Oprogramowanie RTLS

Obsługa naszych systemów lokalizacji w czasie rzeczywistym

Nasze oprogramowanie do lokalizacji w czasie rzeczywistym (RTLS) umożliwia przedsiębiorstwom gromadzenie danych i podejmowanie trafniejszych decyzji w różnych zastosowaniach, w tym w zarządzaniu placem przeładunkowym, śledzeniu przepływu materiałów, widoczności zasobów oraz zarządzaniu pojazdami. Ponadto nasz konfigurator systemów umożliwia firmom zaprojektowanie systemu RTLS do śledzenia zasobów i personelu w swoich zakładach.

PLIKI DO POBRANIA

POZNAJ SPOSÓB, W JAKI NASZE PRODUKTY WSPÓŁPRACYJĄ ZE SOBĄ

 • Większa wydajność

  Działająca w czasie rzeczywistym technologia Zebry umożliwia poprawianie wydajności w całym przedsiębiorstwie poprzez eliminację zbędnych działań i zasobów oraz automatyzację procesów. Dostarczając funkcje umożliwiające szybkie reagowanie na potrzeby klientów i przedsiębiorstwa, Zebra pozwoli Twojej firmie szybko dostosować się do gwałtownie zmieniających się warunków.

 • Wgląd, który jest źródłem innowacji

  Gromadzone przez rozwiązania firmy Zebra w czasie rzeczywistym dane analityczne i informacje biznesowe na temat wyników będą stymulować rozwój Twojego przedsiębiorstwa, dając Ci możliwość lepszego wykorzystywania zalet istniejących możliwości oraz tworzenia nowych. Zapewni to Twojej firmie przewagę konkurencyjną i możliwość lepszego zaspokajania potrzeb klientów.

 • Zaawansowane narzędzia do zarządzania

  Nasze oprogramowanie zapewni Twojemu przedsiębiorstwu moc widoczności. Dysponując w czasie rzeczywistym informacjami na temat lokalizacji, stanu, czasu, dokładności i szybkości wydarzeń zachodzących w Twoim przedsiębiorstwie, będziesz mieć pełną kontrolę nad swoim zakładem lub placem i możliwość optymalizacji procesów biznesowych przedsiębiorstwa.

Analiza gotowych do użytku danych w celu podejmowania trafniejszych decyzji


KREATOR SYSTEMU

Możliwość personalizacji

Zaawansowany program narzędziowy do planowania pozwala projektować dokładne, niezawodne i skalowalne systemy lokalizacji w czasie rzeczywistym (RTLS).  Konfigurator systemów to w branży narzędzie z wyboru do planowania, wdrażania i optymalizowania dowolnej sieci WhereNet oraz Dart UWB (RTLS). 

 • Definiowanie systemu współrzędnych obiektu i czujników
 • Modelowanie obszaru zasięgu czujników RTLS
 • Możliwość ustanawiania grup referencyjnych i grup wirtualnych
 • Korzyści

  – Łatwa instalacja

  – Prosty, intuicyjny interfejs użytkownika

  – Możliwość zarządzania setkami urządzeń

    lokalizacyjnych z jednego, scentralizowanego

    miejsca

  – Wbudowane narzędzia do planowania i

    projektowania

  – Funkcja sprawdzania spójności


PRZEPŁYW MATERIAŁÓW

Automatyzacja procesów

Oprogramowanie zapewnia doskonałą funkcjonalność, która eliminuje potrzebę stosowania ręcznych, pracochłonnych procesów poprzez dostarczanie danych zgromadzonych przez system lokalizacji w czasie rzeczywistym (RTLS) z hali produkcyjnej do wewnętrznych i zewnętrznych systemów dostaw.  Pomaga to przedsiębiorstwom w szybkim reagowaniu na zmiany w stanie zapasów, stanie produkcji i wymaganiach klientów.

