powiadomień o ruchu wartościowych artykułów po różnych działach i obszarach sklepu — można dzięki temu na przykład widzieć, kiedy wartościowe produkty wnoszone są do przymierzalni. Dzięki funkcji analizy zdarzeń z zapisu wideo i znacznikom czasu można sprawdzić, kto i o której godzinie niósł dany artykuł, co umożliwia ustalenie lokalizacji zagubionego towaru lub identyfikację złodzieja.

zebra smartlens findmy

Ustalanie lokalizacji pracowników

SmartLens
FindMy

Niezależnie od tego, czy konieczne jest znalezienie ekspedienta, czy też zagubionego urządzenia mobilnego, aplikacja FindMy sprawi, że nie będzie z tym już żadnego kłopotu. Co więcej, system ułatwia także ustalanie, który ekspedient znajduje się najbliżej potrzebującego pomocy klienta i wysyłanie go w to miejsce.

INFOGRAFIKA

Sprawdź, w jak sposób system SmartLens zapewnia lepszą widoczność i lepszy wgląd

Pomoc w planowaniu uwzględniającym przyszłe potrzeby


Nasze sprawdzone modele i zaawansowane narzędzia do projektowania pomogą Ci przygotować prognozę popytu na nowe usługi wśród użytkowników końcowych oraz zrozumieć wymagania w zakresie ruchu, by móc określić, które elementy systemu wymagają wymiany.

Zebra OneCare — pewność bezawaryjnej pracy


Plany serwisowe w naszej ofercie wykraczają poza zakres zwykłej gwarancji producenta i obejmują wszystkie ewentualności, w tym naprawy wymagane z powodu normalnego zużycia i przypadkowych uszkodzeń.