 • Bogate w funkcje rozwiązanie do uzupełniania zapasów
 • Płynna współpraca z opracowanym przez Zebrę systemem WhereCall do bezprzewodowej obsługi rozmów głosowych i wiadomości
 • Zaprojektowane do obsługi i automatyzacji metod uzupełniania według modelu „odchudzonego” (LEAN)
 • Korzyści

  – Eliminacja przestojów na linii i  

    zakłóceń działalności 

  – Lepsze wykorzystanie zasobów 

  – Krótsze cykle i

    większa przepustowość

  – Sprawniejsze zarządzanie i

    wykorzystanie zasobów


ZARZĄDZANIE PLACAMI PRZEŁADUNKOWYMI

Wysoka produktywność

Oprogramowanie zapewniające płynny i wydajny sposób zarządzania wszystkimi działaniami i operacjami na placu przeładunkowym – od obsługi ramp i bram po planowanie placu, zarządzanie bramami i personelem i kontrolę zapasów  Oprogramowania Zebry do zarządzania placem przeładunkowym można używać jako oprogramowania samodzielnego w celu stymulowania wydajności placu lub zintegrować z opracowanym przez Zebrę systemem lokalizacji w czasie rzeczywistym (RTLS) w celu zapewniania widoczności zasobów i procesów w czasie rzeczywistym i usprawniania procesu zarządzania placem.

 • Korzyści

  – Wyższa przepustowość placu

  – Lepsze wykorzystanie zasobów

  – Większa wydajność pracy

  – Lepsze wykorzystanie bram i

    sprzętu 

  – Lepsza komunikacja z przewoźnikami

   

   


VISIBILITY SERVER

Wysoka wydajność

Oprogramowanie zapewnia wszystkie narzędzia potrzebne do programowania, konfigurowania, obsługiwania i ustawiania parametrów sieci systemu lokalizacji w czasie rzeczywistym (RTLS) i rozwiązywania problemów z nimi, obsługuje zarówno systemy WhereNet RTLS, jak i Dart UWB RTLS oraz umożliwia wydajne zarządzanie zasobami dzięki licznym funkcjom.

 • Integracja informacji w innych systemach biznesowych RTLS i ERP
 • Zmniejszanie przypadków starzenia się i psucia produktów
 • Eliminacja zespołów poszukujących
 • Automatyzacja punktów wejścia/wyjścia
 • Bezprzewodowa obsługa wiadomości
 • Eliminacja kontroli i inwentaryzacji okresowych
 • Wyższy poziom dokładności informacji o stanie zapasów
 • Korzyści

  – Konsolidacja kilku technologii automatycznej

    identyfikacji

  – Jeden skonsolidowany widok 

  – Automatyzacja punktach wejścia/wyjścia

  – Krótszy czas wyszukiwania

  – Bezprzewodowa obsługa wiadomości tekstowych


ŚLEDZENIE POJAZDÓW I ZARZĄDZANIE NIMI

Pełna płynność

Producenci z branży motoryzacyjnej, dystrybutorzy i wypożyczalnie samochodów potrzebują widoczności pojazdów dostępnych na terenie ich obiektów. Oferowane przez firmę Zebra rozwiązanie VTMS do śledzenia pojazdów i zarządzania nimi (Vehicle Tracking and Management System, VTMS) daje użytkownikom potrzebny im wgląd oraz umożliwia śledzenie i rejestrowanie godziny przyjazdu, czasu pobytu oraz godziny odjazdu każdego pojazdu na każdym etapie procesów odbywających się poza linią produkcyjną.

 • Generowanie stałych danych na temat lokalizacji pojazdu
 • Generowanie historii przebiegu procesów certyfikowania pojazdu poza linią produkcyjną, napraw oraz obszarów hermetyzacji
 • Korzyści

  – Większa przepustowość pojazdów

  – Sprawniejszy proces od momentu złożenia zamówienia do dostawy

  – Krótszy czas martwy

  – Większa wydajność pracy ‡ 

  – Większa dokładność danych na temat stanu zapasów

Please Configure the Thought Leadership Section Component